OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOS2), TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Terveys- ja hyvinvointialat

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
         
Geriatria 1
 
 
Lastentaudit 1
 
 
Naistentaudit ja synnytykset 1
 
 
Kirurgia ja anestesiologia 2
 
 
Anatomia ja fysiologia 3
 
 
Psykiatria 1
 
 
Mikrobiologia ja tautioppi 1
 
 
Hoitoelvytys 0.5
 
 
Farmakologia 1.5
 
 
Sisätaudit 1.5
 
 
13.513.5013.50
MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINNOT
()
         
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
         
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5
 
 
Supporting Multicultural Families 5
 
 
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5
 
 
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5
 
 
Constructive communication with Multicultural Clients 5
 
 
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5
 
 
3515201520
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
         
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5
 
 
Global Health 5
 
 
Wellness at Work 5
 
 
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5
 
 
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5
 
 
Accessible Service Environments 10
 
 
35350350
CLINICAL NURSING
()
         
Health Assessment in Primary Health Care 5
 
 
Advanced Perioperative Nursing 5
 
 
Caring for Critically Ill Patients 5
 
 
15150150
SAIRAANHOITAJA- JA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
         
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5
 
 
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5
 
 
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5
 
 
Nursing of Patients in Emergency Care and the Care Environment 5
 
 
Special Characteristics of Acute Nursing 5
 
 
40400400
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5
 
 
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10
 
 
15150150
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
         
Turvallisen työpaikan perusteet 5
 
 
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5
 
 
Työelämän riskiperusteinen kehittäminen 5
 
 
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5
 
 
20200200
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10
 
 
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5
 
 
15150150
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
         
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5
 
 
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5
 
 
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5
 
 
15150150
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
         
Terveysteknologia ikääntyneen kotona selviämisen tukena 5
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10
 
 
15150150
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5
 
 
Immunoterapia, hematopoieettisten kantasolujen siirrot sekä tukihoidot 5
 
 
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5
 
 
15150150
SOSIAALIALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
         
Lastensuojelu 10
 
 
Perhetyö 10
 
 
Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10
 
 
30300300
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
         
Draaman pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät 5
 
 
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Liikunnan ja tanssin erityismetodit 5
 
 
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet 5
 
 
Psyko- ja sosiodraama 5
 
 
60600600
KOHTAAMISTAIDE
()
         
Kohtaamistaiteen perusteet 5
 
 
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10
 
 
15150150
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
()
         
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10
 
 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10
 
 
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10
 
 
30300300
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
         
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5
 
 
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10
 
 
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5
 
 
20200200
UUDISTUVA OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY SOSIAALIHUOLLOSSA
()
         
Oikeudellistuva yhteiskunta ja ihminen 10
 
 
Asiakkaana sosiaalihuollossa 5
 
 
Lapsi ja perhe sosiaalihuollon asiakkaana 10
 
 
Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa 5
 
 
30300300
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
         
Ihmisen elämänkulun vaiheet 5
 
 
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia 5
 
 
Monimuotoinen perhe 5
 
 
Vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla 5
 
 
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5
 
 
Terveyden ja turvallisuuden edistäminen 5
 
 
40400400
RIKOSSEURAAMUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ JA METODISUUS
()
         
Metodisuus rikosseuraamusalalla 5
 
 
Kuntouttava sosiaalityö 10
 
 
15150150
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
()
         
Motivoiva keskustelu 5
 
 
Päihdetyö 5
 
 
Mielenterveystyö 5
 
 
15150150
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
         
Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla 15
 
 
15150150
FYSIOTERAPEUTIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
         
National and Global Rehabilitation Challenges and Effectiveness 5
 
 
Valinnainen harjoittelu 10
 
 
15150150
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
         
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5
 
 
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5
 
 
Toimintakyvyn edistämisen projekti 5
 
 
15150150
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta -teemapäivien suunnitteluryhmä 2
 
 
Soveltava liikunta 5
 
 
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät 5
 
 
Toimintakyvyn tukeminen 5
 
 
eService Competence 5
 
 
Ensiapu 1
 
 
Parisuhde pinnalla ja pohjalla 5
 
 
Stressinhallinta 5
 
 
Äitiyshuollon direktiivi 1.5
 
 
Directive of Maternity Care 1.5
 
 
Innovaatioprojekti II 10
 
 
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin 5
 
 
Sosiaali- ja terveystalous 5
 
 
Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen 2
 
 
Kliinisen hoitotyön työpaja- ja simulaatioharjoittelu ja/tai ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5
 
 
Innovaatioprojekti I 5
 
 
International Correctional Services Cooperation 5
 
 
Professional Educational Trip to the United Kingdom 5
 
 
Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma 3
 
 
Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5
 
 
Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5
 
 
Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla 5
 
 
Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 5
 
 
Sovittelu ja restoratiivinen oikeus 5
 
 
Hoitotyön etiikkaa käytännöllisesti 5          
Sosiaalialan lääkehoito 3          
THE DEVELOPER OF DIGITAL HEALTH AND WELFARE SERVICES
()
         
The Citizens as Customers of Digital Health and Welfare Services 5
 
 
The Digital Environment in Health and Welfare Services and its Ethics and Regulations 5
 
 
Digital Service Development and Information Management in Health and Welfare Services 5
 
 
12183388338
SOTE-PROJEKTIT
()
         
Mielikuvatutkimus parisuhdetyöstä ja avioliittoleireistä 5
 
 
Vapaaehtoinen lapsen tukena-eroauttamista 5
 
 
Nyyti ry:Korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyys 5
 
 
Tarinateatteri 5
 
 
Vantaan kaupungin vapaaehtoistyö 5
 
 
Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen 5
 
 
Vapaaehtoistyö: SPR Nuorten turvatalo 5
 
 
SPR Kotipolku-hanke 5
 
 
Vapaaehtoistoiminnan tehtävät kotona asuvien ikäihmisten 5
 
 
Vapaaehtoistyö:Diakonissalaitos 5          
Vapaaehtoistyö:SOSTE ry 5          
Vapaaehtoiseksi päihdetyöhön / SPR Korson osasto 5          
Verenpaineen mittaus ja kotimittaustekniikan ohjaaminen / Etelä-Suomen sydänpiiri ry 5          
Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko 2019, Suomen mielenterveysseura 5          
MIOS-hanke, Suomen mielenterveysseura 5          
Digital Skills for Integration and Active Citizenship 10          
Mielenterveyskuntoutukseen liittyvä kehittämistyö Sopimuskodilla, SOLA-osaamiskeskustoiminta yhdessä Laurean kanssa 10          
MLL Helsingin yhdistys, Lapset ensin – erossakin –hanke,Vapaaehtoistyötä Perhepesässä tai Vaihtopesässä 10          
Parasta Lapsille ry:Aikaa ilolle -leiritoiminta lapsille, Aikaa yhdessä -perheleirit 10          
Etäpalvelu Helmi Oy:Etäpalvelu Helmen pilotti 10          
Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Me- talo Kerava 10          
45045045
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 699.5 596.5 103 596.5 103

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.