Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Degree Programme in Social Services, daytime studies, S24, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV224SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S23, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV223SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV222SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV221SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV220SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S19, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV219SN)
Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Maria Normann
 • Riikka Kanervo
Vastuuopettaja

Riikka Kanervo

Ryhmät
 • SWV220SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- present justified suggestions for development in relation to working life
- conceptualize phenomena related to working life based on research results
- use proper research and development methods in order to produce new knowledge
- act in development projects cooperatively and in a responsible manner with working life and other partners
- evaluate their own activities and solutions critically
- understand concepts in an extensive scale and present topics logically and based on arguments

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Lloyd Bethell
 • Isabella Haas
Vastuuopettaja

Lloyd Bethell

Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- develop their entrepreneurial capacities
- draw up a viable business plan
- act in a client-oriented, responsible and entrepreneurial manner taking into account the special features in the social and health sector
- take advantage of financial and operational performance data and use it as a basis for a sustainable and financially profitable solution

Toteutustapa

[First edit the implementation plan based on instructions in the fields in English and then copy the same information in these fields for Finnish students.] If this text has not been removed, please check the implementation plan by changing the system language into English.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

The third learning outcome has been specified on 1.9.2022 by adding requirement of "taking into account the special features in the social and health sector".

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Lloyd Bethell
 • Isabella Haas
Vastuuopettaja

Lloyd Bethell

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila
Pienryhmät
 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify the trends and weak signals of innovations
- create experiments, pilots and prototypes to improve customer value
- use principles of creative work in the service development process and planning of client-focused activities

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Maria Normann
 • Riikka Kanervo
Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 300

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Maria Normann
 • Kaarina Aho
 • Riikka Kanervo
 • Eeva Soikkeli
Vastuuopettaja

Eeva Soikkeli

Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner.
- analyse and apply the methods used in professional work.
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation.
- play an active and responsible part in the activities of the work community.
- observe the ethical principles of the social care sector.

Toteutustapa

The student is able to
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner.
- analyse and apply the methods used in professional work.
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation.
- play an active and responsible part in the activities of the work community.
- observe the ethical principles of the social care sector.

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Aika ja paikka

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Katso ohjeet Sosiaalialan näyttökäytänteet -työtilasta Canvasissa. Työtilaan pääset liittymään tästä linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/EYX8BW

Osaamisen hankkimiseksi voit arvioida myös työn opinnollistamisen mahdollisuutta. Lue lisää opinnollistamisesta opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Harjoittelu on mahdollista toteuttaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Suunnitellessasi harjoittelua ulkomailla ks. Opiskelijaintra / Harjoittelu ulkomailla.
See: Student intranet / Traineeship abroad.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Katso harjoittelun yleisohje Canvasista (Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtila).

Sisältö ja sen jaksotus

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaativuustason II mukaisia kriteereitä, jotka on kuvattu alla.

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

”Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Mikäli opiskelija ei suorituksensa täydentämismahdollisuudesta huolimatta saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen opettajan kanssa sovitulla tavalla.” (Tutkintosääntö 2024.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Plagioinnin tarkistuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaativuustason II mukaisia kriteereitä, jotka on kuvattu alla.

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

”Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Mikäli opiskelija ei suorituksensa täydentämismahdollisuudesta huolimatta saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen opettajan kanssa sovitulla tavalla.” (Tutkintosääntö 2024.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Plagioinnin tarkistuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 300

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kati Rintakorpi
 • Eeva Soikkeli
Vastuuopettaja

Eeva Soikkeli

Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner
- analyse and apply the methods used in professional work
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation
- play an active and responsible part in the activities of the work community
- observe the ethical principles of the social care sector

Toteutustapa

The student is able to:
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner
- analyse and apply the methods used in professional work
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation
- play an active and responsible part in the activities of the work community
- observe the ethical principles of the social care sector

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Aika ja paikka

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Katso ohjeet Sosiaalialan näyttökäytänteet -työtilasta Canvasissa. Työtilaan pääset liittymään tästä linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/EYX8BW

Osaamisen hankkimiseksi voit arvioida myös työn opinnollistamisen mahdollisuutta. Lue lisää opinnollistamisesta opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Harjoittelu on mahdollista suorittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla.
Suunnitellessasi harjoittelua ulkomailla ks. Opiskelijaintra / Harjoittelu ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Sisältö ja sen jaksotus

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaativuustason II mukaisia kriteereitä, jotka on kuvattu alla.

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

”Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Mikäli opiskelija ei suorituksensa täydentämismahdollisuudesta huolimatta saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen opettajan kanssa sovitulla tavalla.” (Tutkintosääntö 2024.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Plagioinnin tarkistuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaativuustason II mukaisia kriteereitä, jotka on kuvattu alla.

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus:

Arvosanan hyväksytty tasolla opiskelija osaa
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

”Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Mikäli opiskelija ei suorituksensa täydentämismahdollisuudesta huolimatta saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen opettajan kanssa sovitulla tavalla.” (Tutkintosääntö 2024.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Plagioinnin tarkistuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Taru Maamies
Vastuuopettaja

Taru Maamies

Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- illustrate the principles of an immediate manager’s and immediate supervisor’s work
- identify the concepts related to human resource management, practical human resource planning and development of work
- act in a goal-oriented manner in work situations in the organisation
- apply basic legislation on management and the basics of occupational safety and health, and well-being at work
- work in accordance with an organisation’s ethical principles in multicultural work communities
- demonstrate a professional attitude and be a responsible actor in the work community

Toteutustapa

The study unit is implemented as a combination of
- face-to-face contact sessions at Tikkurila Campus
- independent online studies
- a group work assignment.

Online material for this study unit is available on Canvas.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognized and accredited by the teacher responsible for the studies or another person designated to the position. The assessment is carried out according to the same assessment criteria and, as a rule, same grading scale as that adopted for the corresponding study unit or module. The student is entitled to apply for accreditation of prior competence regardless of where, how and when the competence has been acquired. The student may also seek accreditation of competence to be acquired on the job as part of their degree (work-based learning). ... The student is responsible for demonstrating and verifying their competence and for providing sufficient information.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

It is highly recommended to participate all face-to-face contact sessions as they provide useful information and guidance for individual online work.

- The first contact session is 13.9 on Tikkurila Campus. Participation is mandatory.
- Group work assignments will be presented and evaluated during the last contact session 22.11. As the presentation and peer evaluation are vital elements of the group work assignment, it is mandatory to participate this session on campus.


According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.” (Laurea degree regulations) In the case of online studies the lecturer can also specify some other way than participation on an online meeting what is required from the student so that he/she verifies his/her attendance on the study unit (Decision by the vice president, education 7/2019).

Sisältö ja sen jaksotus

After completing this study unit the student is able to:
• illustrate the principles of an immediate manager’s and immediate supervisor’s work
• identify the concepts related to human resource management, practical human resource planning and development of work
• act in a goal-oriented manner in work situations in the organisation
• apply basic legislation on management and the basics of occupational safety and health, and well-being at work
• work in accordance with an organisation’s ethical principles in multicultural work communities
• demonstrate a professional attitude and be a responsible actor in the work community

The study unit consists of three modules:
1. Self-Leadership
2. Responsible Leadership and Management Practices
3. Principles of Finnish Labour Legislation

Online material and assignments related to these modules is available on Canvas.

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Bachelor's level education.
According to the degree regulations (section 18) "students must be present for the first contact teaching session, or they must notify the responsible teacher of their absence to confirm they intend to participate in studies, Alternatively, the teacher can specify a different manner for the student to confirm that they intend to participate in the studies. The completion of these measures can be required within a week of the studies having begun. The application of the aforementioned approach requires that the teacher notifies the students accepted to the study unit of the practice and that the practice is specifically mentioned in the study unit’s implementation plan.

If the student has a justified reason for not attending the first contact teaching session or for not notifying the teacher of their intention to be involved in studies in the manner required by the teacher, the student must contact the responsible teacher to agree on participation in the studies. Their registration for the study unit will be rejected, of the student does not notify the teacher of being absent from the first contact teaching session or the reason for their absence cannot be considered justified, Another student who is in line for the study unit can be selected in their place."

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The evaluation of competence is based on the descriptions of objectives in the curricula, and the level of competence is assessed according to the evaluation criteria listed in the implementation plan for the studies. (Laurea degree regulations).

The study unit modules and assessment
1. Self-Leadership failed / approved
2. Resonsible Leadership and Management failed / 1-5
3. Principles of Finnish Labour Legislation failed / approved


To achieve a grade for this study unit, all three modules must be successfully passed.

In this study unit the assessing of the competences will be done by using the criteria set for requirement level I.


PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING

To achieve grade 5 student must be able to
- use professional concepts extensively
- compare and choose
- relevant information
- report and communicate in a professional manner

To achieve grade 3 student must be able to
- use professional concepts in a consistent manner when explaining various work practices and situations
- gather information and use his/her knowledge basis
- report in the agreed manner

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- use essential professional concepts when explaining various work practices and situations
- search for information in different sources
- report

PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT

To achieve grade 5 student must be able to
- work independently, using the skills and methods learned
- take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs
- anticipate his/her need for guidance

To achieve grade 3 student must be able to
- work using the skills and methods learned
- engage in professional interaction with customers and/or co-operation partners and identify their needs
- take part in guidance and utilise it

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- work under guidance using the skills and methods learned
- interact with customers and/or co-operation partners
- receive guidance

TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY

To achieve grade 5 student must be able to
- promote the team’s work and team spirit
- manage his/her time appropriately, completing the agreed tasks at the required quality level
- work responsibly, applying the skills and methods learned
- plan and evaluate their work, taking safety and/or ethical aspects into consideration

To achieve grade 3 student must be able to
- engage in goal-oriented work in a team
- plan and manage the progress of his/her work and use of time
- detect safety-related risks
- justify this/her actions in accordance with the professional code of conduct

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- work as a member of a team
- plan the progress of his/her work and use of time under guidance
- work safely and in accordance with the professional code of conduct
- follow the provided instructions and rules

Students who has failed to demonstrate their competence in accordance with the approved level must supplement or retake their study attainment in a manner and schedule defined by the teacher of the study unit.

All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarize yourself with the practices and, if needed, ask for more information. All study assignments are to be done as individual work unless otherwise instructed.