Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Degree Programme in Social Services, daytime studies, S23, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV223SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV222SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV221SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV220SN)
Degree Programme in Social Services, daytime studies, S19, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(SWV219SN)
Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Maria Normann
 • Riikka Kanervo
Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia itselleen urasuunnitelman
- selvittää alansa työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyden edellytyksiä
- hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
- kuvata osaamisensa ja hakea oman alansa töitä sekä ymmärtää sosiaalisen median merkityksen työnhaussa
- arvioida tulevaisuuden työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä omalle työuralleen
- toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

01.01.2000 - 01.01.2025

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Maria Normann
 • Riikka Kanervo
Vastuuopettaja

Riikka Kanervo

Ryhmät
 • SWV219SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S19, Tikkurila
 • SWV220SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- present justified suggestions for development in relation to working life
- conceptualize phenomena related to working life based on research results
- use proper research and development methods in order to produce new knowledge
- act in development projects cooperatively and in a responsible manner with working life and other partners
- evaluate his/her own activities and solutions critically
- understand concepts in an extensive scale and present topics logically and based on arguments

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 07.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaarina Aho
Vastuuopettaja

Kaarina Aho

Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify values and ethical principles in the social care sector
- recognize the basic characteristics connected to lifespan development
- outline client relationships in the social care sector and different life situations

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 12.12.2022

Ajoitus

05.01.2023 - 06.06.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWF2), Laurea Lohja
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
 • Complementary competence, bachelor's studies in English (CCS2), Health and welfare
Opettaja
 • Kati Rintakorpi
 • Kaisa Salminen
Vastuuopettaja

Kati Rintakorpi

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 7. Avoin AMK: 7.)
Ryhmät
 • SWF221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Lohja
 • SWV220SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila
 • CCS222SY
  Complementary competence (bachelor’s studies), S22, Health and welfare
Pienryhmät
 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen teoreettisia lähtökohtia ja osaa hyödyntää niitä tukevia menetelmiä lapsen tarpeiden mukaisesti
- soveltaa varhaiskasvatuksen pedagogista ymmärrystä ja sosiaalipedagogista työotetta toiminnassaan
- hyödyntää pedagogisen dokumentoinnin mahdollisuuksia lapsilähtöisessä toiminnassa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista, luovaa, eheyttävää, ilmiöpohjaista toimintaa

Toteutustapa

The course is part of the qualification of an early childhood education and care social pedagogue / teacher (varhaiskasvatuksen sosionomi / opettaja).

The lessons and workshops will take place online via Zoom. Attendance requirement at online lessons and workshops will be 80% / 100% to achieve the versatile theoretical and practical skills required for an early childhood education social pedagogue / teacher.

The course includes individual, paired and small group assignments, working life cooperation, home study and knowledge sharing seminars. Instructions for the assignments will be available at Canvas workspace a week before the course start.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2018)
https://laurea.finna.fi/Record/3amk.89982
Recommended to buy (you will need it throughout your studies and work in early education) online from National Agency for Education, price 20 €:
https://verkkokauppa.oph.fi/EN/page/product/national-core-curriculum-for-early-childhood-education-and-care-2018/2555301.

Other literature is openly available online - will be informed when the course starts.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

1) RECOGNITION OF PRIOR LEARNING
Any competence that corresponds to the learning outcomes of the course can be included in it through recognition and accreditation of prior learning. The starting point is competence-based thinking: what matters is your competence itself, not how and where you acquired it. The procedures for the recognition and accreditation of prior learning are Recognition of prior studies and Demonstration of competence.
Where to start:
At first you would need to go carefully through the objectives, contents and assignments of the course to evaluate if there would be some entity / several entities where you already have know-how and competence? If yes, think how you can demonstrate your competence (e.g. earlier certificates, individual essay, short research or development project at your workplace, report, portfolio). Within one week of the start of the course contact the responsible teacher kati.rintakorpi@laurea.fi to arrange a Zoom meeting where we will discuss and identify your competence and agree on the method of demonstrating your competence.

OR

2) RECOGNITION OF WORK-BASED LEARNING
If you are working in ECEC at the same time that studying it would be possible to find an alternative way to complete the course or some part of it by recognizing what information and skills you can learn (or have already learned) at your workplace.
Where to start?
At first you would need to go carefully through the objectives, contents and assignments of the course to analyze if there would be some entity / several entities which you can learn at your work place?
If yes, think how you can learn those things in practice and how you can demonstrate your competence (e.g. essay, short research or development project at your workplace, report, portfolio).
Within one week of the start of the course contact the responsible teacher kati.rintakorpi@laurea.fi to arrange a Zoom meeting where we will discuss and identify your work situation, general and personal goals and agree on the method of learning and demonstrating your competence.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Child-oriented project in day care (kindergarten / open day care / family day care) in private or public sector. The practical project is carried out in pairs. The assignment consists of planning, implementing, evaluating, reporting and presenting the project.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course requires attendance on 5 x 3 hour online lessons via Zoom > active participation required.
Other parts of the course can be studied & implemented freely by the students in the given course timeline. Project work should be implemented 3–5 times in daycare, about 0,5–1 hour per time. For pair works (essay, project) the students need to fix their schedules to fit with each other.
The total scope of the course is 270 hours of student's work.


*1 ECTC means about 27 hours work load for student

Sisältö ja sen jaksotus

Module 1: Theoretical cornerstones on child-oriented activities (2 cr)
Lectures and an individual essay
Module 2: Creativity, play and participation in early childhood education (3 cr)
Lectures and a pair essay
Module 3: Child-oriented project (5 cr)
Planning, implementating, evaluating, reporting and presenting a practical project, pair work (4 cr)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Module 1: Individual essay (2 cr) (grade: fail–1–5)
Module 2: Pair essay (3 cr) (grade: fail–1–5)
Module 3: Planning, implementating, evaluating, reporting and presenting a practical project, pair work (5 cr) (grade: fail–1–5)

Competence assessment focuses on the goal descriptions of the curricula, and the level of competence is assessed based on the evaluation criteria stated in the Study Implementation Plan (Laurea's degree regulations).

Assignments have a return period until the end of March 2023, and evaluations will be done in April 2023..

A student who has not completed the tasks or exams set to pass the course must supplement or renew his/her performance in the manner specified by the teacher of the study course and within the time specified by the teacher. A failed exam or other performance can be renewed twice. Not participating in the actual exam is counted as one performance. (Laurea degree rules.)

Students are expected to follow good scientific practices, which includes proper referencing of sources. Familiarize yourself and ask about practices if necessary. Study assignments are done as individual work, in pairs or small groups (instructed in each assignment separately).

In the evaluation of the study, the criteria according to requirement level II of the competence evaluation framework for a master's degree student are used:

PROFESSIONAL DATABASE, INFORMATION SEARCH AND REPORTING

At grade 5 level, the student can:
- analyze the acquired information and draw conclusions and connect theoretical and experiential information to each other

At grade 3 level, the student can:
- critically evaluate information and justify their actions with the help of researched information

At grade 1 (H) level, the student can:
- consistently uses professional concepts and demonstrates familiarity with the knowledge base
- report and communicate professionally

PROFESSIONAL ACTIVITY AND WORKING LIFE DEVELOPMENT

At grade 5 level, the student can:
- evaluate the applicability and effectiveness of the produced knowledge, skill or idea in other contexts
- anticipate the needs of the customer and/or partners

At grade 3 level, the student can:
- present solutions to professional tasks using creativity
- promote professional cooperation and develop customer or partner relationships

At grade 1 (H) level, the student can:
- act independently, taking into account the operating environment
- takes responsibility for working with the customer and/or partner and responding to their needs

TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
At grade 5 level, the student can:
- evaluate and develop the group's entrepreneurial and responsible working approach
- evaluate the possibilities of utilizing skills and plan your own and the group's development

At grade 3 level, the student can:
- promotes the group's entrepreneurial and responsible working approach with its activities
- describe the development of one's own competence in relation to the competence objectives of the Study

At grade 1 (H) level, the student can:
- describe the importance of their own activities for the success of the cooperation
- describe their competence in relation to the competence objectives of the Study

A student who has not demonstrated his competence at the accepted level required by the evaluation criteria must supplement or renew his performance in the manner specified by the teacher of the course and within the time specified by the teacher. A failed exam or other performance can be renewed twice. Not participating in the actual exam is counted as one performance. (Laurea degree rules.)

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Tanja Tikkanen-Lamminen
Vastuuopettaja

Tanja Tikkanen-Lamminen

Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify and develop their interaction skills
- encounter and interact with individuals
- work in and manage groups
- highlight the significance of client participation and resources

Toteutustapa

Learning outcomes of the course
The student is able to:
- aware of and develop his/her interaction skills
- able to encounter and interact with individuals
- able to work in teams and facilitate groups
- able to understand the significance of the customer's participation and resources

The study unit contains:
- Contact lessons in Laurea Tikkurila campus
- Workshops and practises during lessons
- Videoanalysis
- Learning Diary

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Seikkula & Arnkill (2014): Dialogues and anticipations: respecting otherness in the present moment.

Supportive study material will be given out in the beginning of the course.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

According to the degree regulations “all students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the module or study unit or another person designated by the director of the UAS unit. The assessment is carried out according to the same criteria and grading scale as that adopted for the corresponding study unit.” For further information visit the student intranet.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

The actual implementation schedule is visible in Pakki as implementation reservations.

Attendance is compulsory for all lessons unless agreed separately in class.

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.” (Laurea degree regulations) In the case of online studies the lecturer can also specify some other way than participation on an online meeting what is required from the student so that he/she verifies his/her attendance on the study unit (Decision by the vice president, education 7/2019).

Kansainvälisyys toteutuksella

The study unit is suitable for exchange students.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

One credit equals approximately 26.7 hours of work performed by the student.

Sisältö ja sen jaksotus

Orientation
Interaction skills and Encounter - 2,5 credits
Teamwork and Group facilitation - 2,5 credits

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Bachelor's level education.

The quality of the study unit implementation has been assessed and the self-evaluation report is available in Canvas.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

“The evaluation of competence is based on the descriptions of objectives in the curricula and the evaluation criteria provided in the study unit’s implementation plan” (Laurea degree regulations).

In this study unit the assessing of the competences will be done by using the criteria set for requirement level I.

PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING


To achieve grade 5 student must be able to
- use professional concepts extensively
- compare and choose
- relevant information
- report and communicate in a professional manner

To achieve grade 3 student must be able to
- use professional concepts in a consistent manner when explaining various work practices and situations
- gather information and use his/her knowledge basis
- report in the agreed manner

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- use essential professional concepts when explaining various work practices and situations
- search for information in different sources
- report

PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT

To achieve grade 5 student must be able to
- work independently, using the skills and methods learned
- take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs
- anticipate his/her need for guidance

To achieve grade 3 student must be able to
- work using the skills and methods learned
- engage in professional interaction with customers and/or co-operation partners and identify their needs
- take part in guidance and utilise it

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- work under guidance using the skills and methods learned
- interact with customers and/or co-operation partners
- receive guidance

TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY

To achieve grade 5 student must be able to
- promote the team’s work and team spirit
- manage his/her time appropriately, completing the agreed tasks at the required quality level
- work responsibly, applying the skills and methods learned
- plan and evaluate their work, taking safety and/or ethical aspects into consideration

To achieve grade 3 student must be able to
- engage in goal-oriented work in a team
- plan and manage the progress of his/her work and use of time
- detect safety-related risks
- justify this/her actions in accordance with the professional code of conduct

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- work as a member of a team
- plan the progress of his/her work and use of time under guidance
- work safely and in accordance with the professional code of conduct
- follow the provided instructions and rules

“Students who have failed assignments or examinations required for passing a study unit must supplement or retake their study attainment in a manner and schedule defined by the teacher of the study unit. ... A failed examination or other study attainment can be retaken twice. A failure to attend an actual examination is considered to be one completion attempt.” (Laurea degree regulations.)

All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarise yourself with the practices and, if needed, ask for more information. All study assignments are to be done as individual work unless otherwise instructed.

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

30.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Lloyd Bethell
Vastuuopettaja

Lloyd Bethell

Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate as a professional in field specific tasks
- speak and write English with the understanding of the appropriate style and register
- identify personal developmental needs in communication and language skills and develop realistic strategies for improvement
- search for information from professional publications and databases

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Lloyd Bethell
 • Isabella Haas
Vastuuopettaja

Isabella Haas

Ryhmät
 • SWV220SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- develop their entrepreneurial capacities
- draw up a viable business plan
- act in a client-oriented, responsible and entrepreneurial manner taking into account the special features in the social and health sector
- take advantage of financial and operational performance data and use it as a basis for a sustainable and financially profitable solution

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

The third learning outcome has been specified on 1.9.2022 by adding requirement of "taking into account the special features in the social and health sector".

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 30.06.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 37

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaarina Aho
Vastuuopettaja

Anu Lindström

Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify and apply various methods for promoting inclusion.
- utilise various techniques for exerting influence in society.
- act in cooperation with clients and other actors to develop inclusion

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Maria Normann
 • Kaarina Aho
Vastuuopettaja

Maria Normann

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila
Pienryhmät
 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

The student is able to
- analyse the special needs of client groups and strengthen client inclusion in communities and society
- outline well-being and social problems
- examine social structures that create and maintain social exclusion
- recognise the importance of civic activities in social work

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 30.06.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Lloyd Bethell
 • Isabella Haas
Vastuuopettaja

Isabella Haas

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SWV220SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila
Pienryhmät
 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify the trends and weak signals of innovations
- create experiments, pilots and prototypes to improve customer value
- use principles of creative work in the service development process and planning of client-focused activities

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Lloyd Bethell
Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

This course is a part of the From a Student to a Professional study unit which consists of 3 modules which includes:

YY00BN52 Study Skills and Professional Orientation
YY00BN53 Professional Development
YY00BN54 Starting a Successful Career

The study unit consists of online materials delivered through the Canvas platform. These contain information about the assignments and group sessions.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All materials will be delivered through Canvas

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

The course is available before the start of the first semester. Students are invited to complete two pre-course tasks (a self-introduction and a short questionnaire) before attending the orientation week from August 22rd 2022.

Other dates are given in Canvas.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = 135 hours of student work.

Sisältö ja sen jaksotus

See Canvas

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Evaluation methods and criteria are given in Canvas.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 300

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Maria Normann
 • Kaarina Aho
 • Riikka Kanervo
 • Eeva Soikkeli
Vastuuopettaja

Eeva Soikkeli

Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner.
- analyse and apply the methods used in professional work.
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation.
- play an active and responsible part in the activities of the work community.
- observe the ethical principles of the social care sector.

Toteutustapa

The student is able to
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner.
- analyse and apply the methods used in professional work.
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation.
- play an active and responsible part in the activities of the work community.
- observe the ethical principles of the social care sector.

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Katso ohjeet Sosiaalialan näyttökäytänteet -työtilasta Canvasissa. Työtilaan pääset liittymään tästä linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/EYX8BW

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Kansainvälisyys toteutuksella

Suunnitellessasi harjoittelua ulkomailla ks. Opiskelijaintra / Harjoittelu ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Katso harjoittelun yleisohje Canvasista (Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtila).

Sisältö ja sen jaksotus

See: Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

02.09.2022 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 300

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kati Rintakorpi
 • Eeva Soikkeli
Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner
- analyse and apply the methods used in professional work
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation
- play an active and responsible part in the activities of the work community
- observe the ethical principles of the social care sector

Toteutustapa

The student is able to:
- support and guide various customers and customer groups in a goal-oriented manner
- analyse and apply the methods used in professional work
- perceive and understand the basic tasks of the work community and the organisation
- play an active and responsible part in the activities of the work community
- observe the ethical principles of the social care sector

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Katso ohjeet Sosiaalialan näyttökäytänteet -työtilasta Canvasissa. Työtilaan pääset liittymään tästä linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/EYX8BW

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Kansainvälisyys toteutuksella

Suunnitellessasi harjoittelua ulkomailla ks. Opiskelijaintra / Harjoittelu ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Sisältö ja sen jaksotus

Katso harjoittelun tehtävät ja ohjeet Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtilasta Canvasista. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

28.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Jyrki Innanen
 • Lloyd Bethell
Vastuuopettaja

Lloyd Bethell

Ryhmät
 • SWV222SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- plan, implement and evaluate a practical project in multidisciplinary cooperation
- work in an appropriate way in multicultural organisations and networks
- acquire and use information to support development, and use ICT tools
- communicate appropriately and in a goal-oriented way in the communication and documenting situations required by the project

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

23.11.2007 - 29.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 03.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Jyrki Innanen
 • Ville Saarikoski
Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- critically assess research-based knowledge
- select appropriate research and development methods for his / her research or development work and justify his / her choices
- collect empirical data and analyse it
- interpret the results of research and development work and draw conclusions based on them
- assess the ethics and reliability of research and development work
- communicate in situations required for research and development work and to produce a research text

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Eija Lipasti
 • Eija-Riitta Kinnunen
 • Anu Lindström
 • Taru Maamies
Vastuuopettaja

Taru Maamies

Ryhmät
 • SWV220SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Learning outcomes corrected on 28 April 2022.

The student is able to
- illustrate the principles of an immediate manager’s and immediate supervisor’s work
- identify the concepts related to human resource management, practical human resource planning and development of work
- act in a goal-oriented manner in work situations in the organisation
- apply basic legislation on management and the basics of occupational safety and health, and well-being at work
- work in accordance with an organisation’s ethical principles in multicultural work communities
- demonstrate a professional attitude and be a responsible actor in the work community

Old learning outcomes not valid anymore:

The student is able to
- demonstrate knowledge of the principles of an immediate supervisor’s work and a coaching management style
- observe the strategy and values of correctional services in supervisory work
- apply the practices of human resource management in correctional services
- apply labour legislation and the Administrative Procedure Act in managerial work

Toteutustapa

Toteutussuunnitelma on saatavilla englanniksi.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 30.06.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 37

Koulutus
 • Degree Programme in Social Services (SWV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaarina Aho
 • Paula Leppänen
Vastuuopettaja

Anu Lindström

Ryhmät
 • SWV221SN
  Degree Programme in Social Services, daytime studies, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- analyse the welfare changes and objectives in Finnish society, as well as the challenges it encounters in a globalised world.
- describe the structure and service system of Finnish social security.
- identify the main features of the social care legislation