Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Sosionomikoulutus, K23, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY223KY)

Sosionomikoulutus, S22, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY222SY)
Sosionomikoulutus, K22, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY222KY)

Sosionomikoulutus, S21, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY221SY)
Sosionomikoulutus, K21, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY221KY)

Ryhmäkohtainen ajoitus ja rakenne


Sosionomikoulutus, S20, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY220SY)
Sosionomikoulutus, K20, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY220KY)

Ryhmäkohtainen ajoitus ja rakenne


Sosionomikoulutus, S19, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(SSY219SY)

Ryhmäkohtainen ajoitus ja rakenne

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Marika Chaisuedi
 • Paula Väliaho
 • Pia Nummila
 • Leena Korhonen
 • Pilvi Niemelä
 • Anita Mäntynen-Hakem
 • Pia Harju
 • Jan-Krister Degerman
 • Pihla Salemaa
 • Jani Lehtoranta
 • Tuomas Tahvanainen
 • Marika Kivistö
 • Jonna Brandt
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Pihla Salemaa

Ryhmät
 • SSF222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja
 • SSP223KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Porvoo
 • SSB222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää
 • SSB223KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
- analysoida ja käyttää ammattityössä käytettyjä menetelmiä
- hahmottaa työyhteisön ja organisaation perustehtävää
- osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työyhteisön toimintaan
- toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Toteutustapa

Tälle opintojaksototeutukselle ilmottaudutaan Canvas- tilassa täyttämällä harjoitteluiden e- lomake. Harjoitteluun voit suorittaa ympäri vuoden. Huomioi, että kyseessä on C- yksikön (Hyvinkää, Lohja, Porvoo) harjoittelu. Suorita tämä opintojaksototeutus, mikäli olet C-alueen (Hyvinkää, Lohja, Porvoo) sosionomiopiskelija ja tähtäät varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.

Harjoitteluiden Canvas-tilaan voit liittyä osoitteessa https://canvas.laurea.fi/enroll/63CGKB Sieltä löydät kaikki harjoitteluihin liittyvät ohjeet ja materiaalit, mm. harjoittelutehtävät ja linkin harjoitteluilmoituksen tekemiseen (e-lomake). Täytä ja tallenna e-lomake hyvissä ajoin! Harjoittelusi ei voi alkaa ennen kuin harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty. Kun olet täyttänyt e-lomakkeen, saat sen tallennuksesta tiedon sähköpostiisi. Saat e-lomakkeen käsittelyn yhteydessä uuden sähköpostin. Jos harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty, ilmoitetaan tässä uudessa sähköpostissa ohjaavan lehtorisi nimi ja voit sopia käytännöistä tarkemmin suoraan hänen kanssaan. Jos harjoitteluilmoituksessasi on kysyttävää, saat uudessa sähköpostissa lisätietoja.

HUOM! Koska työskentelet harjoittelupaikassasi alle 18-vuotiaiden kanssa, tulee sinun esittää Laureassa rikostaustaote ennen harjoittelusi alkamista. Tämä koskee niin palkattomia kuin palkallisiakin harjoitteluita. Ajantasaiset tiedot otteen esittämiseksi löydät opiskelijaintrasta.

Harjoittelujaksosi ei voi alkaa ennen kuin harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty ja rikostaustaote esitetty Laurean käytäntöjen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositellusta kirjallisuudesta löydät tietoja Canvas-tilasta. Harjoitteluihin liittyy myös itsenäistä tiedonhankintaa. Muista lähdekritiikki!

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija itse. Lisätietoja saat omalta opettajatuutoriltasi.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Lisätietoa ja mm. linkin sosionomien näyttö-Canvas-tilaan löydät opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun laajuudesta 14 op (378 h) toteutuu harjoittelupaikalla / siihen liittyvissä vierailukohteissa. Siitä, miten aika jaksottuu, sovit itse harjoittelupaikassasi.

Harjoittelussa ohjaus on olennaisessa osassa, tästä syystä harjoittelupaikkasi ohjaajan tuleekin olla taustaltaan sosionomi tai vastaava. Harjoitteluun kuuluu myös ohjaustapaaminen yhdessä sinun, harjoittelupaikkasi ohjaajan ja harjoitteluasi ohjaavan lehtorin kanssa. Palkallisessa harjoittelussa työpaikan ei tarvitse nimetä ohjaajaa eikä siihen lähtökohtaisesti kuulu ohjaustapaamista harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoitteluopintojakson voi suorittaa läpi vuoden. Huomioi, että lehtoreiden kesä- ja jouluvapaajaksojen aikana harjoitteluilmoituksia ei käsitellä tai ohjaustapaamisia järjestetä.

Hyvissä ajoin ennen harjoittelua muista:

* tehdä harjoitteluilmoitus e-lomakkeella
* esittää tarvittaessa rikostaustaote

Harjoittelun aikana muista:

* tehdä ja palauttaa Canvaksessa harjoittelun suunnitelma ja tavoitteet -lomake
* varata ohjaustapaaminen sinulle, harjoitteluohjaajallesi ja harjoitteluasi ohjaavalle lehtorille (ei koske palkallisia harjoitteluita)

Harjoittelun jälkeen muista:

* palauttaa raportti harjoitteluasi ohjaavan lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
* kirjata harjoittelusi PRM:ään, lisätietoja opiskelijaintrasta

Mahdollisuuksien/tarpeidesi mukaan huomioi myös ajoittain järjestettävät harjoittelusparraukset ja harjoittelukoordinaattorin päivystykset. Tarkemmat aikataulut löydät lukujärjestyksestäsi. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen eikä niissä pääsääntöisesti ole ennakkoon päätettyä ohjelmaa, vaan niissä vastataan paikalla olevien opiskelijoiden kysymyksiin ja ohjaustarpeisiin. Tapaamiseen tarpeensa mukaan osallistuminen sisältyy harjoitteluaikaan. Nämä tapaamiset järjestetään Zoomissa,ja osoite löytyy lukujärjestyksestäsi.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta. Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun kannattaa ryhtyä valmistautumaan jo hyvissä ajoin. Lisätietoja löydät opiskelijaintrasta ja saat sekä Laurean kv-palveluilta että opettajatuutoriltasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työssäoppimisaika noudattaa harjoittelupaikassa noudatettavaa työaikaa niin, että opiskelija saa mahdollisimman kattavan kuvan harjoittelupaikassa tehtävästä työstä.

Kokonaisharjoitteluaika on 15 op~400 h. Mikäli teet harjoittelussasi täysiä työviikkoja, kestää harjoittelujakso 10 viikkoa. Myös muunlaisesta viikosta voit sopia suoraan harjoittelupaikkasi kanssa. Harjoitteluaika sisältää työpaikalla tapahtuvan harjoittelun ja oppimistehtävät, tutustumisen harjoittelupaikan yhteistyökumppaneihin sekä harjoitteluun mahdollisesti liittyvät opintokäynnit (esim. toisen opiskelijan harjoittelupaikkaan). Käytännöllisen työn osuuteen lasketaan myös ohjaustilanteet ja palautekeskustelut. Raportointiin ja oppimistehtäviin käytetään yhden opintopisteen suorittamista vastaava aika (27 h). Tämän ajan toteuttamisesta sovit harjoittelupaikan ohjaajan kanssa.

Mikäli harjoitteluaika ei ole säännöllinen, täytä työaikaseurantaa ja liitä se raporttiisi.

Sisältö ja sen jaksotus

[Käytä vain tarvittaessa.]

Lisätietoja opiskelijoille

Sosionomiharjoitteluasioita C-alueella koordinoiva lehtori: Pihla Salemaa, pihla.salemaa@laurea.fi, 050-4602953

Yhteyshenkilö yhteistyösopimus- ja ohjauspalkkioasioissa: Opintosihteeri Sirpa Antila 0401391196, Sirpa.Antila(at)laurea.fi tai talouspalvelut(at)laurea.fi. Huomioi, että sopimukset ovat ns. kattosopimuksia ja ne menevät suoraan harjoittelupaikan organisaatioon.

Tiedon harjoitteluasi ohjaavasta lehtorista saat harjoitteluilmoituksen hyväksymisen yhteydessä sähköpostitse. Kukin lehtori sopii ohjauskäytännöistään itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa harjoittelua ohjaavan lehtorin määrittelemällä tavalla ja hänen määrittelemässään ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Ajoitus

08.01.2024 - 21.01.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 300

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Sari Myréen
Vastuuopettaja

Sari Myréen

Ryhmät
 • NDV224KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K24, Tikkurila
 • HLV224KN
  Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, päivätoteutus, K24, Tikkurila
 • SHV224KN
  Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K24, Tikkurila
 • SRV224KAM
  Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K24, Tikkurila, ryhmä 2
 • STV224KN
  Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K24, Tikkurila
 • SRV224KA
  Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K24, Tikkurila, ryhmä 1
 • SSV224KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K24, Tikkurila

Toteutustapa

Lähtötasotesti tehdään ohjeiden mukaan 8.1. - 21.1. verkossa alla olevassa Canvasin työtilassa https://canvas.laurea.fi/courses/8841.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojen alkaessa kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin ja englannin kielen lähtötasotesteihin, jos nämä kielet sisältyvät ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä olevaan aiempaan tutkintotodistukseen tai opiskelijat ovat saaneet kyseisten kielten opetusta aikaisemmin. Lähtötasotesti on kaikilla koulutusaloilla sama ja siihen voi osallistua vain kerran. Alan vaihto Laurean sisällä ei edellytä uutta testiä. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet kieliopintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hän osallistuu kielen valmentavalle opintojaksolle opintojen alkuvaiheessa. Valmentavat opinnot sisällytetään täydentävän osaamisen opintoihin.

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Porvoo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Maire Antikainen
 • Hanna Nurmiranta
 • Pilvi Niemelä
 • Anna Puisto
 • Sanna Hämäläinen
 • Jonna Brandt
 • Jarmo Mikkonen
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Sanni Einovaara

Ryhmät
 • SSP222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Porvoo
 • SSB222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Hyvinkää
 • SSB220KN
  Sosionomikoulutus, päivätoteutus, K20, Hyvinkää
 • SSF222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja
 • SSP220KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K20, Porvoo
 • SSF220SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S20, Lohja
 • SSB222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää
 • SSP221KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K21, Porvoo
 • SSB221KN
  Sosionomikoulutus, päivätoteutus, K21, Hyvinkää
 • SSB221SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S21, Hyvinkää
 • SSF221SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S21, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
- käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
- käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi
- toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
- arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti
- hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen

Toteutustapa

Opinnäytetyön tekemisen voit aloittaa valitsemanasi ajankohtana, siihen ei ilmoittauduta. Liity Canvasista opinnäytetyötilaan ja orientoidu opinnäytetyöprosessiin.


Opinnäytetyö lähtee liikkeelle aiheen valinnasta ja aiheanalyysistä. Sen hyväksymisen jälkeen työlle nimetään ohjaaja.
Opinnäytetyön laatimiseen kuuluuopinnäytetyösuunnitelman esittäminen, toisen opinnäytetyön opponointi, oman työn esittely, arviointikeskustelu ja kypsyysnäytteen tekeminen.

Opinnäytetyö prosessi rakentuu ryhmäohjauskäytänteiden tukemana. Ryhmäohjausten lisäksi prosessiin liittyy työkohtaisia ohjauksia sekä tiedonhaun ja kirjoittamisen pajoja. Prosessi rakentuu suunnittelu-, toteutus- ja julkaisuvaiheen osista.

”Opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen kirjoitat suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen mukaisesti oman koulusivistyskielesi mukaan. Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai olet saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoitat kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi.” (Laurean tutkintosääntö.)

Aika ja paikka

Opinnäytetyö ohjaus toteutetaan verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyön lähdekirjallisuus sisällöllisesti rakentuu pääosin opiskelijan omasta aiheesta lähtien.

Opinnäytetyöpohja on opiskelijaintrassa: katso Dokumenttipohjat (tai Opinnäytetyö).

Plagioinnin (eli luvaton tekstin lainaaminen) tunnistamiseen käytetään Urkund-ohjelmaa. Urkund-käyttöohje opiskelijalle ja Plagiointitapausten käsittely Laureassa on ohjeistettu opiskelijaintran sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Lisätiedot opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opinnäytetyöltä odotetaan selkeää yhteyttä työelämän kehittämiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi palvelun, toimintamallien tai uuden työkulttuurin kehittäminen. Opinnäytetyö voi olla osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnäytetyöinfo ja -materiaali löytyvät Canvasista ja intrasta. Opinnäytetyöohjaus toteutetaan verkossa.

Opiskelija osallistuu ryhmäohjaustapaamisiin oman etenemissuunnitelmansa mukaisesti aikatauluttaen, mutta kuitenkin siten, että ryhmäohjaukset painoittuisivat opinnäytetyöprosessin alkuvaiheeseen. Osallistuminen ryhmäohjauksiin ensisijaisesti oman ohjaajan johdolla, omassa ryhmässä. Opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja julkaisuvaiheen asiat käsitellään yhteisissä teemawebinaareissa.

Opinnäyteprosessiin liittyvät osat, kuten viestintä ja tiedonhaku tulee suorittaa ko. lehtoreiden ohjeiden mukaisesti. Opintojakso päättyy julkaisuseminaariin, jossa oma työ esitellään, ja jokainen toimii opponenttina toiselle julkaistavalle työlle. Osallistu vähintään yhteen julkaisuseminaariin ennen oman työsi esittämistä julkaisuseminaarissa.

Opinnäytetyöprosessien kesto vaihtelee ajallisesti paljon, ja on opiskelijan itsensä säädeltävissä.

(Laurean tutkintosääntö 18 §).

Jos olet valmistumassa, huomioi tärkeät päivämäärät opinnäytetyön palautuksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Pohdi aluksi opinnäytetyösi tarvetta:
Millaisia ovat ne ilmiöön liittyvät kehittämis- ja tutkimustarpeet, jotka edellyttäisivät selvittelyä ko. kontekstissa?

Tarpeen ohjaamana opiskelija määrittää opinnäytetyönsä tarkoituksen siten, että voi sen avulla tukea sekä omaa ammatillisen identiteettinsä vahvistamista että työelämän yhteistyökumppanin tarpeita. opinnäytetyön tarkoitus ilmaistaan yleisellä tasolla, mitä on aikomus tutkia/kartoittaa/ selvittää tai kehittää.

Opinnäytetyön tavoite ilmaisee sen, mitä hyötyä siitä on toimeksiantajalle (esim. tuottaa arviointitietoa työelämän kehittämistarpeisiin, auttaa muuttamaan dokumentointijärjestelmää tms.) ja opiskelijalle itselleen ammatillisen osaamisen kehittymisessä kohti asiantuntijuutta. Tavoite kertoo kenelle ja millaista tietoa, hyötyä tai osaamista opinnäytetyön avulla saavutetaan.

Tavoitteeseen päästään usein tutkimuskysymyksen muotoilun avulla. Tutkimuskysymyksesi avulla määrität:
- Mitä sinun opinnäytetyössäsi odotetaan, toivotaan tekevän suhteessa em. tarpeeseen?
- Mitä on se, mitä sinä lähdet tekemään?

Näihn tavoitteisiin pääsemiseksi opinnäytetyön muoto voi olla:
- tutkimuksellinen
- kehittämistyö
- portfolio-muotoinen, tai
- päiväkirjamuotoinen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.
C-yksikössä opiskelijoiden opinnäytetyön ohjaus toteutuu verkossa.

Julkaisuseminaarit pidetään verkossa. Julkaisuseminaareihin ilmoittaudutaan Hyvinkään opintotoimiston koordinoimana.
Tiedonhankinnan ja kirjoittamisen pajoihin voi osallistua millä tahansa kampuksella, olemalla asiasta etukäteen yhteydessä ko. lehtoriin.

Ennen opinnäytetyön aloittamista tulee suorittaa tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot tai aloittaa viimeistäänkin niiden suorittaminen opinnäytetyötä käynnistettäessä.

Huom.
- opinnäytetyö alkaa aiheanalyysin tuottamisella (1 sivu annettujen ohjeiden mukaisesti).
- Aiheanalyysin pohjalta kirjoitetaan opinnäytesuunnitelma, joka esitellään sekä harjoitusopponoidaan omassa opinnäyteryhmässä, ja sen hyväksyy työlle määritetty ohjaaja.
- Julkaisuseminaariin osallistuminen edellyttää ohjaajan hyväksyntää työn esittelylle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).
Katso opiskelijaintrasta opinnäytetyön arviointikriteerit.

Lisätiedot

Opinnäytetyö arvioidaan opinnäytetyöohjeiston kriteereiden mukaisesti.

Opinnäytetyön pääset aloittamaan tehtyäsi Canvasissaaiheanalyysin, jonka jälkeen sinut lisätään opinnäytetyön opinnon toteutukselle. Katso ohjeet opiskelijaintrasta opinnäytetyön aloittamisesta.

Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

1 - 3

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Porvoo, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 400

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Niklas Leppä
 • Katariina Husman
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Sanni Einovaara

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään (Koko: 300. Avoin AMK: 300.)
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- nimetä sosionomin työtehtäviä ja niiden vaatimaa osaamista
- sijoittaa sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin
- Laureassa opiskelun vaatimukset

Toteutustapa

Opinto on opiskelijan itsenäisesti oppimisalustalla opiskeltava verkkokurssi, joka ei sisällä kontaktiopetusta. Mahdollisissa teknisissä haasteissa sekä arviointiaikatauluun liittyvissä kysymyksissä opiskelijaa palvelee mooc@laurea.fi. Keskustelualueen kysymyksiin vastaa noin kerran viikossa opintojakson vastuuopettaja.
Arvioinnit viimeistään kolmen viikon kuluessa kurssin suorittamisesta, kesän aikana suoritetut arvioinnit elokuun alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ilmoitetaan Canvas-oppimisympäristössä. Opintojakson suorittaminen ei edellytä opiskelijalta materiaalihankintoja vaan opiskelijalla on suoraan oppimisympäristöstä pääsy kaikkiin suoritusten edellyttämiin materiaaleihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tällä kurssilla ei ole käytössä valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tällä kurssilla ei tehdä työelämä- tai TKI-yhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tämä kurssi suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkkoympäristössä. Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna kurssin voimassaoloajan päättyessä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Tällä kurssilla ei ole KV-yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä kurssi on laajuudeltaan kaksi (2) opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä kurssilla tutustut sosionomin työtehtäviin ja niiden vaatimaan osaamiseen, sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin sekä Laureassa opiskeluun. Opiskeltuasi tämän kurssit osaat siis sijoittaa sosionomin työkentälleen ja tiedät, minkälaista on opiskelu Laurean sosionomikoulutuksessa.

Tämä kurssi sisältää erilaisia opiskelumateriaaleja, kuten tekstimateriaalia, videoita ja podcasteja. Tutustut aina ensin tehtäväkohtaisiin opiskelumateriaaleihin ja teet sen jälkeen kyseisiä materiaaleja koskevan tehtävän. Materiaaleihin liittyviä tehtäviä on yhteensä 9, minkä lisäksi annat meille tehtävässä 10 palautetta kurssista. Tehtävät suoritetaan numerojärjestyksessä ja kurssin arvosana perustuu tehtävistä 1-9 saamiisi pisteisiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähetäthän kurssiin liittyvät kysymykset ja tiedustelut osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suorittaminen on automatisoitu ja se arvioidaan asteikolla H-5.

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää sitä, että opiskelija saa yli puolet tehtävien yhteenlasketusta pistemäärästä (eli vähintään 23 pistettä yhteensä kaikista tehtävistä). Tehtävistä 1-9 voi saada enintään viisi (5) pistettä/tehtävä, eli kurssin maksimipistemäärä on 45 pistettä. Yksittäisen tehtävän voi suorittaa vain kerran. Tehtävästä 10 ei saa pisteitä, vaan se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyksi suoritukseksi riittää palautekyselyyn vastaaminen.

Arvioinnit kirjataan kerran kuukaudessa, joka kuukauden alussa edellisen aikana valmistuneet suoritukset.

Arvosanan määräytyy seuraavasti:

0-22 pistettä = hylätty
23-26 pistettä = 1
27-30 pistettä = 2
31-35 pistettä = 3
36-40 pistettä = 4
41-45 pistettä = 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

23-26 pistettä = 1
27-30 pistettä = 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

31-35 pistettä = 3
36-40 pistettä = 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

41-45 pistettä = 5

Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Porvoo, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 400

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Niklas Leppä
 • Katariina Husman
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Sanni Einovaara

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 200. Avoin AMK: 200.)
Pienryhmät
 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- nimetä sosionomin työtehtäviä ja niiden vaatimaa osaamista
- sijoittaa sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin
- Laureassa opiskelun vaatimukset

Toteutustapa

Opinto on opiskelijan itsenäisesti oppimisalustalla opiskeltava verkkokurssi, joka ei sisällä kontaktiopetusta. Mahdollisissa teknisissä haasteissa sekä arviointiaikatauluun liittyvissä kysymyksissä opiskelijaa palvelee mooc@laurea.fi. Keskustelualueen kysymyksiin vastaa noin kerran viikossa opintojakson vastuuopettaja.
Arvioinnit viimeistään kolmen viikon kuluessa kurssin suorittamisesta, kesän aikana suoritetut arvioinnit elokuun alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ilmoitetaan Canvas-oppimisympäristössä. Opintojakson suorittaminen ei edellytä opiskelijalta materiaalihankintoja vaan opiskelijalla on suoraan oppimisympäristöstä pääsy kaikkiin suoritusten edellyttämiin materiaaleihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tällä kurssilla ei ole käytössä valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tällä kurssilla ei tehdä työelämä- tai TKI-yhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tämä kurssi suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkkoympäristössä. Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna kurssin voimassaoloajan (31.12.2024) päättyessä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Tällä kurssilla ei ole KV-yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä kurssi on laajuudeltaan kaksi (2) opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä kurssilla tutustut sosionomin työtehtäviin ja niiden vaatimaan osaamiseen, sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin sekä Laureassa opiskeluun. Opiskeltuasi tämän kurssit osaat siis sijoittaa sosionomin työkentälleen ja tiedät, minkälaista on opiskelu Laurean sosionomikoulutuksessa.

Tämä kurssi sisältää erilaisia opiskelumateriaaleja, kuten tekstimateriaalia, videoita ja podcasteja. Tutustut aina ensin tehtäväkohtaisiin opiskelumateriaaleihin ja teet sen jälkeen kyseisiä materiaaleja koskevan tehtävän. Materiaaleihin liittyviä tehtäviä on yhteensä 9, minkä lisäksi annat meille tehtävässä 10 palautetta kurssista. Tehtävät suoritetaan numerojärjestyksessä ja kurssin arvosana perustuu tehtävistä 1-9 saamiisi pisteisiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähetäthän kurssiin liittyvät kysymykset ja tiedustelut osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suorittaminen on automatisoitu ja se arvioidaan asteikolla H-5.

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää sitä, että opiskelija saa yli puolet tehtävien yhteenlasketusta pistemäärästä (eli vähintään 23 pistettä yhteensä kaikista tehtävistä). Tehtävistä 1-9 voi saada enintään viisi (5) pistettä/tehtävä, eli kurssin maksimipistemäärä on 45 pistettä. Yksittäisen tehtävän voi suorittaa vain kerran. Tehtävästä 10 ei saa pisteitä, vaan se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyksi suoritukseksi riittää palautekyselyyn vastaaminen.

Arvioinnit kirjataan kerran kuukaudessa, joka kuukauden alussa edellisen aikana valmistuneet suoritukset.

Arvosanan määräytyy seuraavasti:

0-22 pistettä = hylätty
23-26 pistettä = 1
27-30 pistettä = 2
31-35 pistettä = 3
36-40 pistettä = 4
41-45 pistettä = 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

23-26 pistettä = 1
27-30 pistettä = 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

31-35 pistettä = 3
36-40 pistettä = 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

41-45 pistettä = 5

Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

10.04.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Porvoo, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 600

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Niklas Leppä
 • Katariina Husman
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Sanni Einovaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- nimetä sosionomin työtehtäviä ja niiden vaatimaa osaamista
- sijoittaa sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin
- Laureassa opiskelun vaatimukset

Toteutustapa

Opinto on opiskelijan itsenäisesti oppimisalustalla opiskeltava verkkokurssi, joka ei sisällä kontaktiopetusta. Mahdollisissa teknisissä haasteissa sekä arviointiaikatauluun liittyvissä kysymyksissä opiskelijaa palvelee mooc@laurea.fi. Keskustelualueen kysymyksiin vastaa noin kerran viikossa opintojakson vastuuopettaja.
Arvioinnit viimeistään kolmen viikon kuluessa kurssin suorittamisesta, kesän aikana suoritetut arvioinnit elokuun alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ilmoitetaan Canvas-oppimisympäristössä. Opintojakson suorittaminen ei edellytä opiskelijalta materiaalihankintoja vaan opiskelijalla on suoraan oppimisympäristöstä pääsy kaikkiin suoritusten edellyttämiin materiaaleihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tällä kurssilla ei ole käytössä valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tällä kurssilla ei tehdä työelämä- tai TKI-yhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tämä kurssi suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin verkkoympäristössä. Kaikkien tehtävien tulee olla suoritettuna kurssin voimassaoloajan päättyessä. Kussin Canvas-työtila on auki 30.06.2024 asti.

Kansainvälisyys toteutuksella

Tällä kurssilla ei ole KV-yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä kurssi on laajuudeltaan kaksi (2) opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä kurssilla tutustut sosionomin työtehtäviin ja niiden vaatimaan osaamiseen, sosionomin erilaisiin työympäristöihin ja asiakasryhmiin sekä Laureassa opiskeluun. Opiskeltuasi tämän kurssit osaat siis sijoittaa sosionomin työkentälleen ja tiedät, minkälaista on opiskelu Laurean sosionomikoulutuksessa.

Tämä kurssi sisältää erilaisia opiskelumateriaaleja, kuten tekstimateriaalia, videoita ja podcasteja. Tutustut aina ensin tehtäväkohtaisiin opiskelumateriaaleihin ja teet sen jälkeen kyseisiä materiaaleja koskevan tehtävän. Materiaaleihin liittyviä tehtäviä on yhteensä 9, minkä lisäksi annat meille tehtävässä 10 palautetta kurssista. Tehtävät suoritetaan numerojärjestyksessä ja kurssin arvosana perustuu tehtävistä 1-9 saamiisi pisteisiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähetäthän kurssiin liittyvät kysymykset ja tiedustelut osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suorittaminen on automatisoitu ja se arvioidaan asteikolla H-5.

Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää sitä, että opiskelija saa yli puolet tehtävien yhteenlasketusta pistemäärästä (eli vähintään 23 pistettä yhteensä kaikista tehtävistä). Tehtävistä 1-9 voi saada enintään viisi (5) pistettä/tehtävä, eli kurssin maksimipistemäärä on 45 pistettä. Yksittäisen tehtävän voi suorittaa vain kerran. Tehtävästä 10 ei saa pisteitä, vaan se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyksi suoritukseksi riittää palautekyselyyn vastaaminen.

Arvioinnit kirjataan kerran kuukaudessa, joka kuukauden alussa edellisen aikana valmistuneet suoritukset.

Arvosanan määräytyy seuraavasti:

0-22 pistettä = hylätty
23-26 pistettä = 1
27-30 pistettä = 2
31-35 pistettä = 3
36-40 pistettä = 4
41-45 pistettä = 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

23-26 pistettä = 1
27-30 pistettä = 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

31-35 pistettä = 3
36-40 pistettä = 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

41-45 pistettä = 5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 04.06.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö C

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Tarja Kantola
 • Minna Launonen
 • Minna Pulli
 • Nanna Peltosaari
 • Pauliina Nurkka
 • Marja Vellonen
Vastuuopettaja

Minna Pulli

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy etänä toteutettavaa opetusta ja ohjausta aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

KIRJALLISUUTTA mm (koko lista löytyy Canvasista):
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Heikkilä, T. 2014.Tilastollinen tutkimus. Edita Publishing Oy.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei ole

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa.

ENSIMMÄISELLÄ KONTAKTIKERRALLA LÄSNÄOLOA VAADITAAN:

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu etäluennoista, joilla käsitellään kunkin aihealueen keskeisimmät asiat. Luentoja ei nauhoiteta. Valtaosa työskentelystä tapahtuu itsenäisesti etäluennoilla käsiteltyjen aiheiden pohjalta. Kurssin harjoitustehtävät tehdään erillisen tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti.

1op = 27h työtä

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin sekä tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kurssin arvosana koostuu laadullisen ja määrällisen osuuden erillisistä arvosanoista. Laadullisten menetelmien arvosanan koostuminen kerrotaan opintojakson alusta. Määrälliset menetelmät koostuvat pakollisista tuntitehtävistä (arvioidaan hyväksytty / hylätty) sekä asteikolla H-5 arvioitavasta loppuraportista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö W

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Meri Vuorinen
 • Katja Tikkanen
Vastuuopettaja

Meri Vuorinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Canvasissa. Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien avulla, joita voit tehdä yksin, parin kanssa tai kolmen hengen pienryhmissä. Tehtävät etenevät annetun aikataulun mukaisesti. On siten tärkeää, että suunnittelet ajankäytön huolellisesti ja pysyt aikataulussa. Tarkemman aikataulun ja tehtävien palautuspäivät löydät opintojakson Canvas-työtilasta. Vaikka opintojakso toteutetaan aikaan ja paikkaan sitomattomasti, muista varata riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen.

Opintojakso on suunnattu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille eli sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintojakson orientaatio on 3.10 2023 klo 16.00-18.00 Zoomissa. Orientaatio tallennetaan. Opintojaksolle osallistuminen vahvistetaan, kun opiskelija on osoittanut aktiivisuutensa tekemällä ensimmäisen tehtävän su 8.10 2023 klo 23.59 mennessä.

Opintojakson viimeinen suorituspäivä on 31.12.2023 klo 23.59 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 – 2015. Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos – 20. painos. Helsinki: Tammi.
Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 202. JAMK.fi.
Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Ojasalo, K., Moilanen T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3.- 4. uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali.

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tarjotaan opiskelijoille sähköisessä muodossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Korkeakoulutasoiset vastaavat suoritukset ja niiden hyväksiluku tulee sopia opintojakson alussa vastuuopettajan kanssa.

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 1.10.2023, kun Canvas-työtila avataan. Ennen orientaatiota voit tutustua työtilaan ja tehdä ennakkotehtävän. Opintojakson orientaatio ja aloitusluento pidetään webinaarina Zoomissa 3.10.2023 klo 16.00-18.00. Orientaatiossa käydään keskeiset opintojakson tavoitteisiin, työskentelyyn, suoritustapaan ja tehtäviin liittyvät asiat. Aloitusluennolla käydään läpi opinnäytetyöprosessi ja opinnäytetyön lähtökohdat. Poissaolosta ilmoitetaan etukäteen vastuuopettajalle.

HUOM! Opintojaksolle hyväksytyn opiskelijan on osoitettava aktiivisuutta opintojaksolla siten, että tekee 1.tehtävän annetun ohjeen ja aikataulun mukaisesti. Tehtävän viimeinen palautuspäivä on su 8.10 2023 klo 23:59. Jos opiskelija ei osoita aktiivisuutta, hänen ilmoittautumisensa opintojaksolle hylätään.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään. Lisäksi käsitellään aineistonhallintaan ja tietoturvaan (GDPR) liittyviä sisältöjä.

Opintojakso koostuu eri teemoista. Tehtävät etenevät annetun aikataulun mukaisesti. On siten tärkeää, että suunnittelet ajankäytön huolellisesti ja pysyt aikataulussa.

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintojakso on suunnattu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille eli sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Tarkemmat tiedot arvioinnista Canvas-työtilassa.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundia käytetään oppimistehtävässä 8. (Tehtävä 8. Opinnäytetyön eettisyys).

Hylätty (0)

Opiskelija ei noudata annettua aikataulua eikä suorita tehtäviä hyväksytysti 31.12.2023 mennessä.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 09.06.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö E

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Jyrki Innanen
 • Henna Jalasmäki
Vastuuopettaja

Jyrki Innanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö C

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Minna Pulli
 • Nanna Peltosaari
Vastuuopettaja

Minna Pulli

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Canvasissa. Oppiminen tapahtuu tehtävien avulla, joita voit tehdä yksin, parin kanssa tai kolmen hengen pienryhmissä. Tehtävät etenevät annetun aikataulun mukaisesti. On siten tärkeää, että suunnittelet ajankäytön huolellisesti ja pysyt aikataulussa. Tarkemman aikataulun ja tehtävien palautuspäivät löydät opintojakson Canvas-työtilasta. Vaikka opintojakso toteutetaan aikaan ja paikkaan sitomattomasti, muista varata riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen.

Opintojakson orientaatio on 16.1.2024 klo 16.00-18.00 Zoomissa. Opintojaksolle osallistuminen vahvistetaan, kun opiskelija on osoittanut aktiivisuutensa tekemällä ensimmäisen tehtävän ti 23.1.2024 klo 23.59 mennessä. Muussa tapauksessa opiskelijan osallistuminen opintojaksolle hylätään.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

KIRJALLISUUTTA mm (koko lista löytyy Canvasista):
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Heikkilä, T. 2014.Tilastollinen tutkimus. Edita Publishing Oy.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei ole

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa.

Opintojakso alkaa 16.1.2024, tuolloin myös Canvas-työtila avataan viimeistään. Opintojakson orientaatio pidetään Zoomissa 16.1.2024 klo 16.00-18.00. Orientaatiossa käydään keskeiset opintojakson tavoitteisiin, työskentelyyn, suoritustapaan ja tehtäviin liittyvät asiat. Poissaolosta ilmoitetaan etukäteen vastuuopettajalle.

HUOM! Opintojaksolle hyväksytyn opiskelijan on osoitettava aktiivisuutta opintojaksolla siten, että tekee 1.tehtävän annetun ohjeen ja aikataulun mukaisesti. Tehtävän viimeinen palautuspäivä on su 23.1.2024 klo 23:59. Jos opiskelija ei osoita aktiivisuutta, hänen ilmoittautumisensa opintojaksolle hylätään.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu etäluennoista, joilla käsitellään kunkin aihealueen keskeisimmät asiat. Luentoja ei nauhoiteta. Valtaosa työskentelystä tapahtuu itsenäisesti etäluennoilla käsiteltyjen aiheiden pohjalta. Kurssin harjoitustehtävät tehdään erillisen tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti.

1op = 27h työtä

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Opintojakso koostuu eri teemoista. Tehtävät etenevät annetun aikataulun mukaisesti. On siten tärkeää, että suunnittelet ajankäytön huolellisesti ja pysyt aikataulussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa 2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kurssin arvosana koostuu laadullisen ja määrällisen osuuden erillisistä arvosanoista. Laadullisten menetelmien arvosanan koostuminen kerrotaan opintojakson alusta. Määrälliset menetelmät koostuvat pakollisista tuntitehtävistä (arvioidaan hyväksytty / hylätty) sekä asteikolla H-5 arvioitavasta loppuraportista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Tehtävän 8 arvioinnissa tehtävät tarkistetaan myöskin Turnitin plagioinnintarkistus ohjelmalla.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Pauliina Partanen
 • Jyrki Innanen
 • Riikka Harju
Vastuuopettaja

Pauliina Partanen

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy etänä toteutettavaa opetusta ja ohjausta aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.
Opinnon tausta-aineisto esitellään Canvas oppimisympäristössä.
Ohessa suositeltavaa menetelmäkirjallisuutta:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Heikkilä, T. 2014.Tilastollinen tutkimus. Edita Publishing Oy.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojaksolla esittäytyminen 02.02.2024 klo 23.59 mennessä osoittaa opiskelijan aktiivisen osallistumisen opintojaksolle ja osallistuminen opintojaksolle voidaan vahvistaa palautuksen perusteella. Muussa tapauksessa opiskelijan osallistuminen opintojaksolle hylätään.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Voit arvioida opiskelijan ajankäyttöä opinnon eri kokonaisuuksissa/tehtävissä. Kuormittavuuden laskemiseen löydät työvälineen Pepin opettajan työpöydän valikosta ”Toteutukset”.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, opinnäytetyön lähtökohtiin ja suunnitteluun sekä tutkimusviestintään.

Tämä opintojakso vastaa sosionomi amk kompetenssiin: Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
-soveltaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä sekä tuottaa ja analysoi tietoa
hyvinvoinnin edistämiseksi
- toimii tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä kestävän kehityksen ja tutkimuseettisten
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

05.02.2024 - 11.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö E

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kirsi Ronkainen
 • Ville Lindholm
Vastuuopettaja

Kirsi Ronkainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat. Pohdi seuraavia näkökulmia, ennen opintoon ilmoittautumista:

Kenelle verkkototeutus soveltuu parhaiten?

Oleellista on, että pidät itsenäisestä työskentelystä, haluat opiskella kotona tai työpaikalla ja/tai asut kaukana opiskelupaikkakunnasta. Olet suunnitelmallinen, oma-aloitteinen ja pystyt sitoutumaan aikatauluihin. Pidät verkon kautta tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja olet valmis avaamaan kameran. Sinulla on käytössäsi säännöllisesti tietokone, jossa on Internet-yhteys.

Huomioithan myös, että
- yleensä luettavaa on enemmän kuin lähiopetukseen painottuvassa opetuksessa.
- itseoppiminen voi viedä enemmän aikaa, kuin lähiopetuksen tuella tapahtuva oppiminen.
- etäopiskelijalla ei aina ole samoja mahdollisuuksia kysyä apua ja neuvoa opettajilta tai kurssikavereilta.


Osa 1. Laadullinen tutkimus, 2,5 op, opettaja Kirsi Ronkainen, kirsi.ronkainen@laurea.fi

Luennot - Toteutus sisältää kustakin keskeisestä aihealueesta nauhoitettavan luento-osuuden. Osa opetuskerroista toteutuu työpajatyyppisesti. Kunkin luento-osuuden jälkeen tulee tehtäväksi oppimistehtävä.

Oppimistehtävät - Tehtävät tehdään pääsääntöisesti parin tai 3 h tiimin kanssa, mutta tehtävissä raportoidaan tiimin jäsenten panos eri tehtävissä. Tehtävät tulee tehdä järjestyksessä ja niissä edetään laadullisen tutkimuksen vaiheita soveltaen. Tehtävät kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, oppimispäiväkirjaksi.


Osa 2. Määrällinen tutkimus, 2,5 op, opettaja Ville Lindholm, ville.lindholm@laurea.fi

Luennot - Toteutus sisältää kustakin keskeisestä aihealueesta nauhoitettavan luento-osuuden. Osa luentokerroista toteutuu osittain työpajatyyppisesti.

Oppimistehtävä - Tehtävä voidaan tehdä yksilö- tai pari/pienryhmätehtävänä. Tehtävässä arvioidaan myös omaa oppimista määrällisten tutkimusmenetelmien osalta ja mikäli tehtävä suoritetaan pareittain/pienryhmässä, myös ryhmän työskentelyä ja ryhmän jäsenten panosta tehtävän teossa. Tehtävästä määräytyy puolet arvosanasta.

Verkkotentti - Yksilötentti, joka tehdään määritettynä ajankohtana Canvasissa. Tentistä määräytyy puolet arvosanasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osa 1. Laadullinen tutkimus.

Esim.
1) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät
Pauli Juuti (toimittaja); Anu Puusa (toimittaja)
2) Johdatus laadulliseen tutkimukseen
Jari Eskola; Juha Suoranta
3) Tutkimushaastattelu
Teemahaastattelun teoria ja käytäntö
Sirkka Hirsjärvi; Helena Hurme
4) Laadullinen terveystutkimus
Jari Kylmä; Taru Juvakka

Osa 2. Määrällinen tutkimus

Esim.
1) Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Edita. (e-kirja)
2) Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tietoarkisto. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/
3) Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2017. Tutkimushoitotieteessä. Sanoma Pro. (kaikki painokset soveltuvat)
4) Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa: määrällisen tutkimuksen perusteet. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/98723/Tutki-ja-mittaa_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Korkeakoulutasoiset tutkimusmenetelmäopinnot

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

EI TKI-yhteistyötä

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ks. luento-opetuksen aikataulutus.

Laadullinen tutkimus 2,5 op

- Oppimispäiväkirjan DL 26.5.
- HUOM.! Tehtäviä ei voi palauttaa myöhässä, jotta arviointi voidaan toteuttaa ennen kesän vapaajaksoa.

Määrällinen tutkimus 2,5 op

- Verkkotentti auki 1.-7.4.
- Oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä 7.4.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Laadullinen tutkimus 2,5 op (67,5 h):
- Lähiopetus ja työpajat n. 8 h
- Itsenäinen opiskelu/ parityöskentely n. 60 h

Määrällinen tutkimus 2,5 op (67,5 h)
- Luennot/työpajat 6 h
- Itsenäinen opiskelu / pari/pienryhmätyöskentely 61,5 h

Sisältö ja sen jaksotus

Määrällinen tutkimus:

11.03.2024 16.00 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom määrällinen tutkimus
18.03.2024 16.00 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom määrällinen tutkimus
25.03.2024 16.00 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom määrällinen tutkimus

Laadullinen tutkimus

08.04.2024 16.00 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom laadullinen tutkimus
22.04.2024 16.00 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom laadullinen tutkimus
13.05.2024 16.00 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom laadullinen tutkimus
20.05.2024 16.00 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom laadullinen tutkimus

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Pauliina Partanen
 • Jyrki Innanen
 • Riikka Harju
Vastuuopettaja

Pauliina Partanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy etänä toteutettavaa opetusta ja ohjausta aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.
Opinnon tausta-aineisto esitellään Canvas oppimisympäristössä.
Ohessa suositeltavaa menetelmäkirjallisuutta:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Heikkilä, T. 2014.Tilastollinen tutkimus. Edita Publishing Oy.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojaksolla esittäytyminen 13.05.2024 klo 23.59 mennessä osoittaa opiskelijan aktiivisen osallistumisen opintojaksolle ja osallistuminen opintojaksolle voidaan vahvistaa palautuksen perusteella. Muussa tapauksessa opiskelijan osallistuminen opintojaksolle hylätään. Opintojakson webinaareissa ei ole läsnäolovelvollisuutta. Tietoperustaa käsittelevät webinaarit tallennetaan. Opinnon tehtävät voit suorittaa itsenäisesti, pareittain tai pienessä ryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Voit arvioida opiskelijan ajankäyttöä opinnon eri kokonaisuuksissa/tehtävissä. Kuormittavuuden laskemiseen löydät työvälineen Pepin opettajan työpöydän valikosta ”Toteutukset”.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, opinnäytetyön lähtökohtiin ja suunnitteluun sekä tutkimusviestintään.

Tämä opintojakso vastaa sosionomi amk kompetenssiin: Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
-soveltaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä sekä tuottaa ja analysoi tietoa
hyvinvoinnin edistämiseksi
- toimii tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä kestävän kehityksen ja tutkimuseettisten
periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
 • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen
 • Terveydenhoitajakoulutus (STY2), Laurea yhteinen
 • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Heidi Leinonen
 • Minna Nikula
 • Meri Vuorinen
 • Katja Tikkanen
Vastuuopettaja

Minna Nikula

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Canvasissa. Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien avulla, joita voit tehdä yksin, parin kanssa tai kolmen hengen pienryhmissä. Tehtävät etenevät annetun aikataulun mukaisesti. On siten tärkeää, että suunnittelet ajankäytön huolellisesti ja pysyt aikataulussa. Tarkemman aikataulun ja tehtävien palautuspäivät löydät opintojakson Canvas-työtilasta. Vaikka opintojakso toteutetaan aikaan ja paikkaan sitomattomasti, muista varata riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen.

Opintojakso on suunnattu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille eli sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintojakson orientaatio on to 2.5.2024 klo 16.00-18.00 Zoomissa (Linkki Zoomiin: https://laurea.zoom.us/j/62035342051). Orientaatio tallennetaan. Opintojaksolle osallistuminen vahvistetaan, kun opiskelija on osoittanut aktiivisuutensa tekemällä ensimmäisen tehtävän su 5.5.2024 klo 23.59 mennessä.

Opintojakson ensimmäinen uusintapäivä on su 9.6.2024 klo 23.59 mennessä.
Opintojakson toinen uusintapäivä on 31.7.2024 klo 23.59 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 – 2015. Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos – 20. painos. Helsinki: Tammi.
- Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 202. JAMK.fi.
- Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
- Kostamo, P., Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2022. Kirjoita itsesi asiantuntijaksi : opas toiminnalliseen opinnäytetyöhön.
- Ojasalo, K., Moilanen T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3.- 4. uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
- Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
- Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu opintojaksolla osoitettu materiaali.

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tarjotaan opiskelijoille sähköisessä muodossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Korkeakoulutasoiset vastaavat suoritukset ja niiden hyväksiluku tulee sopia opintojakson alussa vastuuopettajan kanssa.

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 1.5.2024, kun Canvas-työtila avataan. Ennen orientaatiota voit tutustua työtilaan ja tehdä ennakkotehtävän. Opintojakson orientaatio pidetään webinaarina Zoomissa 2.5.2024 klo 16.00-18.00. Orientaatiossa käydään keskeiset opintojakson tavoitteisiin, työskentelyyn, suoritustapaan ja tehtäviin liittyvät asiat. Poissaolosta ilmoitetaan etukäteen vastuuopettajalle.

HUOM! Opintojaksolle hyväksytyn opiskelijan on osoitettava aktiivisuutta opintojaksolla siten, että tekee 1.tehtävän annetun ohjeen ja aikataulun mukaisesti. Tehtävän viimeinen palautuspäivä on su 5.5.2024 klo 23:59. Jos opiskelija ei osoita aktiivisuutta, hänen ilmoittautumisensa opintojaksolle hylätään.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Opintojakso koostuu eri teemoista. Tehtävät etenevät annetun aikataulun mukaisesti. On siten tärkeää, että suunnittelet ajankäytön huolellisesti ja pysyt aikataulussa.

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Opintojakso on suunnattu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille eli sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa 2.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Tarkemmat tiedot arvioinnista Canvas-työtilassa.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundia käytetään oppimistehtävässä 8. (Tehtävä 8. Opinnäytetyön eettisyys).

Hylätty (0)

Opiskelija ei noudata annettua aikataulua eikä suorita tehtäviä hyväksytysti 31.7.2024 mennessä.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Marika Chaisuedi
 • Paula Väliaho
 • Pia Nummila
 • Leena Korhonen
 • Pilvi Niemelä
 • Anita Mäntynen-Hakem
 • Jan-Krister Degerman
 • Pia Harju
 • Pihla Salemaa
 • Jani Lehtoranta
 • Tuomas Tahvanainen
 • Hanna Nurmiranta
 • Marika Kivistö
 • Jonna Brandt
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Pihla Salemaa

Ryhmät
 • SSP222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Porvoo
 • SSB222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Hyvinkää
 • SSF222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja
 • SSB222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä
- etsiä kehittämisen kohteita asiakaslähtöisesti ja työelämän lähtökohdista
- työskennellä tiimissä ja toimia asiantuntijayhteisössä
- arvioida omaa osaamista, kehittämistyötä ja syntynyttä tulosta kehittämisen tavoitteiden suhteen
- kriittisesti arvioida omaa ammattieettistä toimintaa, työyhteisön ja ammattialan eettisiä periaatteita

Toteutustapa

Tälle opintojaksototeutukselle ilmottaudutaan Canvas- tilassa täyttämällä harjoitteluiden e- lomake. Harjoitteluun voit suorittaa ympäri vuoden. Huomioi, että kyseessä on C- yksikön (Hyvinkää, Lohja, Porvoo) harjoittelu.

Harjoitteluiden Canvas-tilaan voit liittyä osoitteessa https://canvas.laurea.fi/enroll/63CGKB Sieltä löydät kaikki harjoitteluihin liittyvät ohjeet ja materiaalit, mm. harjoittelutehtävät ja linkin harjoitteluilmoituksen tekemiseen (e-lomake). Täytä ja tallenna e-lomake hyvissä ajoin! Harjoittelusi ei voi alkaa ennen kuin harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty. Kun olet täyttänyt e-lomakkeen, saat sen tallennuksesta tiedon sähköpostiisi. Saat e-lomakkeen käsittelyn yhteydessä uuden sähköpostin. Jos harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty, ilmoitetaan tässä uudessa sähköpostissa ohjaavan lehtorisi nimi ja voit sopia käytännöistä tarkemmin suoraan hänen kanssaan. Jos harjoitteluilmoituksessasi on kysyttävää, saat uudessa sähköpostissa lisätietoja.

HUOM! Mikäli työskentelet harjoittelupaikassasi alle 18-vuotiaiden kanssa, tulee sinun esittää Laureassa rikostaustaote ennen harjoittelusi alkamista. Tämä koskee niin palkattomia kuin palkallisiakin harjoitteluita. Ajantasaiset tiedot otteen esittämiseksi löydät opiskelijaintrasta.

Harjoittelujaksosi ei voi alkaa ennen kuin harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty ja rikostaustaote tarvittaessa esitetty Laurean käytäntöjen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositellusta kirjallisuudesta löydät tietoja Canvas-tilasta. Harjoitteluihin liittyy myös itsenäistä tiedonhankintaa. Muista lähdekritiikki!

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija itse. Lisätietoja saat omalta opettajatuutoriltasi.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Lisätietoa ja mm. linkin sosionomien näyttö-Canvas-tilaan löydät opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun laajuudesta 14 op (378 h) toteutuu harjoittelupaikalla / siihen liittyvissä vierailukohteissa. Siitä, miten aika jaksottuu, sovit itse harjoittelupaikassasi.

Harjoittelussa ohjaus on olennaisessa osassa, tästä syystä harjoittelupaikkasi ohjaajan tuleekin olla taustaltaan sosionomi tai vastaava. Harjoitteluun kuuluu myös ohjaustapaaminen yhdessä sinun, harjoittelupaikkasi ohjaajan ja harjoitteluasi ohjaavan lehtorin kanssa. Palkallisessa harjoittelussa työpaikan ei tarvitse nimetä ohjaajaa eikä siihen lähtökohtaisesti kuulu ohjaustapaamista harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoitteluopintojakson voi suorittaa läpi vuoden. Huomioi, että lehtoreiden kesä- ja jouluvapaajaksojen aikana harjoitteluilmoituksia ei käsitellä tai ohjaustapaamisia järjestetä.

Hyvissä ajoin ennen harjoittelua muista:

* tehdä harjoitteluilmoitus e-lomakkeella
* esittää tarvittaessa rikostaustaote

Harjoittelun aikana muista:

* tehdä ja palauttaa Canvaksessa harjoittelun suunnitelma ja tavoitteet -lomake
* varata ohjaustapaaminen sinulle, harjoitteluohjaajallesi ja harjoitteluasi ohjaavalle lehtorille (ei koske palkallisia harjoitteluita)

Harjoittelun jälkeen muista:

* palauttaa raportti harjoitteluasi ohjaavan lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
* kirjata harjoittelusi PRM:ään, lisätietoja opiskelijaintrasta

Mahdollisuuksien/tarpeidesi mukaan huomioi myös ajoittain järjestettävät harjoittelusparraukset ja harjoittelukoordinaattorin päivystykset. Tarkemmat aikataulut löydät lukujärjestyksestäsi. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen eikä niissä pääsääntöisesti ole ennakkoon päätettyä ohjelmaa, vaan niissä vastataan paikalla olevien opiskelijoiden kysymyksiin ja ohjaustarpeisiin. Tapaamiseen tarpeensa mukaan osallistuminen sisältyy harjoitteluaikaan. Nämä tapaamiset järjestetään Zoomissa,ja osoite löytyy lukujärjestyksestäsi.
Englanniksi

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta. Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun kannattaa ryhtyä valmistautumaan jo hyvissä ajoin. Lisätietoja löydät opiskelijaintrasta ja saat sekä Laurean kv-palveluilta että opettajatuutoriltasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työssäoppimisaika noudattaa harjoittelupaikassa noudatettavaa työaikaa niin, että opiskelija saa mahdollisimman kattavan kuvan harjoittelupaikassa tehtävästä työstä.

Kokonaisharjoitteluaika on 15 op~400 h. Mikäli teet harjoittelussasi täysiä työviikkoja, kestää harjoittelujakso 10 viikkoa. Myös muunlaisesta viikosta voit sopia suoraan harjoittelupaikkasi kanssa. Harjoitteluaika sisältää työpaikalla tapahtuvan harjoittelun ja oppimistehtävät, tutustumisen harjoittelupaikan yhteistyökumppaneihin sekä harjoitteluun mahdollisesti liittyvät opintokäynnit (esim. toisen opiskelijan harjoittelupaikkaan). Käytännöllisen työn osuuteen lasketaan myös ohjaustilanteet ja palautekeskustelut. Raportointiin ja oppimistehtäviin käytetään yhden opintopisteen suorittamista vastaava aika (27 h). Tämän ajan toteuttamisesta sovit harjoittelupaikan ohjaajan kanssa.

Mikäli harjoitteluaika ei ole säännöllinen, täytä työaikaseurantaa ja liitä se raporttiisi.

Lisätietoja opiskelijoille

Sosionomiharjoitteluasioita C-alueella koordinoiva lehtori: Pihla Salemaa, pihla.salemaa@laurea.fi, 050-4602953

Yhteyshenkilö yhteistyösopimus- ja ohjauspalkkioasioissa: Opintosihteeri Sirpa Antila 0401391196, Sirpa.Antila(at)laurea.fi tai talouspalvelut(at)laurea.fi. Huomioi, että sopimukset ovat ns. kattosopimuksia ja ne menevät suoraan harjoittelupaikan organisaatioon.

Tiedon harjoitteluasi ohjaavasta lehtorista saat harjoitteluilmoituksen hyväksymisen yhteydessä sähköpostitse. Kukin lehtori sopii ohjauskäytännöistään itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa harjoittelua ohjaavan lehtorin määrittelemällä tavalla ja hänen määrittelemässään ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Marika Chaisuedi
 • Paula Väliaho
 • Pia Nummila
 • Leena Korhonen
 • Pilvi Niemelä
 • Anita Mäntynen-Hakem
 • Jan-Krister Degerman
 • Pia Harju
 • Pihla Salemaa
 • Jani Lehtoranta
 • Tuomas Tahvanainen
 • Marika Kivistö
 • Jonna Brandt
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Pihla Salemaa

Ryhmät
 • SSP222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Porvoo
 • SSB222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Hyvinkää
 • SSF222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja
 • SSB222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä
- etsiä kehittämisen kohteita asiakaslähtöisesti ja työelämän lähtökohdista
- työskennellä tiimissä ja toimia asiantuntijayhteisössä
- arvioida omaa osaamista, kehittämistyötä ja syntynyttä tulosta kehittämisen tavoitteiden suhteen
- kriittisesti arvioida omaa ammattieettistä toimintaa, työyhteisön ja ammattialan eettisiä periaatteita

Toteutustapa

Tälle opintojaksototeutukselle ilmottaudutaan Canvas- tilassa täyttämällä harjoitteluiden e- lomake. Harjoitteluun voit suorittaa ympäri vuoden. Huomioi, että kyseessä on C- yksikön (Hyvinkää, Lohja, Porvoo) harjoittelu. Suorita tämä opintojakso, mikäli olet C-alueen (Hyvinkää, Lohja, Porvoo) sosionomiopiskelija ja tähtäät varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen.

Harjoitteluiden Canvas-tilaan voit liittyä osoitteessa https://canvas.laurea.fi/enroll/63CGKB Sieltä löydät kaikki harjoitteluihin liittyvät ohjeet ja materiaalit, mm. harjoittelutehtävät ja linkin harjoitteluilmoituksen tekemiseen (e-lomake). Täytä ja tallenna e-lomake hyvissä ajoin! Harjoittelusi ei voi alkaa ennen kuin harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty. Kun olet täyttänyt e-lomakkeen, saat sen tallennuksesta tiedon sähköpostiisi. Saat e-lomakkeen käsittelyn yhteydessä uuden sähköpostin. Jos harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty, ilmoitetaan tässä uudessa sähköpostissa ohjaavan lehtorisi nimi ja voit sopia käytännöistä tarkemmin suoraan hänen kanssaan. Jos harjoitteluilmoituksessasi on kysyttävää, saat uudessa sähköpostissa lisätietoja.

HUOM! Koska työskentelet harjoittelupaikassasi alle 18-vuotiaiden kanssa, tulee sinun esittää Laureassa rikostaustaote ennen harjoittelusi alkamista. Tämä koskee niin palkattomia kuin palkallisiakin harjoitteluita. Ajantasaiset tiedot otteen esittämiseksi löydät opiskelijaintrasta.

Harjoittelujaksosi ei voi alkaa ennen kuin harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty ja rikostaustaote esitetty Laurean käytäntöjen mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositellusta kirjallisuudesta löydät tietoja Canvas-tilasta. Harjoitteluihin liittyy myös itsenäistä tiedonhankintaa. Muista lähdekritiikki!

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija itse. Lisätietoja saat omalta opettajatuutoriltasi.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Lisätietoa ja mm. linkin sosionomien näyttö-Canvas-tilaan löydät opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun laajuudesta 14 op (378 h) toteutuu harjoittelupaikalla / siihen liittyvissä vierailukohteissa. Siitä, miten aika jaksottuu, sovit itse harjoittelupaikassasi.

Harjoittelussa ohjaus on olennaisessa osassa, tästä syystä harjoittelupaikkasi ohjaajan tuleekin olla taustaltaan sosionomi tai vastaava. Harjoitteluun kuuluu myös ohjaustapaaminen yhdessä sinun, harjoittelupaikkasi ohjaajan ja harjoitteluasi ohjaavan lehtorin kanssa. Palkallisessa harjoittelussa työpaikan ei tarvitse nimetä ohjaajaa eikä siihen lähtökohtaisesti kuulu ohjaustapaamista harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoitteluopintojakson voi suorittaa läpi vuoden. Huomioi, että lehtoreiden kesä- ja jouluvapaajaksojen aikana harjoitteluilmoituksia ei käsitellä tai ohjaustapaamisia järjestetä.

Hyvissä ajoin ennen harjoittelua muista:

* tehdä harjoitteluilmoitus e-lomakkeella
* esittää tarvittaessa rikostaustaote

Harjoittelun aikana muista:

* tehdä ja palauttaa Canvaksessa harjoittelun suunnitelma ja tavoitteet -lomake
* varata ohjaustapaaminen sinulle, harjoitteluohjaajallesi ja harjoitteluasi ohjaavalle lehtorille (ei koske palkallisia harjoitteluita)

Harjoittelun jälkeen muista:

* palauttaa raportti harjoitteluasi ohjaavan lehtorin kanssa sovitun mukaisesti
* kirjata harjoittelusi PRM:ään, lisätietoja opiskelijaintrasta

Mahdollisuuksien/tarpeidesi mukaan huomioi myös ajoittain järjestettävät harjoittelusparraukset ja harjoittelukoordinaattorin päivystykset. Tarkemmat aikataulut löydät lukujärjestyksestäsi. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen eikä niissä pääsääntöisesti ole ennakkoon päätettyä ohjelmaa, vaan niissä vastataan paikalla olevien opiskelijoiden kysymyksiin ja ohjaustarpeisiin. Tapaamiseen tarpeensa mukaan osallistuminen sisältyy harjoitteluaikaan. Nämä tapaamiset järjestetään Zoomissa, ja osoite löytyy lukujärjestyksestäsi.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta. Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun kannattaa ryhtyä valmistautumaan jo hyvissä ajoin. Lisätietoja löydät opiskelijaintrasta ja saat sekä Laurean kv-palveluilta että opettajatuutoriltasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työssäoppimisaika noudattaa harjoittelupaikassa noudatettavaa työaikaa niin, että opiskelija saa mahdollisimman kattavan kuvan harjoittelupaikassa tehtävästä työstä.

Kokonaisharjoitteluaika on 15 op~400 h. Mikäli teet harjoittelussasi täysiä työviikkoja, kestää harjoittelujakso 10 viikkoa. Myös muunlaisesta viikosta voit sopia suoraan harjoittelupaikkasi kanssa. Harjoitteluaika sisältää työpaikalla tapahtuvan harjoittelun ja oppimistehtävät, tutustumisen harjoittelupaikan yhteistyökumppaneihin sekä harjoitteluun mahdollisesti liittyvät opintokäynnit (esim. toisen opiskelijan harjoittelupaikkaan). Käytännöllisen työn osuuteen lasketaan myös ohjaustilanteet ja palautekeskustelut. Raportointiin ja oppimistehtäviin käytetään yhden opintopisteen suorittamista vastaava aika (27 h). Tämän ajan toteuttamisesta sovit harjoittelupaikan ohjaajan kanssa.

Mikäli harjoitteluaika ei ole säännöllinen, täytä työaikaseurantaa ja liitä se raporttiisi.

Sisältö ja sen jaksotus

[Käytä vain tarvittaessa.]

Lisätietoja opiskelijoille

Sosionomiharjoitteluasioita C-alueella koordinoiva lehtori: Pihla Salemaa, pihla.salemaa@laurea.fi, 050-4602953

Yhteyshenkilö yhteistyösopimus- ja ohjauspalkkioasioissa: Opintosihteeri Sirpa Antila 0401391196, Sirpa.Antila(at)laurea.fi tai talouspalvelut(at)laurea.fi. Huomioi, että sopimukset ovat ns. kattosopimuksia ja ne menevät suoraan harjoittelupaikan organisaatioon.

Tiedon harjoitteluasi ohjaavasta lehtorista saat harjoitteluilmoituksen hyväksymisen yhteydessä sähköpostitse. Kukin lehtori sopii ohjauskäytännöistään itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa harjoittelua ohjaavan lehtorin määrittelemällä tavalla ja hänen määrittelemässään ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 100

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Maire Antikainen
 • Säde Siljamo
 • Englanti Virtuaali
Vastuuopettaja

Anne Rajamäki

Ryhmät
 • SSP222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Porvoo
 • SSF222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja
 • SSD222SA
  Sosionomikoulutus, verkko-opinnot, S22, Verkkokampus
 • SSB222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää
 • SSG222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi
 • SSV222SN
  Sosionomikoulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
- käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
- käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi
- toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
- arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti
- hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen

Arviointiasteikko

H-5

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Porvoo

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 200

Koulutus
 • Sosionomikoulutus (SSY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Maire Antikainen
 • Paula Väliaho
 • Marika Kivistö
 • Sanni Einovaara
Vastuuopettaja

Maire Antikainen

Ryhmät
 • SSP222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Porvoo
 • SSB222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Hyvinkää
 • SSF222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja
 • SSB222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää
 • SSP221KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K21, Porvoo
 • SSB221SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S21, Hyvinkää
 • SSB221KN
  Sosionomikoulutus, päivätoteutus, K21, Hyvinkää
 • SSF221SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S21, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
- käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
- käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi
- toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
- arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti
- hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen

Toteutustapa

Sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittanut opiskelija voi saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden
Lähde: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Vararehtorin päätös: Opinnäytetyön aihe liittyy varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen osaamiseen ja kehittämiseen tai monialaiseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksessa

Opinnäytetyön tekemisen voit aloittaa valitsemanasi ajankohtana, siihen ei ilmoittauduta. Liity Canvasista opinnäytetyötilaan ja orientoidu opinnäytetyöprosessiin.

Opinnäytetyö lähtee liikkeelle aiheen valinnasta ja aiheanalyysistä. Sen hyväksymisen jälkeen työlle nimetään ohjaaja.
Opinnäytetyön laatimiseen kuuluuopinnäytetyösuunnitelman esittäminen, toisen opinnäytetyön opponointi, oman työn esittely, arviointikeskustelu ja kypsyysnäytteen tekeminen.

Opinnäytetyö prosessi rakentuu ryhmäohjauskäytänteiden tukemana. Ryhmäohjausten lisäksi prosessiin liittyy työkohtaisia ohjauksia sekä tiedonhaun ja kirjoittamisen pajoja. Prosessi rakentuu suunnittelu-, toteutus- ja julkaisuvaiheen osista.

”Opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen kirjoitat suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen mukaisesti oman koulusivistyskielesi mukaan. Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai olet saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoitat kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi.” (Laurean tutkintosääntö.)

Aika ja paikka

Opinnäytetyö ohjaus toteutetaan verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyön lähdekirjallisuus sisällöllisesti rakentuu pääosin opiskelijan omasta aiheesta lähtien.

Opinnäytetyöpohja on opiskelijaintrassa: katso Dokumenttipohjat (tai Opinnäytetyö).

Plagioinnin (eli luvaton tekstin lainaaminen) tunnistamiseen käytetään Urkund-ohjelmaa. Urkund-käyttöohje opiskelijalle ja Plagiointitapausten käsittely Laureassa on ohjeistettu opiskelijaintran sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Lisätiedot opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opinnäytetyöltä odotetaan selkeää yhteyttä työelämän kehittämiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi palvelun, toimintamallien tai uuden työkulttuurin kehittäminen. Opinnäytetyö voi olla osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnäytetyöinfo ja -materiaali löytyvät Canvasista ja intrasta. Opinnäytetyöohjaus toteutetaan verkossa.

Opiskelija osallistuu ryhmäohjaustapaamisiin oman etenemissuunnitelmansa mukaisesti aikatauluttaen, mutta kuitenkin siten, että ryhmäohjaukset painoittuisivat opinnäytetyöprosessin alkuvaiheeseen. Osallistuminen ryhmäohjauksiin ensisijaisesti oman ohjaajan johdolla, omassa ryhmässä. Opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja julkaisuvaiheen asiat käsitellään yhteisissä teemawebinaareissa.

Opinnäyteprosessiin liittyvät osat, kuten viestintä ja tiedonhaku tulee suorittaa ko. lehtoreiden ohjeiden mukaisesti. Opintojakso päättyy julkaisuseminaariin, jossa oma työ esitellään, ja jokainen toimii opponenttina toiselle julkaistavalle työlle. Osallistu vähintään yhteen julkaisuseminaariin ennen oman työsi esittämistä julkaisuseminaarissa.

Opinnäytetyöprosessien kesto vaihtelee ajallisesti paljon, ja on opiskelijan itsensä säädeltävissä.

Jos olet valmistumassa, huomioi tärkeät päivämäärät opinnäytetyön palautuksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Pohdi aluksi opinnäytetyösi tarvetta:
Millaisia ovat ne ilmiöön liittyvät kehittämis- ja tutkimustarpeet, jotka edellyttäisivät selvittelyä ko. kontekstissa?

Tarpeen ohjaamana opiskelija määrittää opinnäytetyönsä tarkoituksen siten, että voi sen avulla tukea sekä omaa ammatillisen identiteettinsä vahvistamista että työelämän yhteistyökumppanin tarpeita. opinnäytetyön tarkoitus ilmaistaan yleisellä tasolla, mitä on aikomus tutkia/kartoittaa/ selvittää tai kehittää.

Opinnäytetyön tavoite ilmaisee sen, mitä hyötyä siitä on toimeksiantajalle (esim. tuottaa arviointitietoa työelämän kehittämistarpeisiin, auttaa muuttamaan dokumentointijärjestelmää tms.) ja opiskelijalle itselleen ammatillisen osaamisen kehittymisessä kohti asiantuntijuutta. Tavoite kertoo kenelle ja millaista tietoa, hyötyä tai osaamista opinnäytetyön avulla saavutetaan.

Tavoitteeseen päästään usein tutkimuskysymyksen muotoilun avulla. Tutkimuskysymyksesi avulla määrität:
- Mitä sinun opinnäytetyössäsi odotetaan, toivotaan tekevän suhteessa em. tarpeeseen?
- Mitä on se, mitä sinä lähdet tekemään?

Näihn tavoitteisiin pääsemiseksi opinnäytetyön muoto voi olla:
- tutkimuksellinen
- kehittämistyö
- portfolio-muotoinen, tai
- päiväkirjamuotoinen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.
C-yksikössä opiskelijoiden opinnäytetyön ohjaus toteutuu verkossa.

Julkaisuseminaarit pidetään verkossa. Julkaisuseminaareihin ilmoittaudutaan Hyvinkään opintotoimiston koordinoimana.
Tiedonhankinnan ja kirjoittamisen pajoihin voi osallistua millä tahansa kampuksella, olemalla asiasta etukäteen yhteydessä ko. lehtoriin.

Ennen opinnäytetyön aloittamista tulee suorittaa tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot tai aloittaa viimeistäänkin niiden suorittaminen opinnäytetyötä käynnistettäessä.

Huom.
- opinnäytetyö alkaa aiheanalyysin tuottamisella (1 sivu annettujen ohjeiden mukaisesti).
- Aiheanalyysin pohjalta kirjoitetaan opinnäytesuunnitelma, joka esitellään sekä harjoitusopponoidaan omassa opinnäyteryhmässä, ja sen hyväksyy työlle määritetty ohjaaja.
- Julkaisuseminaariin osallistuminen edellyttää ohjaajan hyväksyntää työn esittelylle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).
Katso opiskelijaintrasta opinnäytetyön arviointikriteerit.