OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOH2), KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S22, KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
()
         
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
()
         
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
 
 
Uudistumisen ja osaamisen johtaminen 5
 
 
Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus 5
 
 
Työnantajakuva ja moderni rekrytointi 5
 
 
Fasilitointi ja osallistaminen 5
 
 
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
()
         
Johtajuus tänään 5
 
 
Motivaatio ja suorituksen johtaminen 5
 
 
Monimuotoisuuden johtaminen 5
 
 
Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet 5
 
 
Johda itseäsi 5
 
 
Työoikeus 5
 
 
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
()
         
Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti 15
 
 
Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti 15
 
 
Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti 15
 
 
10010001000
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
()
         
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
()
         
Kansainvälinen osto-osaaminen 5
 
 
Market Entry 10
 
 
Exporting Services 5
 
 
DIGITAL BUSINESS
()
         
Content Marketing 5
 
 
Building an Online Shop 5
 
 
Digital Analytics and Consumer Insight 5
 
 
Building Webpages 5
 
 
Robot and Chatbot Programming Basics 5
 
 
Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit 5
 
 
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
         
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10
 
 
Asiantuntijamyynti 5
 
 
Brändin johtaminen ja kehittäminen 5
 
 
Monikanavainen markkinointiviestintä 10
 
 
8050305030
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
         
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
         
Strategic Management Accounting 5
 
 
Cost Accounting 5
 
 
Capital Budgeting 5
 
 
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
         
Palkanlaskenta 5
 
 
Konsernitilinpäätös 5
 
 
Verotus 5
 
 
Talouden tarkastus 5
 
 
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
         
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5
 
 
Sijoitustoiminta käytännössä 5
 
 
Sijoitustoiminta käytännössä 2 5
 
 
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt 5
 
 
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5
 
 
Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö 5
 
 
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
         
Tuloslaskenta 5
 
 
Tilinpäätösanalyysi 5
 
 
Yritysrahoitus 5
 
 
Talouden tietojärjestelmät 5
 
 
Talousohjaus 10
 
 
Business Control 10
 
 
Financial Analysis 5
 
 
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
         
Enterprise Systems 5
 
 
Business Intelligence 5
 
 
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet 5
 
 
Basics of Artificial Intelligence 5
 
 
1301201012010
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
()
         
JULKISOIKEUS
()
         
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5
 
 
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10
 
 
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10
 
 
Svenska för juridisk expertis 5
 
 
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5
 
 
YKSITYISOIKEUS
()
         
Insolvenssioikeus 5
 
 
Perhe- ja jäämistöoikeus 5
 
 
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5
 
 
Työoikeus 5
 
 
Oikeus tutkimuskohteena 5
 
 
6040204020
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
         
Projektipäällikkönä toimiminen 15
 
 
Projektipäällikkövalmennus 10
 
 
Projektijohtajan menetelmät ja työkalut 5
 
 
Projektiviestinnän asiantuntija 5
 
 
Kansainvälisen projektitiimin johtaminen 5
 
 
Projektin talousohjaus ja budjetointi 5
 
 
45450450
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
()
         
Oman yritystoiminnan kehittäminen 15
 
 
Yrittäjyys osana uraa 5
 
 
Nuori yrittäjyys -projekti 10
 
 
Hatch - Incubator Program 5
 
 
Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen 5
 
 
Alustatalousyrittäjyys – testaa ja tienaa rahaa 5
 
 
45450450
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Internet Business Models 5
 
 
Mestarimyyjä 5
 
 
Vihreän tilinpäätöksen nykytila 10
 
 
Vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin kehittäminen 10
 
 
Palvelumuotoilun syventävä kirjallisuuskatsaus 5
 
 
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus verkkokaupassa, Dried Buddy Oy 5
 
 
Sisäisen viestinnän prosessien kehittäminen 10
 
 
Innovaatioprojekti II 10
 
 
Futudemy: Innovate Future-ready Smart Business and Service Ideas 2
 
 
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektipäällikkönä toimiminen 10
 
 
Projektipäällikkökoulutus 5
 
 
Työympäristöjohtamisen perusteet 5          
10710251025
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 567 502 65 502 65

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.