OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
         
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektipäällikkönä toimiminen 10
 
 
55550550
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
()
         
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
 
 
Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
 
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5
 
 
Mestarimyyjä 5
 
 
Best Seller 5          
20200200
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
         
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
         
Organisaatiokäyttäytyminen 10
 
 
Johda itseäsi 5
 
 
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
()
         
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 10
 
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10
 
 
Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö 5
 
 
Intercultural Leadership 5
 
 
Henkilöstöjohtamisen projekti 15
 
 
Henkilöstöjohtamisen projekti 15
 
 
Henkilöstöjohtamisen projekti 15
 
 
HR ja johtaminen -projekti 15
 
 
HR ja johtaminen -projekti 15
 
 
12090309030
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
         
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
()
         
Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta 10
 
 
Kansainvälinen osto-osaaminen 5
 
 
Market Entry 10
 
 
Exporting Services 5
 
 
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
         
Content Marketing 5
 
 
Building Online Shop 5
 
 
Digital Analytics and Consumer Insight 5
 
 
Internet Business Models 5
 
 
Building Webpages 5
 
 
Robot and Chatbot Programming Basics 5
 
 
Markkinoinnin analyysi -projekti 10
 
 
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
         
Henkilökohtainen myyntityö 5
 
 
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10
 
 
Asiakaspääoman analysointi 5
 
 
Asiakasymmärrys 5
 
 
Tapahtumamarkkinointi 5
 
 
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti 15
 
 
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti 15
 
 
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti 15
 
 
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti 15
 
 
Markkinoinnin projekti 15
 
 
Markkinoinnin projekti 15
 
 
7 Days Challenge 5
 
 
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
()
         
Brand Performance and Development 5
 
 
Markkinointiviestintä 10
 
 
2101357513575
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
         
JULKISOIKEUS
()
         
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5
 
 
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10
 
 
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10
 
 
Svenska för juridisk expertis 5
 
 
YKSITYISOIKEUS
()
         
Insolvenssioikeus 5
 
 
Perhe- ja jäämistöoikeus 5
 
 
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5
 
 
Työoikeus 5
 
 
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5
 
 
Oikeus tutkimuskohteena 5
 
 
6030303030
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
         
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
         
Strategic Management Accounting 5
 
 
Cost Accounting 5
 
 
Capital Budgeting 5
 
 
Reaali-investoinnit 5
 
 
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
         
Palkanlaskenta 5
 
 
Konsernitilinpäätös 5
 
 
Verotus 5
 
 
Talouden tarkastus 5
 
 
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
         
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5
 
 
Sijoitustoiminta käytännössä 5
 
 
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt 5
 
 
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5
 
 
Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö 5
 
 
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
         
Tuloslaskenta 5
 
 
Tilinpäätösanalyysi 5
 
 
Yritysrahoitus 5
 
 
Talouden tietojärjestelmät 5
 
 
Talousohjaus 10
 
 
Business Control 10
 
 
Financial Analysis 5
 
 
11095159515
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
         
Enterprise Systems 5
 
 
Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa 5
 
 
Business Intelligence 10
 
 
Business Intelligence 5
 
 
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet 5
 
 
30300300
OSAAMISPOLKU: TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN
         
ÄLYKÄS KAUPUNKI
()
         
Real Estate Management 5
 
 
Digitaalinen kaupunkikehitys 10
 
 
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
()
         
New Ways of Working 10
 
 
Ympäristöpsykologia 5
 
 
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
()
         
Toimitilapalveluiden suunnittelu 10
 
 
Isännöinti 5
 
 
OSAAVA OSTAJA
()
         
Hankintaprosessi 10
 
 
Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö 5
 
 
60600600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Yrittäjyysvalmiudet 5
 
 
Lean projekti 15
 
 
Lean projekti 15
 
 
Palvelumuotoilun projekti 15
 
 
Palvelumuotoilun projekti 15
 
 
Yrittäjyysprojekti 15
 
 
Yrittäjyysprojekti 15
 
 
95590590
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 760 520 240 520 240

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.