OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOH2), KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
         
PJ- Projekti 1 15
 
 
PJ - Projekti 2 15
 
 
PJ - Projekti 3 15
 
 
PJ - Projekti 4 15
 
 
PJ - Projekti 5 15
 
 
PJ - Projekti 6 15
 
 
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektijohtamisen projekti 15
 
 
Projektijohtamisen SM-kisa 15
 
 
Projektipäällikkönä toimiminen 10
 
 
MC UAS -jäsenlehden toimitus ja taitto 10
 
 
17090809080
KAUPAN KETJULIIKETOIMINTA
()
         
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
 
 
Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
 
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5
 
 
15150150
OSAAMISPOLKU: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
         
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
()
         
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 10
 
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10
 
 
Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö 5
 
 
Intercultural Leadership 5
 
 
HR -Projekti 1 15
 
 
HR- Projekti 2 15
 
 
HR- Projekti 3 15
 
 
HR - Projekti 4 15
 
 
HR - Projekti 5 15
 
 
HR - Projekti 6 15
 
 
Henkilöstöjohtamisen projekti 15
 
 
Henkilöstöjohtamisen projekti 15
 
 
Henkilöstöjohtamisen projekti 15
 
 
HR ja johtaminen -projekti 15
 
 
HR ja johtaminen -projekti 15
 
 
1951207512075
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
         
Organisaatiokäyttäytyminen 10
 
 
Johda itseäsi 5
 
 
15150150
OSAAMISPOLKU: ASIAKASLÄHTÖINEN JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
         
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
()
         
Brändin johtaminen ja kehittäminen 5
 
 
Markkinointiviestintä 10
 
 
15150150
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
         
Henkilökohtainen myyntityö 5
 
 
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10
 
 
Asiakasymmärrys 5
 
 
Customer Relationship Management 10
 
 
Asiakaspääoman analysointi 5
 
 
Tapahtumamarkkinointi 5
 
 
AM - Projekti 1 15
 
 
AM - Projekti 2 15
 
 
AM - Projekti 3 15
 
 
AM - Projekti 4 15
 
 
AM - Projekti 5 15
 
 
Projekti 15
 
 
Asiakkuudet ja markkintointi -projekti 15
 
 
Asiakkuudet ja markkintointi -projekti 15
 
 
Asiakkuudet ja markkintointi -projekti 15
 
 
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke 10
 
 
Asiakkuudet ja markkinointi -projekti / CAITO-hanke 10
 
 
Tapahtumamarkkinointiprojekti / Vantaan Yrittäjät 10
 
 
7 Days Challenge 5
 
 
Asiakkuuksien johtaminen 10
 
 
Segmentointi 5
 
 
Best Seller 2019 5
 
 
Tapahtumamarkkinointiprojekti / Mäntsälän kesäkauden avajaiset 15
 
 
Mäntsälän aluekehitysprojekti (kirja) 15
 
 
Tapahtumamarkkinointiprojekti / Veturi 15
 
 
Laurean hakijamarkkinoinnin tavoittavuus –projekti 10
 
 
Tapahtumat ja monikanavainen sisällöntuotanto -projekti 10
 
 
Markkinoinnin projekti 15
 
 
Markkinoinnin projekti 15
 
 
325125200125200
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
         
Content Marketing 5
 
 
Building an Online Shop 5
 
 
Digital Analytics and Consumer Insight 5
 
 
Internet Business Models 5
Building Webpages 5
 
 
Markkinoinnin analyysi -projekti 10
 
 
3512.522.512.522.5
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
()
         
Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta 10
 
 
Kansainvälinen osto-osaaminen 5
 
 
Market Entry 10
Exporting Services 5
Customer-based Supply Chain Management 10
 
 
4022.517.522.517.5
OSAAMISPOLKU: OIKEUDELLINEN OSAAMINEN
         
JULKISOIKEUS
()
         
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5
 
 
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10
 
 
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10
 
 
Svenska för juridisk expertis 5
 
 
3020102010
YKSITYISOIKEUS
()
         
Insolvenssioikeus 5
 
 
Perhe- ja jäämistöoikeus 5
 
 
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5
 
 
Työoikeus 5
 
 
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5
 
 
Oikeus tutkimuskohteena 5
 
 
3010201020
OSAAMISPOLKU: TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
         
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
         
Tuloslaskenta 5
 
 
Tilinpäätösanalyysi 5
 
 
Financial Analysis 5
 
 
Yritysrahoitus 5
 
 
Talouden tietojärjestelmät 5
 
 
Talousohjaus 10
 
 
Business Control 10
 
 
Johdon laskentaprojekti 10
 
 
5545104510
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
         
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5
 
 
Financial and Securities Markets 5
 
 
Sijoitustoiminta käytännössä 5
 
 
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt 5
 
 
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5
 
 
25250250
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
         
Palkanlaskenta 5
 
 
Konsernitilinpäätös 5
 
 
Verotus 5
 
 
Talouden tarkastus 5
 
 
Yrityksen toiminnanohjauksen tehostaminen -projekti 10
 
 
3020102010
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
         
Strategic Management Accounting 5
 
 
Cost Accounting 5
 
 
Capital Budgeting 5
 
 
Reaali-investoinnit 5
 
 
20200200
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
         
Enterprise Systems 5
 
 
Tietojärjestelmät toiminnan ohjauksessa 5
 
 
Business Intelligence 10
 
 
Business Intelligence 5
 
 
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet 5
 
 
30300300
OSAAMISPOLKU: TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN
         
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
()
         
Toimitilapalveluiden suunnittelu 10
 
 
Isännöinti 5
 
 
15150150
OSAAVA OSTAJA
()
         
Hankintaprosessi 10
 
 
Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö 5
 
 
15150150
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
()
         
New Ways of Working 10
 
 
Ympäristöpsykologia 5
 
 
15150150
ÄLYKÄS KAUPUNKI
()
         
Alueet ja innovaatiot 10
 
 
Real Estate Management 5
 
 
Digitaalinen kaupunkikehitys 10
 
 
Asuntojen hinnanmuodostus –projekti 10
 
 
3525102510
LAUREA STARTUP
()
         
Projekti 1 15
 
 
Liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen -projekti 5
 
 
20155155
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Työympäristöjohtamisen perusteet 5
 
 
Projekti 1 15
 
 
Projekti 2 15
 
 
Innovaatiot 5
 
 
Kauppakeskus Entressen asiakasprofiilitutkimus 15
 
 
Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa 5
 
 
Projekti: Kiertotaloudessa toimiminen lahjoittavien asiakkaiden näkökulmasta 15
 
 
Pk-yrityksille suunnatun innovatiivisen markkinointikonseptin ja –kampanjan suunnittelu ja toteutus 15
 
 
Lean projekti 15
 
 
Lean projekti 15
 
 
Palvelumuotoilun projekti 15
 
 
Palvelumuotoilun projekti 15
 
 
Yrittäjyysprojekti 15
 
 
Yrittäjyysprojekti 15
 
 
Tilastolliset tutkimusmenetelmät 5
 
 
Nuori yrittäjyys -projekti 10
 
 
Vanhimmille asiakkaille suunnatun avustuspalvelun jatkokehitys 5
 
 
Seniori365.fi nettipalvelun monialainen sisällöntuotanto, markkinointi, yritysten hankinta ja mainostilan myynti 5
 
 
Tunteisiin vetoavan markkinointiviestinnän toteuttaminen 5          
2003516535165
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1330 705 625 705 625

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.