OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLB2), LAUREA HYVINKÄÄ > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, OIKEUDELLINEN OSAAMINEN, MONIMUOTOTOTEUTUS, S23, HYVINKÄÄ
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, S23, Hyvinkää

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Svenska för tradenomer 5  
         
           
     
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Liiketoimintaosaamisen projekti 10
     
           
           
Markkinointiosaamisen projekti 10
     
           
           
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
English for Legal Expertise 5
       
           
         
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen projekti 10
       
           
         
Johtaminen ja johtajuus 5
       
           
         
Laskentatoimi 10
       
           
         
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Service Design and Sustainability Project 15  
       
           
       
Digital Marketing and Sales Project 15  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
       
           
         
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) 15    
           
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opinnäytetyö 15    
           
           
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
7742310314631110.530.50314631110.530.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
JULKISOIKEUS
                                   
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5  
         
           
     
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10  
         
           
     
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10  
         
           
     
Svenska för juridisk expertis 5    
         
           
   
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5    
         
           
   
YKSITYISOIKEUS
                                   
Insolvenssioikeus 5    
         
           
   
Perhe- ja jäämistöoikeus 5    
         
           
   
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5    
         
           
   
Työoikeus 5    
         
           
   
Oikeus tutkimuskohteena 5  
         
           
     
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
030300000303000000303000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 77 72 61 0 31 46 31 41 30.5 30.5 0 31 46 31 41 30.5 30.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.