OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLB2), LAUREA HYVINKÄÄ > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, OIKEUDELLINEN OSAAMINEN, MONIMUOTOTOTEUTUS, K19, HYVINKÄÄ
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, K19, Hyvinkää

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Oikeudellinen osaaminen 5
     
           
           
Yrityspeli 5  
     
           
         
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska för tradenomer 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
English for Legal Expertise 5
     
           
           
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projektit
(Valitaan opintoja 25 op)
                                   
SERVICE BUSINESS
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Service Business projektit
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) 15      
         
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2  
     
           
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
           
       
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5  
     
           
         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15      
         
           
 
JULKISOIKEUS
                                   
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5    
       
           
     
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10    
         
           
   
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10    
       
           
     
Svenska för juridisk expertis 5    
       
           
     
YKSITYISOIKEUS
                                   
Insolvenssioikeus 5    
         
           
   
Perhe- ja jäämistöoikeus 5    
       
           
     
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5    
       
           
     
Työoikeus 5    
         
           
   
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5    
         
           
   
Oikeus tutkimuskohteena 5    
         
           
   
30196130301273031300301273031300
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 19 61 30 30 12 7 30 31 30 0 30 12 7 30 31 30 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.