OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, YAMK-TUTKINTO (TYJ), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (YAMK-TUTKINTO), KEVÄT 2023, YHTEISET OPINNOT
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), Kevät 2023, yhteiset opinnot

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1
KAIKILLE YHTEINEN OPINTO
     
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5
550
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT
()
     
Katsaus tutkimusmenetelmiin 2
Laadulliset tutkimusmenetelmät työelämän kehittämisessä 5
Määrälliset tutkimusmenetelmät työelämän kehittämisessä 5
Aineiston analyysimenetelmät tutkimuksellisessa kehittämisessä 5
Projektijohtaminen 10
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
Tutkimusviestintä 5
Qualitative Research Methods 5
Voimavaraistava yhteiskehittäminen 5
47470
JOHTAMISOSAAMINEN
()
     
Muutosjohtaminen 5
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
Verkostojen johtaminen 5
Leadership Skills for a Changing World 5
Strategy 5
Forecasting the Future of Work 5      
Managing Risks of Spatial Ecosystem 5
40400
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
()
     
Service Marketing and Selling 5
Management Accounting and Control in Service 5      
Pricing in Service Business 5
Riskienhallinta modernissa organisaatiossa ja yhteiskunnassa 5      
Yrittäjyys osana uraa 5
Behavioral Decision-Making Perspective in Business and Public Policy 5
Trendit ja raaka-aineet – vahvuudet kosmetiikan markkinoinnin taustalla 5
Kosmetiikan vaikutukset ja vaikutusmahdollisuudet – keskiössä iho 5
30300
KESTÄVÄ KEHITYS
()
     
Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit 5
Resilienssin kehittäminen 5      
Tuuppaus kestävään kasvuun 5
Working in Smart Cities 5
Engaging Through Environmental Psychology 5
20200
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU
()
     
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
Digitaalisten palveluiden käytettävyys ja saavutettavuus 5
Service Design in Digital Context 5      
Digitaalisuus palveluissa 5
Customer Experience in the Digital Era 5
25250
MUOTOILUAJATTELU
()
     
Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona 5
Visualisoinnin välineet palvelu- ja informaatiomuotoilussa 5      
Tools for Visual Communication in Service Design 5
Innovation 5
Cross-Cultural Issues in Service Development 5
Current Topics in Service Design 5
Palvelumuotoiluosaaminen 5
Ketterät menetelmät palvelumuotoilussa 10
Introduction to Service Design Process and Methods 2
Enhancing Employee Experience 5
Designing Facility Services 5      
CERN BootCamp 10
Virtual Facilitation Skills for Service Development 5      
57570
GLOBAL HEALTH AND CRISIS MANAGEMENT
()
     
Crisis Management 5      
Crisis Preparedness and Prevention 5
Crisis Leadership and Communication 5
Epidemiology and Biostatistics 5
Evidence Based Global Infection Prevention 5
Health Care Evaluation and Infection Prevention Interventions 5
25250
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
     
Intercultural service experiences (exchange week) 2      
00
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 249 249 0

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.