OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, YAMK-TUTKINTO (TYJ), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (YAMK-TUTKINTO), VUOSI 2022, YHTEISET OPINNOT
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), vuosi 2022, yhteiset opinnot

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
KAIKILLE YHTEINEN OPINTO
         
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5
 
 
55050
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT
()
         
Katsaus tutkimusmenetelmiin 2
 
 
Laadulliset tutkimusmenetelmät työelämän kehittämisessä 5
 
 
Määrälliset tutkimusmenetelmät työelämän kehittämisessä 5
 
 
Aineiston analyysimenetelmät tutkimuksellisessa kehittämisessä 5
 
 
Projektijohtaminen 10
 
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
 
Tutkimusviestintä 5
 
 
Qualitative Research Methods 5
 
 
Voimavaraistava yhteiskehittäminen 5
 
 
47470470
JOHTAMISOSAAMINEN
()
         
Muutosjohtaminen 5
 
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
 
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
 
 
Verkostojen johtaminen 5
 
 
Forecasting the Future of Work 5
 
 
25250250
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
()
         
Management Accounting and Control in Service 5
 
 
Riskienhallinta modernissa organisaatiossa ja yhteiskunnassa 5
 
 
Yrittäjyys osana uraa 5
 
 
15150150
KESTÄVÄ KEHITYS
()
         
Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit 5
 
 
Resilienssin kehittäminen 5
 
 
Tuuppaus kestävään kasvuun 5
 
 
15150150
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU
()
         
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
 
Service Design in Digital Context 5
 
 
15150150
MUOTOILUAJATTELU
()
         
Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona 5
 
 
Visualisoinnin välineet palvelu- ja informaatiomuotoilussa 5
 
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
 
Introduction to Service Design Process and Methods 2
 
 
Designing Facility Services 5
 
 
Virtual Facilitation Skills for Service Development 5
 
 
27270270
GLOBAL HEALTH AND CRISIS MANAGEMENT
()
         
Crisis Management 5
 
 
55050
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
00000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 154 154 0 154 0

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.