OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, YAMK-TUTKINTO (TYJ), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (YAMK-TUTKINTO) S21, YHTEISET OPINNOT
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto) S21, Yhteiset opinnot

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
         
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
 
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
 
Tutkimusviestintä 5
 
 
Vaikuttavuustutkimus 5
 
 
20200200
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
         
Muutoksen johtaminen 5
 
 
Verkostojen johtaminen 5
 
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
 
Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä 5
 
 
25250250
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
         
Digitaalisuus palveluissa 5
 
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
 
Fasilitointi asiantuntijan työkaluna 5
 
 
Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa 5
 
 
30300300
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Yrittäjyys osana uraa 5
 
 
Riskienhallinta modernissa organisaatiossa ja yhteiskunnassa 5
 
 
Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona 5
 
 
Voimavaraistava yhteiskehittäminen 5
 
 
Visualisoinnin välineet palvelu- ja informaatiomuotoilussa 5
 
 
25250250
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 100 100 0 100 0

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.