OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, YAMK-TUTKINTO (TYJ), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (YAMK-TUTKINTO), S23, YHTEISET OPINNOT
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
KAIKILLE YHTEINEN OPINTO
         
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5
105555
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT
()
         
Katsaus tutkimusmenetelmiin 2
Laadulliset tutkimusmenetelmät työelämän kehittämisessä 5
Määrälliset tutkimusmenetelmät työelämän kehittämisessä 5
Aineiston analyysimenetelmät tutkimuksellisessa kehittämisessä 5
Projektijohtaminen 10
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
Tutkimusviestintä 5
Qualitative Research Methods 5
Voimavaraistava yhteiskehittäminen 5
9447474747
JOHTAMISOSAAMINEN
()
         
Muutosjohtaminen 5
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
 
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
Verkostojen johtaminen 5
Leadership Skills for a Changing World 5
 
 
Strategy 5
 
 
Forecasting the Future of Work 5
 
 
Managing Risks of Spatial Ecosystem 5
 
 
6525402540
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
()
         
Service Marketing and Selling 5
 
 
Management Accounting and Control in Service 5
 
 
Pricing in Service Business 5
 
 
Riskienhallinta modernissa organisaatiossa ja yhteiskunnassa 5
 
 
Yrittäjyys osana uraa 5
Behavioral Decision-Making Perspective in Business and Public Policy 5
 
 
Trendit ja raaka-aineet – vahvuudet kosmetiikan markkinoinnin taustalla 5
 
 
Kosmetiikan vaikutukset ja vaikutusmahdollisuudet – keskiössä iho 5
 
 
4515301530
KESTÄVÄ KEHITYS
()
         
Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit 5
Resilienssin kehittäminen 5
 
 
Tuuppaus kestävään kasvuun 5
Working in Smart Cities 5
 
 
Engaging Through Environmental Psychology 5
 
 
3515201520
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU
()
         
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
Digitaalisten palveluiden käytettävyys ja saavutettavuus 5
 
 
Service Design in Digital Context 5
 
 
Digitaalisuus palveluissa 5
 
 
Customer Experience in the Digital Era 5
 
 
Saavutettava sisällön tuotanto 5          
Mobiilisaavutettavuus 5          
4015251525
MUOTOILUAJATTELU
()
         
Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona 5
Visualisoinnin välineet palvelu- ja informaatiomuotoilussa 5
 
 
Tools for Visual Communication in Service Design 5
 
 
Innovation 5
 
 
Cross-Cultural Issues in Service Development 5
 
 
Current Topics in Service Design 5
 
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
Ketterät menetelmät palvelumuotoilussa 10
 
 
Introduction to Service Design Process and Methods 2
Enhancing Employee Experience 5
 
 
Designing Facility Services 5
 
 
CERN BootCamp 10
 
 
Virtual Facilitation Skills for Service Development 5
 
 
8427572757
GLOBAL HEALTH AND CRISIS MANAGEMENT
()
         
Crisis Management 5
 
 
Crisis Preparedness and Prevention 5
 
 
Crisis Leadership and Communication 5
 
 
Epidemiology and Biostatistics 5
 
 
Evidence Based Global Infection Prevention 5
 
 
Health Care Evaluation and Infection Prevention Interventions 5
 
 
30525525
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Intercultural service experiences (exchange week) 2          
00000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 403 154 249 154 249

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Lukuvuoden 2023-2024 yamk-täydentävä osaaminen