OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS (SFG2), LAUREA OTANIEMI > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S20, OTANIEMI, SFG220SNP FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S20, OTANIEMI, RYHMÄ 2
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S20, Otaniemi, SFG220SNP Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S20, Otaniemi, ryhmä 2

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA OHJAAMINEN
                                   
Kuntoutus ja asiakkaan kohtaaminen 5
     
           
           
Fysioterapeuttinen neuvonta ja ohjaus 5
       
           
         
Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5
     
         
         
Physiotherapy in English 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen -harjoittelu 10  
       
           
       
ASIAKKAAN TUTKIMINEN JA KLIININEN PÄÄTTELY
                                   
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet 5
     
           
           
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan soveltaminen 5
       
           
         
Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen 5
     
           
           
Asiakkaan toimintarajoitteet 5
     
           
           
Asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi 5
       
           
         
Clinical Reasoning in Physiotherapy 5
       
           
         
TERAPIAOSAAMINEN
                                   
Fysioterapiamenetelmät 5  
       
           
       
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5
       
           
         
Terapeuttinen harjoittelu 5  
       
           
       
Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen -harjoittelu 10  
         
           
     
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska inom fysioterapi 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
TERAPIAMENETELMIEN SOVELTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Empowering Mental Functionality 5  
         
           
     
Supporting Sensory Functions 5  
         
           
     
Sydän- ja hengityselimistön toiminnan tukeminen 5  
         
           
     
Soveltava liikunta 5    
         
           
   
Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen -harjoittelu 10    
         
           
   
ASIAKASLÄHTÖISET KUNTOUTUSPALVELUT
                                   
Hyvinvointialan palvelumuotoilu ja yrittäjyys 5    
         
           
   
Digitaaliset kuntoutuspalvelut 5  
         
           
     
Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen 5    
         
           
   
Johtaminen ja esimiestyö 5    
         
           
   
Kuntoutuksen verkostot -harjoittelu 10    
           
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15  
       
       
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
627251028.533.5363635.515.5028.533.5363635.515.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
                                   
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät 5                                    
Valinnainen harjoittelu 10                                    
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
                                   
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5                                    
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5                                    
Kipuasiakkaan kuntoutus 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Toimintakyvyn edistämisen projekti 5                                    
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62 72 51 0 28.5 33.5 36 36 35.5 15.5 0 28.5 33.5 36 36 35.5 15.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S20, Otaniemi

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SFG220SNP Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S20, Otaniemi, ryhmä 2