OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOY2), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S21, YHTEISET OPINNOT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S21, Yhteiset opinnot

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
()
         
YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) 15
 
 
Yrittäjyys osana uraa 5
 
 
Nuori yrittäjyys -projekti 10
 
 
Hatch - Incubator Program 5
 
 
Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen 5
 
 
Alustatalousyrittäjyys – testaa ja tienaa rahaa 5
 
 
45405405
KIELITAITO, VIESTINTÄ JA KANSAINVÄLISYYS
()
         
ASIANTUNTIJAN TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ
()
         
Maineen johtaminen viestinnän keinoin 5
 
 
Tehokkaasti viestivä organisaatio 5
 
 
Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet 5
 
 
Visuaalisen viestinnän toteuttaminen 10
 
 
Tehosta viestintääsi 5
 
 
Basics of Digital Image Editing 5
 
 
INTERNATIONAL COMPETENCE
()
         
Kieli- ja kulttuuritandem 5
 
 
Developing Intercultural Competences 5
 
 
Kansainvälinen verkottuminen - matkaprojekti 5
 
 
Go abroad - Multicultural Teamwork and Student Mobility 3
 
 
KIELITAITO
()
         
Valmentava englanti 3
 
 
Ammatilliseen englantiin tutustuminen 5
 
 
Valmentava ruotsi 3
 
 
Nätverka i Norden 5
 
 
Ammatilliseen ruotsiin tutustuminen 5
 
 
Saksan kielen perusteet 1 5
 
 
Saksan kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän saksa 1 5
 
 
Espanjan kielen perusteet 1 5
 
 
Espanjan kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän espanja 1 5
 
 
Työelämän espanja 2 5
 
 
Ranskan kielen perusteet 1 5
 
 
Ranskan kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän ranska 1 5
 
 
Venäjän kielen perusteet 1 5
 
 
Venäjän kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän venäjä 1 5
 
 
Viron kielen perusteet 1 5
 
 
Viron kielen perusteet 2 5
 
 
Saksa 2 3          
Espanja 5 5          
LANGUAGE SKILLS
()
         
Basics of Spanish 5
 
 
Basics of Swedish 5
 
 
Effective Writing in English 5
 
 
Effective Spoken Communication in English 5
 
 
Introduction to Finnish Language and Culture 1 5
 
 
Introduction to Finnish Language and Culture 2 5
 
 
Intermediate Finnish 5
 
 
Introduction to Social and Healthcare Finnish 5
 
 
Nursing Documentation 5
 
 
Finnish for Working Life 5
 
 
Advanced Finnish 5
 
 
20420402040
HYVINVOINTI, OPISKELUTAIDOT JA OPISKELIJAKUNNASSA VAIKUTTAMINEN
()
         
ITSENSÄ JOHTAMINEN JA HYVINVOINTI AMMATILLISEN KASVUN TUKENA
()
         
Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2          
Mielekäs elämä, motivoiva työura 1          
Itsensä johtamisen työkalut 2
 
 
Kesytä esiintymisjännityksesi 5
 
 
Opiskelutaidot ja -voimavarat 5
 
 
Parisuhde pinnalla ja pohjalla 5
 
 
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin 5
 
 
Stressinhallinta 5
 
 
Luonto hyvinvoinnin ja opiskelujen tukena 5
 
 
TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN
()
         
Johtaminen opiskelijatoiminnassa 5
 
 
Vaikuttaminen opiskelijatoiminnassa 5
 
 
Projektinhallinta opiskelijatoiminnassa 5
 
 
YHTEISÖLLINEN VAIKUTTAJA
()
         
Jäsenpalvelut opiskelijatoiminnassa 5
 
 
Viestintä opiskelijatoiminnassa 5
 
 
Tapahtumien järjestäminen opiskelijatoiminnassa 5
 
 
Tuutorointi 5
 
 
Callidus-tuutorointi 5
 
 
72720720
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 5
 
 
Valmentava matematiikka 3
 
 
Valtion monet urapolut 5
 
 
Palvelumuotoilun syventävä kirjallisuuskatsaus 5
 
 
Näyttöpäivä 0          
Suomen kieli ja viestintä 5
 
 
20137137
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 341 329 12 329 12

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.