OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOY2), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), YHTEISET OPINNOT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Yhteiset opinnot

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
()
         
Liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen 5
 
 
Yritysidean testaaminen 5
 
 
Yritysidean kehittäminen 5
 
 
YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) 15
 
 
Yrittäjyysprojekti 15
 
 
4530153015
KIELITAITO, VIESTINTÄ JA KANSAINVÄLISYYS
()
         
KIELITAITO
()
         
Valmentava englanti 3
 
 
Ammatilliseen englantiin tutustuminen 5
 
 
Valmentava ruotsi 3
 
 
Lev och må bra 5
 
 
Kommunikativ svenska 5
 
 
Fokus på kundrelationer 5
 
 
Nätverka i Norden 5
 
 
Ammatilliseen ruotsiin tutustuminen 5
 
 
Saksan kielen perusteet 1 5
 
 
Saksan kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän saksa 1 5
 
 
Työelämän saksa 2 5
 
 
Espanjan kielen perusteet 1 5
 
 
Espanjan kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän espanja 1 5
 
 
Työelämän espanja 2 5
 
 
Ranskan kielen perusteet 1 5
 
 
Ranskan kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän ranska 1 5
 
 
Työelämän ranska 2 5
 
 
Italian kielen perusteet 1 5
 
 
Italian kielen perusteet 2 5
 
 
Venäjän kielen perusteet 1 5
 
 
Venäjän kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän venäjä 1 5
 
 
Työelämän venäjä 2 5
 
 
Viron kielen perusteet 1 5
 
 
Viron kielen perusteet 2 5
 
 
13613601360
LANGUAGE SKILLS
()
         
Preparatory Studies in English 3
 
 
Basics of Spanish 5
 
 
Basics of Swedish 5
 
 
Effective Writing in English 5
 
 
Effective Spoken Communication in English 5
 
 
Finnish Culture and Communication for Exchange Students 5
 
 
Introduction to Finnish Language and Culture 1 5
 
 
Introduction to Finnish Language and Culture 2 5
 
 
Intermediate Finnish 5
 
 
Introduction to Social and Healthcare Finnish 5
 
 
Nursing Documentation 5
 
 
Finnish for Working Life 5
 
 
Advanced Finnish 5
 
 
63630630
INTERNATIONAL COMPETENCE
()
         
International Professional Development 5
 
 
Kieli- ja kulttuuritandem 5
 
 
Developing Intercultural Competences 5
 
 
Multicultural Teamwork in the 21st Century 5
 
 
Kansainvälinen verkottuminen - matkaprojekti 5
 
 
Go abroad - Multicultural Teamwork and Student Mobility 3
 
 
28280280
ASIANTUNTIJAN TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ
()
         
Maineen johtaminen viestinnän keinoin 5
 
 
Tehokkaasti viestivä organisaatio 5
 
 
Vuorovaikutus ja verkostoituminen eri foorumeilla 5
 
 
Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet 5
 
 
Visuaalisen viestinnän toteuttaminen 10
 
 
Tehosta viestintääsi 5
 
 
Basics of Digital Image Editing 5
4037.52.537.52.5
HYVINVOINTI, OPISKELUTAIDOT JA OPISKELIJAKUNNASSA VAIKUTTAMINEN
         
ITSENSÄ JOHTAMINEN JA HYVINVOINTI AMMATILLISEN KASVUN TUKENA
()
         
Elämäntaito 5
 
 
Kesytä esiintymisjännityksesi 5
 
 
Opiskelutaidot ja -voimavarat 5
 
 
Parisuhde pinnalla ja pohjalla 5
 
 
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin 5
 
 
Stressinhallinta 5
 
 
Improving Your Study Skills and Finding Your Strengths 5
 
 
Stress Tolerance 5
 
 
Luonto hyvinvoinnin ja opiskelujen tukena 5
 
 
45450450
OHJAUS JA OSAAMISVALMENNUS
()
         
International Activities 5
 
 
Callidus-tuutorointi 5
 
 
Tuutoritoiminta 5
 
 
Zone-tuutorina toimiminen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5
 
 
20200200
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA
()
         
TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN
()
         
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Valmentava matematiikka 3
 
 
Valmentava kemia 3
 
 
Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen 5
 
 
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0          
Participation in Voluntary Work 0          
Business Culture 5
 
 
Preparatory Studies in Mathematics 3
 
 
Riskienhallinnan perusteet, suunnittelu ja toteuttaminen kunnassa 5
 
 
Yhteiskehittäminen ja avoin innovaatio kunnan ja sidosryhmien kilpailutekijänä - mikä muuttuu? 5
 
 
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5
 
 
Internet of Things (IOT) Field Project with Coventry University, UK 5
 
 
Projekti: Uuden toimintamallin kehittäminen monialaisiin opintoihin 5
 
 
Kauppakeskus Entressen asiakasprofiilitutkimus 15
 
 
V-Tours – Virtuaalimatka työelämään 5
 
 
Projekti 2 15
 
 
7944354435
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 456 403.5 52.5 403.5 52.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.