OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STV2), LAUREA TIKKURILA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K21, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Tikkurila

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 210 op)
                                         
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                         
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
       
             
             
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10  
       
             
           
English for Health Care 5  
       
             
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15  
       
             
           
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
             
         
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                         
Participation and Well-being at Different Life Stages 10    
         
             
       
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15    
         
           
     
Svenska i vården 5    
         
             
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                          
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                         
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5      
           
             
   
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10      
           
             
   
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15      
             
             
 
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5      
           
             
   
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
         
             
       
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
           
             
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Projektinhallinta ja viestintä 5
       
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5      
           
             
   
Opinnäytetyö 15      
           
           
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                         
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
           
           
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
           
       
Onnistuneelle työuralle 1    
         
           
   
366256.555.5036313128.5283322.5036313128.5283322.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
                                         
Geriatria 1                                          
Lastentaudit 1                                          
Naistentaudit ja synnytykset 1                                          
Kirurgia ja anestesiologia 2                                          
Anatomia ja fysiologia 3                                          
Psykiatria 1                                          
Mikrobiologia ja tautioppi 1                                          
Hoitoelvytys 0.5                                          
Farmakologia 1.5                                          
Sisätaudit 1.5                                          
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
                                         
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5                                          
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5                                          
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5                                          
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                         
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10                                          
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5                                          
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena 5                                          
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
                                         
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5                                          
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5                                          
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5                                          
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                         
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5                                          
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10                                          
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
                                         
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                          
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                          
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                          
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5                                          
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5                                          
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5                                          
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
                                         
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10                                          
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
                                         
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5                                          
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5                                          
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
                                         
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5                                          
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5                                          
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5                                          
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
                                         
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5                                          
Supporting Multicultural Families 5                                          
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5                                          
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5                                          
Constructive communication with Multicultural Clients 5                                          
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5                                          
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                         
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                          
Global Health 5                                          
Wellness at Work 5                                          
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5                                          
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5                                          
Accessible Service Environments 10                                          
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 62 56.5 55.5 0 36 31 31 28.5 28 33 22.5 0 36 31 31 28.5 28 33 22.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.