OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLY2), LAUREA YHTEINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, K23, YHTEINEN, HLDOPK23 LIIKETALOUDEN KOULUTUS, AVOIN AMK POLKUOPINNOT, VERKKO-OPINNOT, K23, VERKKOKAMPUS
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Liiketalouden koulutus, K23, yhteinen, HLDOPK23 Liiketalouden koulutus, Avoin AMK polkuopinnot, verkko-opinnot, K23, Verkkokampus

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5  
     
           
         
Markkinoinnin perusteet 10
     
           
           
Svenska för tradenomer 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Liiketoiminnan suunnittelu 10  
     
           
         
Laskentatoimi 10  
     
           
         
Johtaminen ja johtajuus 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                                   
Service Design 10  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Marketing and Sales 10  
       
           
       
Data-driven Decision Making 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15  
     
           
         
Harjoittelu 2 15    
       
           
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
           
   
3182370315131211600315131211600
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
()
                                   
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                                    
Uudistumisen ja osaamisen johtaminen 5                                    
Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus 5                                    
Työnantajakuva ja moderni rekrytointi 5                                    
Fasilitointi ja osallistaminen 5                                    
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
()
                                   
Johtajuus tänään 5                                    
Motivaatio ja suorituksen johtaminen 5                                    
Monimuotoisuuden johtaminen 5                                    
Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet 5                                    
Johda itseäsi 5                                    
Työoikeus 5                                    
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
()
                                   
Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti 15                                    
Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti 15                                    
Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti 15                                    
DIGITAL BUSINESS
()
                                   
Content Marketing 5                                    
Building an Online Shop 5                                    
Digital Analytics and Consumer Insight 5                                    
Building Webpages 5                                    
Robot and Chatbot Programming Basics 5                                    
Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit 5                                    
Market Entry 10                                    
Exporting Services 5                                    
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
                                   
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10                                    
Asiantuntijamyynti 5                                    
Brändin johtaminen ja kehittäminen 5                                    
Monikanavainen markkinointiviestintä 10                                    
JULKISOIKEUS
()
                                   
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5                                    
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10                                    
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10                                    
Svenska för juridisk expertis 5                                    
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5                                    
YKSITYISOIKEUS
()
                                   
Insolvenssioikeus 5                                    
Perhe- ja jäämistöoikeus 5                                    
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5                                    
Työoikeus 5                                    
Oikeus tutkimuskohteena 5                                    
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
                                   
Strategic Management Accounting 5                                    
Cost Accounting 5                                    
Capital Budgeting 5                                    
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
                                   
Palkanlaskenta 5                                    
Konsernitilinpäätös 5                                    
Verotus 5                                    
Talouden tarkastus 5                                    
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
                                   
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5                                    
Sijoitustoiminta käytännössä 5                                    
Sijoitustoiminta käytännössä 2 5                                    
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt 5                                    
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5                                    
Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö 5                                    
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
                                   
Tuloslaskenta 5                                    
Tilinpäätösanalyysi 5                                    
Yritysrahoitus 5                                    
Talouden tietojärjestelmät 5                                    
Talousohjaus 10                                    
Business Control 10                                    
Financial Analysis 5                                    
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
                                   
Enterprise Systems 5                                    
Business Intelligence 5                                    
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet 5                                    
Basics of Artificial Intelligence 5                                    
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
                                   
Projektipäällikkönä toimiminen 15                                    
Projektipäällikkövalmennus 10                                    
Projektijohtajan menetelmät ja työkalut 5                                    
Projektiviestinnän asiantuntija 5                                    
Kansainvälisen projektitiimin johtaminen 5                                    
Projektin talousohjaus ja budjetointi 5                                    
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
()
                                   
Oman yritystoiminnan kehittäminen 15                                    
Yrittäjyys osana uraa 5                                    
Hatch - Incubator Program 5                                    
Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 82 37 0 31 51 31 21 16 0 0 31 51 31 21 16 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalouden koulutus, K23, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

HLDOPK23 Liiketalouden koulutus, Avoin AMK polkuopinnot, verkko-opinnot, K23, Verkkokampus