OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLY2), LAUREA YHTEINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, K23, YHTEINEN, HLG223KA LIIKETALOUDEN KOULUTUS, DIGITAALINEN MARKKINOINTI, MONIMUOTOTOTEUTUS, K23, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Liiketalouden koulutus, K23, yhteinen, HLG223KA Liiketalouden koulutus, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, K23, Otaniemi

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5  
     
           
         
Markkinoinnin perusteet 10
     
           
           
Svenska för tradenomer 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Liiketoiminnan suunnittelu 10  
     
           
         
Laskentatoimi 10  
     
           
         
Johtaminen ja johtajuus 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                                   
Service Design 10  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Marketing and Sales 10  
       
           
       
Data-driven Decision Making 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15  
     
           
         
Harjoittelu 2 15    
       
           
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
318236.50.53151312115.50.503151312115.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MODERNIT HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT
()
                                   
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                                    
Uudistumisen ja osaamisen johtaminen 5                                    
Organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus 5                                    
Työnantajakuva ja moderni rekrytointi 5                                    
Fasilitointi ja osallistaminen 5                                    
VAIKUTTAVA LÄHIJOHTAMINEN
()
                                   
Johtajuus tänään 5                                    
Motivaatio ja suorituksen johtaminen 5                                    
Monimuotoisuuden johtaminen 5                                    
Haasteelliset lähijohtamisen tilanteet 5                                    
Johda itseäsi 5                                    
Työoikeus 5                                    
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN PROJEKTIT
()
                                   
Henkilöstöjohtamisen kehittämisen projekti 15                                    
Työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisen projekti 15                                    
Henkilöstöjohtamisen uudistamisen projekti 15                                    
DIGITAL BUSINESS
()
                                   
Content Marketing 5                                    
Building an Online Shop 5                                    
Digital Analytics and Consumer Insight 5                                    
Building Webpages 5                                    
Robot and Chatbot Programming Basics 5                                    
Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit 5                                    
Market Entry 10                                    
Exporting Services 5                                    
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
()
                                   
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10                                    
Asiantuntijamyynti 5                                    
Brändin johtaminen ja kehittäminen 5                                    
Monikanavainen markkinointiviestintä 10                                    
JULKISOIKEUS
()
                                   
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5                                    
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10                                    
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10                                    
Svenska för juridisk expertis 5                                    
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5                                    
YKSITYISOIKEUS
()
                                   
Insolvenssioikeus 5                                    
Perhe- ja jäämistöoikeus 5                                    
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5                                    
Työoikeus 5                                    
Oikeus tutkimuskohteena 5                                    
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
                                   
Strategic Management Accounting 5                                    
Cost Accounting 5                                    
Capital Budgeting 5                                    
ULKOINEN LASKENTATOIMI
()
                                   
Palkanlaskenta 5                                    
Konsernitilinpäätös 5                                    
Verotus 5                                    
Talouden tarkastus 5                                    
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
()
                                   
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5                                    
Sijoitustoiminta käytännössä 5                                    
Sijoitustoiminta käytännössä 2 5                                    
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt 5                                    
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5                                    
Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö 5                                    
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
()
                                   
Tuloslaskenta 5                                    
Tilinpäätösanalyysi 5                                    
Yritysrahoitus 5                                    
Talouden tietojärjestelmät 5                                    
Talousohjaus 10                                    
Business Control 10                                    
Financial Analysis 5                                    
YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT
()
                                   
Enterprise Systems 5                                    
Business Intelligence 5                                    
Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet 5                                    
Basics of Artificial Intelligence 5                                    
PROJEKTIJOHTAMINEN
()
                                   
Projektipäällikkönä toimiminen 15                                    
Projektipäällikkövalmennus 10                                    
Projektijohtajan menetelmät ja työkalut 5                                    
Projektiviestinnän asiantuntija 5                                    
Kansainvälisen projektitiimin johtaminen 5                                    
Projektin talousohjaus ja budjetointi 5                                    
YRITTÄJYYSOSAAMINEN
()
                                   
Oman yritystoiminnan kehittäminen 15                                    
Yrittäjyys osana uraa 5                                    
Hatch - Incubator Program 5                                    
Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 82 36.5 0.5 31 51 31 21 15.5 0.5 0 31 51 31 21 15.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalouden koulutus, K23, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

HLG223KA Liiketalouden koulutus, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, K23, Otaniemi