OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLY2), LAUREA YHTEINEN > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, S19, YHTEINEN, HLG219SA LIIKETALOUDEN KOULUTUS, VERKKO-OPINNOT, S19, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Liiketalouden koulutus, S19, yhteinen, HLG219SA Liiketalouden koulutus, verkko-opinnot, S19, Otaniemi

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
     
           
           
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
       
           
         
Yritysjuridiikka
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Yritysjuridiikka 5
       
           
         
Oikeudellinen osaaminen 5                                    
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 10
       
           
         
Kannattava liiketoiminta 10
       
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Harjoittelu 1 15
   
     
     
Harjoittelu 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Harjoittelu 2 15  
     
     
 
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) 15                                    
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15  
     
     
 
74.554.521034.839.842.312.313.57.5034.839.842.312.313.57.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 74.5 54.5 21 0 34.8 39.8 42.3 12.3 13.5 7.5 0 34.8 39.8 42.3 12.3 13.5 7.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalouden koulutus, S19, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

HLG219SA Liiketalouden koulutus, verkko-opinnot, S19, Otaniemi