OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOP2), PALVELUALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S21, PALVELUALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S21, Palvelualat

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
         
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi 10
 
 
Tapahtumaturvallisuus 5
 
 
Tapahtumatuotannon perusteet 5
 
 
Tapahtumatuotanto käytännössä 5
 
 
Vastuullinen tapahtuma 5
 
 
Tapahtumamuotoilu 5
 
 
Trendit ja tapahtumien tulevaisuus 5
 
 
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
         
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5
 
 
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10
 
 
Ruoka- ja juomakulttuuri 5
 
 
Terveyttä ruoasta 5
 
 
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5
 
 
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5
 
 
Elämyksellinen juomamaailma 5
 
 
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
         
Tourism Marketing 5
 
 
Discovering Tourism 5
 
 
Hotel Management 10
 
 
Business Online Visibility 5
 
 
Ruoka- ja juomamatkailu 5
 
 
Tourism Destinations Management 5
 
 
Tourism Grand Tour 5
 
 
VALMENTAVA ESIMIES
()
         
Työyhteisön johtaminen 10
 
 
Palvelutuotannon esimiestyö 5
 
 
1351201512015
KAUNEUDENHOITO- JA KOSMETIIKKA-ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KOSMETIIKKATUOTE
()
         
Kosmetiikkalaboratorio 5
 
 
Kosmetiikkabrändi 10
 
 
KOSMETIIKKATUOTTEEN RAAKA-AINE
()
         
Raaka-ainetietous 10
 
 
Ideasta tuotteeksi 5
 
 
HYVINVOINTIA KOSMETIIKAN RAJAPINNOILLA
()
         
Kosmetiikan ravintolisät 5
 
 
Valmentava esimiestyö 5
 
 
Kosmetiikka tänään 5
 
 
45450450
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
YRITYSTURVALLISUUS
()
         
Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta 10
 
 
Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10
 
 
YHTEISKUNNAN VARAUTUMINEN
()
         
Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10
 
 
Kansainvälinen turvallisuus 5
 
 
Rikoksentorjunta 5
 
 
RISKIENHALLINTA
()
         
Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10
 
 
Liiketoiminnan jatkuvuus 5
 
 
Ympäristöriskien hallinta 5
 
 
6030303030
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet 5
 
 
Turvallisuus- ja riskienhallinta-alan projektityöskentely 5
 
 
Futudemy: Innovate Future-ready Smart Business and Service Ideas 2          
10100100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 250 205 45 205 45

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.