OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOP2), PALVELUALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S19, PALVELUALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S19, Palvelualat

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
ENTREPRENEURIAL PROJECTS
()
         
Individual Development Project in the Hospitality Field 5
 
 
Development Project in a Team in the Hospitality Field 5
 
 
Innovation Project 5          
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
         
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi 10
 
 
Tapahtuman tuottaminen ja johtaminen 10
 
 
Tapahtumaturvallisuus 5
 
 
Vastuullinen tapahtuma 5
 
 
Tapahtumatuotannon perusteet 5
 
 
Tapahtumatuotanto käytännössä 5
 
 
Tapahtumamuotoilu 5
 
 
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
         
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5
 
 
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10
 
 
Ruoka- ja juomakulttuuri 5
 
 
Terveyttä ruoasta 5
 
 
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5
 
 
Ruokatapahtuman toteuttaminen 5
 
 
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5
 
 
Elämyksellinen juomamaailma 5
 
 
Villiyrttien käyttö elämystaloudessa 5
 
 
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
         
Tourism Marketing 5          
Discovering Tourism 5
 
 
Hotel Management 10
 
 
Business Online Visibility 5
 
 
Resetjänster i turistbranschen i Norden 5          
Ruokamatkailu 5          
Tourism Grand Tour 5
 
 
Tourism Destinations Management 5
 
 
VALMENTAVA ESIMIES
()
         
Työyhteisön johtaminen 10
 
 
Palvelutuotannon esimiestyö 5          
14585608560
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
RISKIENHALLINTA
()
         
Turvallisuusjohtaminen riskienhallintaprosessissa 10
 
 
Business Continuity Planning 5          
Ympäristöturvallisuuden johtaminen 5          
YRITYKSEN TURVALLISUUSTOIMINNOT
()
         
Työ- ja henkilöstöturvallisuus 10
 
 
Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus 5
 
 
Fyysinen turvallisuus 5
 
 
TURVALLISUUS AVOIMESSA YHTEISKUNNASSA
()
         
Sisäinen turvallisuus 10
 
 
Rikoksentorjunta 5
 
 
International Security 5
 
 
YRITYSTURVALLISUUS
()
         
Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta 10
 
 
Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10          
YHTEISKUNNAN VARAUTUMINEN
()
         
Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10          
Kansainvälinen turvallisuus 5
 
 
Rikoksentorjunta 5
 
 
RISKIENHALLINTA
()
         
Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10
 
 
Liiketoiminnan jatkuvuus 5          
Ympäristöriskien hallinta 5          
8030503050
KAUNEUDENHOITOALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KOSMETIIKKATUOTE
()
         
Kosmetiikkalaboratorio 5
 
 
Kosmetiikkabrändi 10
 
 
KOSMETIIKKATUOTTEEN RAAKA-AINE
()
         
Raaka-ainetietous 10
 
 
Ideasta tuotteeksi 5
 
 
HYVINVOINTIA KOSMETIIKAN RAJAPINNOILLA
()
         
Kosmetiikan ravintolisät 5
 
 
Valmentava esimiestyö 5
 
 
Kosmetiikka tänään 5
 
 
45450450
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Johdatus kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alaan 5
 
 
50505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 275 160 115 160 115

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.