OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOP2), PALVELUALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), PALVELUALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Palvelualat

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
         
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
         
Tourism Marketing 5
 
 
Planning and Development in Tourism 10
 
 
Discovering Tourism 5
 
 
Hotel Management 10
 
 
Business Online Visibility 5
 
 
Resetjänster i turistbranschen i Norden 5
 
 
4010301030
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
         
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5
 
 
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10
 
 
Ruoka- ja juomakulttuuri 5
 
 
Terveyttä ruoasta 5
 
 
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5
 
 
Ruokatapahtuman toteuttaminen 5
 
 
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5
 
 
Elämyksellinen juomamaailma 5
 
 
Villiyrttien käyttö elämystaloudessa 5          
4510351035
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
         
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi 10
 
 
Tapahtuman tuottaminen ja johtaminen 10
 
 
Tapahtumatuotannon kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5
 
 
Tapahtumaturvallisuus 5
 
 
Messuprojekti 10
 
 
4030103010
PRODUCER OF EVENT SERVICES
()
         
Developing Conference and Congress Services into an Experience 10
 
 
Developing Event Production by Service Design 5
 
 
Event Safety and Security 5
 
 
Event Management 10
 
 
3015151515
ENTREPRENEURIAL PROJECTS
()
         
Individual Development Project in the Hospitality Field 5
 
 
Development Project in a Team in the Hospitality Field 5
 
 
Innovation Project 5
 
 
15510510
TURVALLISUUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
         
RISKIENHALLINTA
()
         
Turvallisuusjohtaminen riskienhallintaprosessissa 10
 
 
Security and Safety Management as Part of Risk Management Process 10          
Business Continuity Planning 5
 
 
Ympäristöturvallisuuden johtaminen 5
 
 
Environmental Safety Management 5          
20020020
YRITYKSEN TURVALLISUUSTOIMINNOT
()
         
Työ- ja henkilöstöturvallisuus 10
 
 
Occupational Safety and Personnel Security 10
 
 
Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus 5          
Safety of Products and Services 5
 
 
Fyysinen turvallisuus 5
 
 
Physical Security 5          
3020102010
TURVALLISUUS AVOIMESSA YHTEISKUNNASSA
()
         
Sisäinen turvallisuus 10
 
 
Internal Security 10
 
 
Rikoksentorjunta 5
 
 
Crime Prevention 5          
International Security 5
 
 
3020102010
KAUNEUDENHOITOALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
         
KOSMETIIKKATUOTE
()
         
Kosmetiikkalaboratorio 5
 
 
Kosmetiikkabrändi 10
 
 
15150150
KOSMETIIKKATUOTTEEN RAAKA-AINE
()
         
Raaka-ainetietous 10
 
 
Ideasta tuotteeksi 5
 
 
15150150
HYVINVOINTIA KOSMETIIKAN RAJAPINNOILLA
()
         
Kosmetiikan ravintolisät 5
 
 
Valmentava esimiestyö 5
 
 
Kosmetiikka tänään 5
 
 
15150150
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
00000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 295 155 140 155 140

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.