OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > STRATEGINEN JOHTAMINEN (HYD1), LAUREA VERKKOKAMPUS > STRATEGINEN JOHTAMINEN, YAMK, S23, VERKKOKAMPUS
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
STRATEGINEN UUDISTUMINEN
               
Strategia muuttuvassa maailmassa 5
 
   
   
Organisaation strateginen uudistumiskyky 5
 
   
   
STRATEGISTA UUDISTUMISTA TUKEVAT MENETELMÄT
               
Fasilitointi ja yhteiskehittäminen kehittämistyössä 5
 
   
   
Muutosjohtaminen 5
 
   
   
MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
               
Työoikeus ja hyvinvointi 5
 
   
   
Kestävä kehitys ja vastuullisuus 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
5010401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5                
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 10 40 10 10 40 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.