OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > STRATEGINEN JOHTAMINEN (HYD1), LAUREA VERKKOKAMPUS
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot