OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STG2), LAUREA OTANIEMI > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, VERKKO-OPINNOT, MUUNTOKOULUTUS, S21, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, verkko-opinnot, muuntokoulutus, S21, Otaniemi

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
                                       
Sairaanhoitaja (amk) pätevyys 180 op 180
     
             
             
18000018000000001800000000
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                       
TERVEYDENHOITOTYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN
                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5
     
             
             
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5
     
             
             
Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä 5
     
             
             
Työikäisten terveydenhoitajatyö 5
     
             
             
Rokotusosaamisen perusteet 2
     
             
             
Rokotusosaamisen syventäminen 1
     
             
             
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ
                                       
Uudistava monialainen terveyden edistäminen 3
     
             
             
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5
       
             
           
Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1
     
           
           
TERVEYDENHOITAJATYÖN HARJOITTELU
                                       
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10
       
             
           
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö 6
       
             
           
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö 6
       
             
           
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu 5
       
             
           
5900026.532.500000026.532.5000000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                       
Mentalisaatio terveydenhoitajan työssä 1                                        
Terveydenhoitaja terveyden edistäjänä 1
     
             
             
10001000000010000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 240 0 0 0 207.5 32.5 0 0 0 0 0 0 207.5 32.5 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.