OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > STG2 TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, LAUREA OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

STG2 Terveydenhoitajakoulutus, Laurea Otaniemi
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Terveydenhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot