OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS (HTA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K21, LEPPÄVAARA, HTA221KA2 TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K21, LEPPÄVAARA, RYHMÄ 2
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara, HTA221KA2 Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara, ryhmä 2

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Markkinoinnin perusteet 10  
     
           
         
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Svenska för tradenomer 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
                                   
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10
     
           
           
Varautuminen 5  
     
           
         
Tieto- ja kyberturvallisuus 5  
     
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Marketing and Sales 10  
       
           
       
Data-driven Decision Making 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
517226.50.55131411115.50.505131411115.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
YRITYSTURVALLISUUS
()
                                   
Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta 10                                    
Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10                                    
YHTEISKUNNAN VARAUTUMINEN
()
                                   
Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10                                    
Kansainvälinen turvallisuus 5                                    
Rikoksentorjunta 5                                    
RISKIENHALLINTA
()
                                   
Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10                                    
Liiketoiminnan jatkuvuus 5                                    
Ympäristöriskien hallinta 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Turvallisuus- ja riskienhallinta-alan projektityöskentely 5                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 51 72 26.5 0.5 51 31 41 11 15.5 0.5 0 51 31 41 11 15.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

HTA221KA2 Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara, ryhmä 2