OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (MLA2), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S22, LEPPÄVAARA, MLA222SAM PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S22, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara, MLA222SAM Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA
                                   
Ravitsemispalvelut 5
     
           
           
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset 0                                    
Hygieniapassi 0                                    
Restonomi ravitsemispalvelun tuottajana 5
       
           
         
Intercultural Approach to Design Thinking 10
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Matkailu- ja tapahtumapalvelut 5
     
           
           
Serviceinriktad svenska 5
       
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
                                   
Asiakaslähtöiset palvelut 5
     
           
           
Asiakassuhteiden johtaminen 5  
       
           
       
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5
       
           
         
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi 10
     
           
           
Palveluyrityksen toimintaympäristö 5
       
           
         
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10  
         
           
     
Palveluprosessien kehittäminen 10  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
77571604631411615.50.504631411615.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
                                   
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi 10                                    
Tapahtumaturvallisuus 5                                    
Tapahtumatuotannon perusteet 5                                    
Tapahtumatuotanto käytännössä 5                                    
Vastuullinen tapahtuma 5                                    
Tapahtumamuotoilu 5                                    
Trendit ja tapahtumien tulevaisuus 5                                    
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
                                   
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5                                    
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10                                    
Ruoka- ja juomakulttuuri 5                                    
Terveyttä ruoasta 5                                    
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5                                    
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5                                    
Elämyksellinen juomamaailma 5                                    
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
                                   
Tourism Marketing 5                                    
Discovering Tourism 5                                    
Hotel Management 10                                    
Business Online Visibility 5                                    
Ruoka- ja juomamatkailu 5                                    
Tourism Destinations Management 5                                    
Tourism Grand Tour 5                                    
VALMENTAVA ESIMIES
()
                                   
Työyhteisön johtaminen 10                                    
Palvelutuotannon esihenkilötyö 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 77 57 16 0 46 31 41 16 15.5 0.5 0 46 31 41 16 15.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

MLA222SAM Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara