OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (MLA2), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, VERKKOPAINOTTEINEN MONIMUOTOTOTEUTUS, S19, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Palveluliiketoiminnan koulutus, verkkopainotteinen monimuotototeutus, S19, Leppävaara

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA
                                   
Ravitsemispalvelut 5
     
           
           
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset 0                                    
Hygieniapassi 0                                    
Restonomi ravitsemispalvelun tuottajana 5
       
           
         
Intercultural Approach to Design Thinking 10
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Matkailu- ja tapahtumapalvelut 5
     
           
           
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Serviceinriktad svenska 5
       
           
         
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
                                   
Asiakaslähtöiset palvelut 5
     
           
           
Asiakassuhteiden johtaminen 5  
       
           
       
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5
       
           
         
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi 10
     
           
           
Palveluyrityksen toimintaympäristö 5
       
           
         
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10  
         
           
     
Palveluprosessien kehittäminen 10  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
8257160513141161600513141161600
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 82 57 16 0 51 31 41 16 16 0 0 51 31 41 16 16 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.