OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELULIIKETOIMINTA (HYV2), LAUREA TIKKURILA > TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELULIIKETOIMINTA, YAMK, K21, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K21, Tikkurila

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
ASIAKASLÄHTÖISYYS
               
Muuttuva kuluttaja ja asiakaskeskeisyys 5
 
   
   
Kehittyvät kumppanuudet ja liiketoimintamallit 5
 
   
   
Asiakaskannattavuus ja asiakaspääoman johtaminen 5  
 
   
 
TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN
               
Tulevaisuuden johtaminen 5
 
   
   
Toimintaympäristön monitorointi 5
 
   
   
Visionäärinen johtaminen 5  
 
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
Opinnäytetyö 30
3030302010302010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 30 30 20 10 30 20 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.