OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELULIIKETOIMINTA (HYV2), LAUREA TIKKURILA > TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELULIIKETOIMINTA, YAMK, K17, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K17, Tikkurila

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
ASIAKASLÄHTÖISYYS
               
Muuttuva kuluttaja ja asiakaskeskeisyys 5
 
   
   
Kehittyvät kumppanuudet ja liiketoimintamallit 5
 
   
   
Asiakaskannattavuus ja asiakaspääoman johtaminen 5  
   
   
10510051005
TULEVAISUUDEN JOHTAMINEN
               
Tulevaisuuden johtaminen 5
 
   
   
Toimintaympäristön monitorointi 5
 
   
   
Visionäärinen johtaminen 5  
   
   
10510051005
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
   
   
Tutkimusviestintä 5  
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5  
   
   
02000200020
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
   
   
Verkostojen johtaminen 5  
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
   
   
02000200020
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
02000200020
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20 70 20 0 70 20 0 70

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.