OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > KESTÄVÄN KASVUN JA YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMINEN (HYD4), VERKKOKAMPUS
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYD4), Verkkokampus
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot