OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS (SYV8), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Hoitotyön kliininen asiantuntijuus (SYV8), Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot