OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SZV4 PALLIATIIVISEN HOIDON ASIANTUNTIJA ERIKOISTUMISKOULUTUS, LAUREA TIKKURILA

SZV4 Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus, Laurea Tikkurila
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 30 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot