OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STY2), LAUREA YHTEINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, K22, YHTEINEN, STV222KN TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K22, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, K22, yhteinen, STV222KN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K22, Tikkurila

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 213 op)
                                         
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
                                         
Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön 3
       
             
             
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 3
       
             
             
Kliinisen hoitotyön perusteet 7
       
             
             
Lääkehoito ja lääkelaskut 1. 4
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Opiskelijasta asiantuntijaksi 2
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 7
       
             
             
Matematiikan lähtötasotesti 0                                          
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä 4  
       
             
           
Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö 9  
       
             
           
Lääkehoito ja lääkelaskut 2. 4  
       
             
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
English for Healthcare Professionals 3  
       
             
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 10  
       
             
           
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
         
             
         
Perioperatiivinen hoitotyö 6  
         
             
         
Akuuttihoitotyön perusteet 3  
         
             
         
Lääkehoito ja lääkelaskut 3. 2  
         
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Vårdsvenska 4  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 11  
         
             
         
ASIAKKAAN OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEAVA TERVEYDENHOITOTYÖ
                                         
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4    
         
             
       
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 3    
         
             
       
Ikääntyneen hoitotyö 4    
         
             
       
Erityisryhmien terveydenhoitajatyö ja palveluiden integraatio 3    
         
             
       
Lääkehoito ja lääkelaskut 4. 2    
         
             
       
Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1    
         
             
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 13    
         
             
       
TERVEYDENHOITAJATYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5    
           
             
     
Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä 5    
           
             
     
Työikäisten terveydenhoitajatyö 5      
           
             
   
Lääkehoito. Rokotusosaamisen syventäminen 1    
           
             
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10    
           
             
     
PÄÄTÖKSENTEKO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA
                                         
Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi perusterveydenhuollossa 4      
           
             
   
Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 5      
           
             
   
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0                                          
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
             
     
Opinnäytetyö 15      
           
           
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö 10      
           
             
   
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ
                                         
Terveydenhoitaja itsensä johtajana ja yrittäjänä 5      
             
             
 
Uudistava monialainen terveyden edistäminen 3      
             
             
 
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
             
             
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö 7      
             
             
 
306161590302932303131.527.50302932303131.527.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 27 op)
                                         
OMAN OSAAMISEN SUUNTAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ
                                         
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu 5        
             
             
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 5. Vallinnainen harjoittelu terveyden edistämisen tehtävissä 10        
             
             
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 12 op)
                                         
000017000000017000000017
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 61 61 59 17 30 29 32 30 31 31.5 27.5 17 30 29 32 30 31 31.5 27.5 17

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitajakoulutus, K22, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

STV222KN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K22, Tikkurila