OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STY2), LAUREA YHTEINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, K20, YHTEINEN, STV220KN TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K20,TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, K20, yhteinen, STV220KN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K20,Tikkurila

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 210 op)
                                         
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                         
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
       
             
             
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10  
       
             
           
English for Health Care 5  
       
             
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15  
       
             
           
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
             
         
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                         
Participation and Well-being at Different Life Stages 10    
         
             
       
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15    
         
           
     
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Svenska i vården 5    
         
             
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kieli ja viestintä 5    
         
             
       
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kielen suullinen taito 0                                          
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                         
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5      
           
             
   
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10      
           
             
   
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15      
             
             
 
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5      
           
             
   
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
         
             
       
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
           
             
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Projektinhallinta ja viestintä 5
       
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5      
           
             
   
Opinnäytetyö 15      
           
           
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                         
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
           
           
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
           
       
Onnistuneelle työuralle 1    
         
           
   
366261.555.5036313133.5283322.5036313133.5283322.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                         
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                          
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 62 61.5 55.5 0 36 31 31 33.5 28 33 22.5 0 36 31 31 33.5 28 33 22.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitajakoulutus, K20, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

STV220KN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K20,Tikkurila