OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHY2), LAUREA YHTEINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, S22, YHTEINEN, SHV222SA2 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S22, TIKKURILA, RYHMÄ 2
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sairaanhoitajakoulutus, S22, yhteinen, SHV222SA2 Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Tikkurila, ryhmä 2

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön 3
     
           
           
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 3
     
           
           
Kliinisen hoitotyön perusteet 7
     
           
           
Lääkehoito ja lääkelaskut 1. 4
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Opiskelijasta asiantuntijaksi 2
     
         
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 7
     
           
           
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                   
Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä 4
       
           
         
Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö 9
     
         
         
Lääkehoito ja lääkelaskut 2. 3
     
         
         
Rokotusosaamisen perusteet 2
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
English for Healthcare Professionals 3
       
           
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 10
       
           
         
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 6
     
         
       
Akuuttihoitotyön perusteet 3
     
         
       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3. 2  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Vårdsvenska 4  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 11  
       
           
       
OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEVA HOITOTYÖ ELÄMÄNKULUN ERI VAIHEISSA
                                   
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4  
         
           
     
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 3  
         
           
     
Ikääntyneen hoitotyö 4  
       
           
       
Haavoittuvat asiakkaat ja palveluiden integraatio 3  
       
           
       
Lääkehoito ja lääkelaskut 4. 1  
         
           
     
Ammatillinen kehittyminen 1  
         
           
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 13  
         
           
     
UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
                                   
Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi sairaanhoitajan vastaanotolla 4  
         
           
     
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6    
         
           
   
Työyhteisön ja tiimin toiminnan johtaminen 3    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
         
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5 7    
         
           
   
VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN HOITOTYÖ
                                   
Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 5    
         
           
   
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 6 12    
           
           
 
66.565.54803630.534.53128.519.503630.534.53128.519.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
AMMATILLISEN OSAAMISEN TÄYDENTÄMINEN
   
         
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 7 15    
         
         
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
001515000001515000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66.5 65.5 63 15 36 30.5 34.5 31 28.5 34.5 15 36 30.5 34.5 31 28.5 34.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajakoulutus, S22, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SHV222SA2 Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Tikkurila, ryhmä 2