OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHY2), LAUREA YHTEINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, S20, YHTEINEN, SHB220SN SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S20, HYVINKÄÄ
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sairaanhoitajakoulutus, S20, yhteinen, SHB220SN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Hyvinkää

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
           
           
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                   
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10
       
           
         
English for Health Care 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15
       
           
         
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-being at Different Life Stages 10  
         
           
     
Professional Development in Practice IV 15  
         
           
     
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Svenska i vården 5  
         
           
     
Suomen kieli ja viestintä 5  
         
           
     
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                   
Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10    
         
           
   
Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
         
           
   
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
67724603631314145.50.503631314145.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
                                   
Geriatria 1                                    
Lastentaudit 1                                    
Naistentaudit ja synnytykset 1                                    
Kirurgia ja anestesiologia 2                                    
Anatomia ja fysiologia 3                                    
Psykiatria 1                                    
Mikrobiologia ja tautioppi 1                                    
Hoitoelvytys 0.5                                    
Farmakologia 1.5                                    
Sisätaudit 1.5                                    
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
                                   
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5                                    
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5                                    
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5                                    
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10                                    
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5                                    
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena 5                                    
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
                                   
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5                                    
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5                                    
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5                                    
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5                                    
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10                                    
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
                                   
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5                                    
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5                                    
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5                                    
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
                                   
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10                                    
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5                                    
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5                                    
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
                                   
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5                                    
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5                                    
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5                                    
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
                                   
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5                                    
Supporting Multicultural Families 5                                    
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5                                    
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5                                    
Constructive communication with Multicultural Clients 5                                    
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5                                    
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                   
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                    
Global Health 5                                    
Wellness at Work 5                                    
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5                                    
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5                                    
Accessible Service Environments 10                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 72 46 0 36 31 31 41 45.5 0.5 0 36 31 31 41 45.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajakoulutus, S20, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SHB220SN Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Hyvinkää