OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > SHY2 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, LAUREA YHTEINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, SYKSY 19, YHTEINEN, SHP219SA, SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, VERKKOPAINOITTEINEN MONIMUOTOTOTEUTUS, SYKSY19, PORVOO
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

Sairaanhoitajakoulutus, Syksy 19, yhteinen, SHP219SA, Sairaanhoitajakoulutus, verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Syksy19, Porvoo

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
     
           
           
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
           
           
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
       
           
         
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10
       
           
         
English for Health Care 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15
       
           
         
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
 
       
           
       
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
 
         
           
     
Participation and Well-being at Different Life Stages 10  
         
           
     
Professional Development in Practice IV 15  
         
           
     
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Svenska i vården 5  
         
           
     
Suomen kieli ja viestintä 5  
         
           
     
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
   
         
           
   
Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10    
         
           
   
Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
         
           
   
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
   
         
           
   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
127132106066616171106006661617110600
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 127 132 106 0 66 61 61 71 106 0 0 66 61 61 71 106 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajakoulutus, Syksy 19, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SHP219SA, Sairaanhoitajakoulutus, verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Syksy19, Porvoo