OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SOSIONOMIKOULUTUS (SSY2), LAUREA YHTEINEN > SOSIONOMIKOULUTUS, S23, YHTEINEN, SSV223SN SOSIONOMIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S23, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sosionomikoulutus, S23, yhteinen, SSV223SN Sosionomikoulutus, päivätoteutus, S23, Tikkurila

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
                                   
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5
     
           
           
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Asiakastyön harjoittelu 15
       
           
         
English in Social Services 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
                                   
Hyvinvointi ja osallisuus 10
     
           
           
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö 10  
       
           
       
Sosiaalialan vaikuttamistyö 5  
       
           
       
Svenska inom socialbranschen 5
       
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
                                   
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen 10
       
           
         
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä 5
       
           
         
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15  
         
           
     
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) 15  
         
           
     
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
                                   
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5    
         
           
   
Yrittäjyys 5    
         
           
   
Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen 5    
         
           
   
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Työn kehittämisen harjoittelu 15    
           
           
 
Työn kehittämisen harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) 15    
           
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Opinnäytetyö 15    
         
         
Varhaiskasvatukseen suuntautuva opinnäytetyö 15    
         
         
675261153136213115.545.5153136213115.545.515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
                                   
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia 5                                    
Monimuotoinen perhe 5                                    
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5                                    
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla 5                                    
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5                                    
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5                                    
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                    
Sosiaalityö kouluissa 5                                    
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
                                   
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5                                    
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10                                    
VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN OSAAMINEN
()
                                   
Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet 10                                    
Varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminta 10                                    
Varhaiskasvatuksen osallisuutta tukeva toimintakulttuuri ja monialainen yhteistyö 10                                    
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
                                   
Lastensuojelu 10                                    
Perhetyö 10                                    
Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10                                    
Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5                                    
Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen 2                                    
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
                                   
Draaman pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät 5                                    
Liikunnan ja tanssin erityismetodit 5                                    
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet 5                                    
Psyko- ja sosiodraama 5                                    
Kohtaamistaiteen perusteet 5                                    
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10                                    
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin 5                                    
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                   
Wellness at Work 5                                    
Empathic Service Design and Co-Creation in Social and Health Care 5                                    
Intercultural and Multiprofessional Competencies 5                                    
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                    
Global Health 5                                    
Nature Wellbeing and Sustainability 5                                    
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
                                   
Sustainable Global Future 5                                    
Supporting Diverse Families 5                                    
Mental Health and Wellbeing Promotion with Diverse Clients 5                                    
Creative Methods in Empowering Diverse Clients 5                                    
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5                                    
Constructive Communication 5                                    
Childwelfare 5                                    
Empowering Social Services for Diverse Adults and the Elderly 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 52 61 15 31 36 21 31 15.5 45.5 15 31 36 21 31 15.5 45.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus, S23, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SSV223SN Sosionomikoulutus, päivätoteutus, S23, Tikkurila