OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SOSIONOMIKOULUTUS (SSY2), LAUREA YHTEINEN > SOSIONOMIKOULUTUS, K22, YHTEINEN, SSV222KA SOSIONOMIKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K22, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sosionomikoulutus, K22, yhteinen, SSV222KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
                                   
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5
     
           
           
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Asiakastyön harjoittelu 15  
     
           
         
English in Social Services 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
                                   
Hyvinvointi ja osallisuus 10
     
           
           
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö 10  
     
           
         
Sosiaalialan vaikuttamistyö 5  
     
         
       
Svenska inom socialbranschen 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
                                   
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen 10  
       
           
       
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä 5  
       
           
       
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15    
       
           
     
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) 15    
       
           
     
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
                                   
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5    
         
           
   
Yrittäjyys 5    
         
           
   
Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen 5    
         
           
   
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Työn kehittämisen harjoittelu 15      
         
           
 
Työn kehittämisen harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) 15      
         
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
       
         
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
315754383133.523.531233803133.523.53123380
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
                                   
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia 5                                    
Monimuotoinen perhe 5                                    
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5                                    
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla 5                                    
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5                                    
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5                                    
Lääkehoito sosiaalialalla 3                                    
Sosiaalityö kouluissa 5                                    
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
                                   
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5                                    
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10                                    
VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN OSAAMINEN
()
                                   
Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet 10                                    
Varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminta 10                                    
Varhaiskasvatuksen osallisuutta tukeva toimintakulttuuri ja monialainen yhteistyö 10                                    
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
                                   
Lastensuojelu 10                                    
Perhetyö 10                                    
Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10                                    
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
                                   
Draaman pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet 10                                    
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät 5                                    
Liikunnan ja tanssin erityismetodit 5                                    
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet 5                                    
Psyko- ja sosiodraama 5                                    
Kohtaamistaiteen perusteet 5                                    
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10                                    
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                   
Wellness at Work 5                                    
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5                                    
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5                                    
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                    
Global Health 5                                    
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
                                   
Sustainable Global Future 5                                    
Supporting Multicultural Families 5                                    
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5                                    
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5                                    
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5                                    
Constructive communication with Multicultural Clients 5                                    
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5                                    
Childwelfare 5                                    
Empowering Social Services for Diverse Adults and the Elderly 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 57 54 38 31 33.5 23.5 31 23 38 0 31 33.5 23.5 31 23 38 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus, K22, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SSV222KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Tikkurila