OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SOSIONOMIKOULUTUS (SSY2), LAUREA YHTEINEN > SOSIONOMIKOULUTUS, K20, YHTEINEN, SSP220KA SOSIONOMIKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K20, PORVOO
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sosionomikoulutus, K20, yhteinen, SSP220KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K20, Porvoo

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
                                   
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5
     
           
           
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Asiakastyön harjoittelu 15  
     
           
         
English in Social Services 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
                                   
Hyvinvointi ja osallisuus 10
     
           
           
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö 10  
     
           
         
Sosiaalialan vaikuttamistyö 5  
     
           
         
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska inom socialbranschen 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
     
           
         
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
                                   
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen 10  
       
           
       
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä 5  
       
           
       
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15    
       
           
     
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) 15    
       
           
     
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
                                   
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5    
       
           
     
Yrittäjyys 5    
       
           
     
Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen 5    
       
           
     
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Työn kehittämisen harjoittelu 15    
         
           
   
Työn kehittämisen harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) 15    
         
           
   
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
316291.50.53141214645.50.503141214645.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 62 91.5 0.5 31 41 21 46 45.5 0.5 0 31 41 21 46 45.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus, K20, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SSP220KA Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K20, Porvoo