Siirry suoraan sisältöön

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S23, Leppävaara: MYA423SJ

Opetussuunnitelman tunnus: MYA423SJ

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024
MYA423SJ-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
MYA423SJ-1002
PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

30
MY00BR11 Muotoiluajattelu 5
A900BW26 Liiketoimintamuotoilu 5
A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10
MY00BM99 Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa 5
A9321 Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 5
MYA423SJ-1003
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
A9331 Opinnäytetyö 30
MYA423SJ-1004
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
JY00BU36 Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5
Yhteensä 90 50 10 35 15 10 35 15 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintotyypit

1. Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

2. Ammattiopinnot
Muotoiluajattelu
Liiketoimintamuotoilu
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät
Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa
3. Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

4. Harjoittelu

Ei liitettyjä opintojaksoja

5. Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MYA423SJ-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
MYA423SJ-1002
PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

30
MY00BR11 Muotoiluajattelu 5
A900BW26 Liiketoimintamuotoilu 5
A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10
MY00BM99 Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa 5
A9321 Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 5
MYA423SJ-1003
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
A9331 Opinnäytetyö 30
MYA423SJ-1004
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
JY00BU36 Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5