Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön kliininen asiantuntijuus, yamk, S23, Tikkurila: SYV823SJ

Opetussuunnitelman tunnus: SYV823SJ

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024
SYV823SJ-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
SY00BW88 Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva kehittäminen 5
SY00BW89 Laadun- ja tiedonhallinta kliinisessä hoitotyössä 5
SY00BW90 Asiantuntijuuden kehittäminen kliinisessä hoitotyössä 5
SY00BW91 Asiakkaan terveyden edistämisen ja omahoidon tukeminen 5
SY00BW92 Terveydentilan kokonaisarviointi ja kliininen päätöksenteko 10
SYV823SJ-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
SY00BW95 Opinnäytetyö 30
SYV823SJ-1002
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
JY00BU36 Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5
SY00BW93 Näyttöön perustuva tieto kliinisen hoitotyön lähtökohtana 5
SY00BW94 Mielen hyvinvoinnin edistäminen asiakastyössä 5
SYV823SJ-1004
Muu täydentävä osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
Yhteensä 90 55 15 40 15 15 40 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SYV823SJ-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

60
SY00BW88 Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva kehittäminen 5
SY00BW89 Laadun- ja tiedonhallinta kliinisessä hoitotyössä 5
SY00BW90 Asiantuntijuuden kehittäminen kliinisessä hoitotyössä 5
SY00BW91 Asiakkaan terveyden edistämisen ja omahoidon tukeminen 5
SY00BW92 Terveydentilan kokonaisarviointi ja kliininen päätöksenteko 10
SYV823SJ-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
SY00BW95 Opinnäytetyö 30
SYV823SJ-1002
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
JY00BU36 Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5
SY00BW93 Näyttöön perustuva tieto kliinisen hoitotyön lähtökohtana 5
SY00BW94 Mielen hyvinvoinnin edistäminen asiakastyössä 5
SYV823SJ-1004
Muu täydentävä osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15