Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, S23, yhteinen: NDV223SN Tietojenkäsittely, digitaalisten palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, Tikkurila

Opetussuunnitelman tunnus: NDY223SY

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026
NDY223SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 150)

150
NDY223SY-1002
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
HL00BQ77 Liiketoimintaosaaminen 10
HL00BQ78 Markkinoinnin perusteet 10
HL00BT79 Johtaminen ja johtajuus 5
R0013 Svenska för tradenomer 5
00203 Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
NDY223SY-1003
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
R0240 ICT-toimintaympäristö 5
R0027 Ohjelmoinnin perustaito 5
R0244 Verkkosivujen kehittäminen 5
R0241 Tiedonhallinta ja tietokannat 5
R0242 Tietoverkot ja tietoturva 5
R0243 Professional Communication in English 5
00202 Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
NDY223SY-1004
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS

(Valitaan kaikki)

30
R0216 Service Design 10
R0217 Corporate Social Responsibility 5
HL00BQ81 Digital Marketing and Sales 10
HL00BQ82 Data-driven Decision Making 5
NDY223SY-1005
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ

(Valitaan kaikki)

30
R0220 Harjoittelu 1 15
NT00BY95 Harjoittelu 2 15
NDY223SY-1006
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA

(Valitaan kaikki)

30
R0045 Opinnäytetyö 15
YY00BW72 Projektinhallinta ja viestintä 5
YY00BT02 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
NDY223SY-1007
Opiskelijasta asiantuntijaksi

(Valitaan kaikki)

5
YY00BN52 Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
YY00BN53 Ammatillinen kehittyminen 2
YY00BN54 Onnistuneelle työuralle 1
NDY223SY-1008
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
NDY223SY-1009
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

30 - 60
NDY223SY-1010
OHJELMISTOJEN JA DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
A9162 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5
R0328 Digitaalisen palvelun mallinnus 5
R0329 Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5
R0334 Introduction to Mobile App Design and Development 5
NDY223SY-1011
SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TO00BL10 Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5
TO00BS65 Full Stack -sovelluskehitys 5
TO00BS67 Sovelluskehitysprojekti 5
TO00BX79 Integraatioiden ja API-ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito 5
TO00BS66 Olio-ohjelmointi 5
R0335 Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5
R0330 Web Content Management Systems 5
R0415 C#-ohjelmointi 3
R0416 Python-ohjelmointi 3
R0417 PHP-ohjelmointi 3
R0414 C-ohjelmointi 3
R0420 Olio-ohjelmointi C++ -kielellä 3
R0419 Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä 3
R0418 Ruby-ohjelmointi 3
NDY223SY-1012
TESTAUS JA LAADUNVARMISTUS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TO00BL79 Ohjelmistotestauksen perusteet 5
TO00BR57 Ohjelmistojen toiminnallinen testaus 5
A9165 Käytettävyyden arviointi ja testaus 5
TO00BS68 Ohjelmistorobotiikka (RPA) 5
NDY223SY-1013
MUU TÄYDENTÄVÄ IT-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
TO00BR89 Introduction to Information Security 5
E9955 Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5
E9967 Ääni- ja videotuotanto 5
R0327 Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5
TO00BU81 Fundamentals of Subscription Economy 2
TO00BX36 DevOps Fundamentals 3
NDY223SY-1014
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
Yhteensä 210 62 37 36 15 31 31 16 21 5.5 30.5 15 31 31 16 21 5.5 30.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintotyypit

1. Perusopinnot
Svenska för tradenomer
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti
Professional Communication in English
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti
Projektinhallinta ja viestintä
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen
Ammatillinen kehittyminen
Onnistuneelle työuralle
2. Ammattiopinnot
Liiketoimintaosaaminen
Markkinoinnin perusteet
Johtaminen ja johtajuus
ICT-toimintaympäristö
Ohjelmoinnin perustaito
Verkkosivujen kehittäminen
Tiedonhallinta ja tietokannat
Tietoverkot ja tietoturva
Service Design
Corporate Social Responsibility
Digital Marketing and Sales
Data-driven Decision Making
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
3. Vapaasti valittavat opinnot
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Digitaalisen palvelun mallinnus
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu
Introduction to Mobile App Design and Development
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä
Full Stack -sovelluskehitys
Sovelluskehitysprojekti
Integraatioiden ja API-ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito
Olio-ohjelmointi
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps
Web Content Management Systems
C#-ohjelmointi
Python-ohjelmointi
PHP-ohjelmointi
C-ohjelmointi
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä
Ruby-ohjelmointi
Ohjelmistotestauksen perusteet
Ohjelmistojen toiminnallinen testaus
Käytettävyyden arviointi ja testaus
Ohjelmistorobotiikka (RPA)
Introduction to Information Security
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään
Ääni- ja videotuotanto
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus
Fundamentals of Subscription Economy
DevOps Fundamentals
4. Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5. Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Moduulin tyyppi

1. Ydinosaaminen
Liiketoimintaosaaminen
Markkinoinnin perusteet
Johtaminen ja johtajuus
Svenska för tradenomer
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti
ICT-toimintaympäristö
Ohjelmoinnin perustaito
Verkkosivujen kehittäminen
Tiedonhallinta ja tietokannat
Tietoverkot ja tietoturva
Professional Communication in English
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti
Service Design
Corporate Social Responsibility
Digital Marketing and Sales
Data-driven Decision Making
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Projektinhallinta ja viestintä
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen
Ammatillinen kehittyminen
Onnistuneelle työuralle
2. Täydentävä osaaminen
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Digitaalisen palvelun mallinnus
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu
Introduction to Mobile App Design and Development
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä
Full Stack -sovelluskehitys
Sovelluskehitysprojekti
Integraatioiden ja API-ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito
Olio-ohjelmointi
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps
Web Content Management Systems
C#-ohjelmointi
Python-ohjelmointi
PHP-ohjelmointi
C-ohjelmointi
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä
Ruby-ohjelmointi
Ohjelmistotestauksen perusteet
Ohjelmistojen toiminnallinen testaus
Käytettävyyden arviointi ja testaus
Ohjelmistorobotiikka (RPA)
Introduction to Information Security
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään
Ääni- ja videotuotanto
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus
Fundamentals of Subscription Economy
DevOps Fundamentals
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
NDY223SY-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 150)

150
NDY223SY-1002
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
HL00BQ77 Liiketoimintaosaaminen 10
HL00BQ78 Markkinoinnin perusteet 10
HL00BT79 Johtaminen ja johtajuus 5
R0013 Svenska för tradenomer 5
00203 Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
NDY223SY-1003
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
R0240 ICT-toimintaympäristö 5
R0027 Ohjelmoinnin perustaito 5
R0244 Verkkosivujen kehittäminen 5
R0241 Tiedonhallinta ja tietokannat 5
R0242 Tietoverkot ja tietoturva 5
R0243 Professional Communication in English 5
00202 Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
NDY223SY-1004
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS

(Valitaan kaikki)

30
R0216 Service Design 10
R0217 Corporate Social Responsibility 5
HL00BQ81 Digital Marketing and Sales 10
HL00BQ82 Data-driven Decision Making 5
NDY223SY-1005
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ

(Valitaan kaikki)

30
R0220 Harjoittelu 1 15
NT00BY95 Harjoittelu 2 15
NDY223SY-1006
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA

(Valitaan kaikki)

30
R0045 Opinnäytetyö 15
YY00BW72 Projektinhallinta ja viestintä 5
YY00BT02 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
NDY223SY-1007
Opiskelijasta asiantuntijaksi

(Valitaan kaikki)

5
YY00BN52 Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
YY00BN53 Ammatillinen kehittyminen 2
YY00BN54 Onnistuneelle työuralle 1
NDY223SY-1008
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
NDY223SY-1009
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

30 - 60
NDY223SY-1010
OHJELMISTOJEN JA DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
A9162 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5
R0328 Digitaalisen palvelun mallinnus 5
R0329 Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5
R0334 Introduction to Mobile App Design and Development 5
NDY223SY-1011
SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TO00BL10 Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5
TO00BS65 Full Stack -sovelluskehitys 5
TO00BS67 Sovelluskehitysprojekti 5
TO00BX79 Integraatioiden ja API-ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito 5
TO00BS66 Olio-ohjelmointi 5
R0335 Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5
R0330 Web Content Management Systems 5
R0415 C#-ohjelmointi 3
R0416 Python-ohjelmointi 3
R0417 PHP-ohjelmointi 3
R0414 C-ohjelmointi 3
R0420 Olio-ohjelmointi C++ -kielellä 3
R0419 Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä 3
R0418 Ruby-ohjelmointi 3
NDY223SY-1012
TESTAUS JA LAADUNVARMISTUS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TO00BL79 Ohjelmistotestauksen perusteet 5
TO00BR57 Ohjelmistojen toiminnallinen testaus 5
A9165 Käytettävyyden arviointi ja testaus 5
TO00BS68 Ohjelmistorobotiikka (RPA) 5
NDY223SY-1013
MUU TÄYDENTÄVÄ IT-OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
TO00BR89 Introduction to Information Security 5
E9955 Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5
E9967 Ääni- ja videotuotanto 5
R0327 Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5
TO00BU81 Fundamentals of Subscription Economy 2
TO00BX36 DevOps Fundamentals 3
NDY223SY-1014
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30