Siirry suoraan sisältöön

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (4 op)

Toteutuksen tunnus: TO00CB71-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 30.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 600

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

 • Lea Virta
 • Janika Lindström
 • Niklas Leppä
 • Katariina Husman

Vastuuopettaja

Janika Lindström

Ryhmät

 • TOS223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Terveys- ja hyvinvointialat
 • TOS224SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Terveys- ja hyvinvointialat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
- määritellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet pääpiirteissään
- määritellä vapaaehtois- ja ammattisovittelijoiden roolia sovittelutoiminnassa
- soveltaa omassa ammatillisessa toiminnassa sovittelevaa työotetta ja arvioida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia
- tunnistaa ja vertailla minkä tyyppiset kysymykset näyttäytyvät rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksinä
- jäsentää katusovittelua ja sen kytkeytymistä lakisääteiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun

Toteutustapa

Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustan toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Verkkokurssin käytyään opiskelija osaa:

- jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
- esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
- vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy verkkokurssin oppimisympäristöstä Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MOOC-opinnolle ei ole tarjolla valinnaista soritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä. Neljän opintopisteen suoritus vastaa siten yhteensä 108 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa

MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia

MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa

MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä.

Laurean tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta! Pakin ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.


Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.


Arvosana Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä
5 94% – 100%
4 88% – 93%
3 82% – 87%
2 76% – 81%
1 70% – 75%
0/hylätty 0% – 69%