Siirry suoraan sisältöön

Romanssihuijausten ABC - ilmiön tunnistaminen ja puheeksiotto (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00CB45-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

  • Lea Virta
  • Heli Kulomaa
  • Riikka Kanervo

Vastuuopettaja

Riikka Kanervo

Ryhmät

  • TOS224SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Terveys- ja hyvinvointialat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- nimetä romanssihuijauksen tunnusmerkit
- arvioida ilmiön vaikutukset yksilön, yhteiskunnan ja globaalin maailman tasoilla
- ottaa romanssihuijauksen puheeksi ja ohjata kokijan/uhrin avun ja tuen piiriin

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaalit löytyvät Canvas -työtilasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakso on toteutettu yhteistyössä Nettideittiturva-hankkeen kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä.

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Romanssihuijaukset ovat yksi eniten kasvavista kyberrikollisuuden muodoista. Ennen tätä verkkokurssia niiden tunnistamiseen ja vaikutusten ymmärtämiseen on ollut vain rajatusti saatavilla yhteen paikkaan kerättyä tietoa. Ihmisiä kohtaavassa työssä on tärkeää tunnistaa mahdollisesti käynnissä oleva romanssihuijaus tai sen pitkäkestoiset vaikutukset, jotta osana työtä on mahdollisuus tarjota tukea huijauksen kokeneille.

Tämän kurssin avulla opit ymmärtämään laaja-alaisesti romanssihuijauksen vaikutuksia niin yksittäisen ihmisen, yhteiskunnan kuin globaalin maailman tasoilla. Lisäksi saat tietoa erilaisista tuen muodoista sekä mahdollisuuksista ja keinoista ennalta-ehkäistä romanssihuijauksia. Tunnistat romanssihuijauksiin liittyviä varoitusmerkkejä, ja osaat sensitiivisesti käsitellä ilmiötä asiakastyössä.

Tämä kurssi voi toimia myös toipumisen tukena romanssihuijauksen kokeneelle ja auttaa ymmärtämään tapahtunutta teoreettisella tasolla. (Huom! Muista hakea tukea toipumisesi tueksi.) Romanssihuijausten tunnistaminen on yksi keino verkkohuijausten maailmalta suojautumiseen ja vahvistaa medialukutaitoa niin yksilönä kuin ammattilaisenakin.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla. Kurssi koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksosta on tarjolla kaksi eri toteutusta, kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu 3 op toteutus, sekä ammattilaisille suunnattu 5 op toteutus. Huomaa, että voit ilmoittautua ja suorittaa vain toisen!

AV00CB46-3001 Romanssihuijausten ABC - ilmiön tunnistaminen ja vaikutusten tunnistaminen (3 op)

TO00CB45-3001 Romanssihuijausten ABC - ilmiön tunnistaminen ja puheeksiotto (5 op)

Laurean tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta! Pakin ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa.

Laurean ulkopuolisille opiskelijoille tiedoksi, että ilmoittautumisen jälkeen saattaa kestää vuorokausi ennen kuin tunnukset aktivoituvat ja pääset kirjautumaan Canvas-työtilaan.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista. Jokaisessa moduulissa on videoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä, sekä lukemistoa ja ohjeismateriaalia.

Oppimistehtävät ja kurssi kokonaisuudessaan arvioidaan hyväksytty - hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on tehty hyväksytysti.

Lisätiedot

Opintojakson sisältö on osittain sama kuin opintojakson TO00CB42 Romanssihuijausten ABC - ilmiön tunnistamine ja vaikutusten tunnistaminen (3 op). Tämä 5 opintopisteen laajuinen opinto on tarkoitettu ammattilaisille.