Siirry suoraan sisältöön

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (4 op)

Toteutuksen tunnus: SY00CB72-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.02.2024 - 19.05.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 600

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Janika Lindström
  • Niklas Leppä
  • Katariina Husman

Vastuuopettaja

Janika Lindström

Ajoitusryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

  • TYJ23SJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
-esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
-vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin
-soveltaa sovitteluun liittyviä säännöksiä sekä sovittelevaa työotetta ja analysoida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia

Toteutustapa

Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustan toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Verkkokurssin käytyään opiskelija osaa:

- jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
- esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
- vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin
- soveltaa sovitteluun liittyviä säännöksiä sekä sovittelevaa työotetta ja analysoida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy verkkototeutuksen oppimisympäristöstä Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MOOC-opinnolle ei ole tarjolla valinnaista soritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Verkkototeutus on tehty yhdessä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta, opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä. Neljän opintopisteen toteutus vastaa siis 108 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa

MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia

MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa

MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali

MODUULI 5: Sovinnollisen työotteen soveltaminen ja ammatillinen toiminta sovittelutoimistoissa

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on tarjolla vain Laurean yamk-tutkintoa suorittaville ja avoimen AMK:n opiskelijoille.

AMK-tasoinen toteutus on tutkinto-opiskelijoille tarjolla opinnon koodilla TO00CB71.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.


Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä
5 94% – 100%
4 88% – 93%
3 82% – 87%
2 76% – 81%
1 70% – 75%
0/hylätty 0% – 69%