Siirry suoraan sisältöön

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (5 op)

Toteutuksen tunnus: SY00CA01-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

  • Lea Virta
  • Janika Lindström
  • Niklas Leppä
  • Katariina Husman

Vastuuopettaja

Janika Lindström

Ryhmät

  • TYJ24SJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S24, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä.
-yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa.
-kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä.
-analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja.
-rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi

Toteutustapa

Verkkokoulutuksen käytyäsi osaat:

-havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä.
-yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa.
-kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä.
-analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja.
-rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki oppimateriaali on Canvas-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssilla ei ole tarjolla valinnaista suoritustapaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Voit suorittaa opinnon omassa tahdissa 01.06.2024 - 31.12.2024 välillä.

Opinnot arvioidaan ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin kahden viikon sisällä kurssin suorittamisesta.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä, joka tarkoittaa 135 opiskelijan työtuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Eteneminen koulutuskokonaisuudessa

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä teemoittain jaoitellusta moduulista, joista viimeinen on yhteenveto. Edetäksesi koulutuskokonaisuudessa sinun tulee suorittaa kaikki moduulit. Kukin moduuli koostuu useammasta videosta ja näiden pohjalta koostetusta tehtävästä. Jokaisen moduulin johdannossa on kerrottu, mitä edellytetään, että läpäiset moduulin sekä moduuliin sisältyvät tehtävät.

Moduulit ovat:

Moduuli 1: Nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät
Moduuli 2: Nuorisorikollisuuden palvelujärjestelmä
Moduuli 3: Eriytyneistä palveluista monialaiseen yhteistyöhön
Moduuli 4: Käytännön työ vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten parissa
Moduuli 5: Yhteenveto

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on tarjolla vain Laurean yamk-tutkintoa suorittaville, yamk-polkuopiskelijoille, yamk-tutkintoa suorittaville ristiinopiskelijoille ja avoimen AMK:n opiskelijoille. AMK-tutkintoa suorittava voi ilmoittautua amk-tasoiselle toteutukselle, joka löytyy opinnon koodilla TO00CA06.

Laurean tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat kurssille Pakin kautta! Ilmoittautumisia hyväksytään noin kerran viikossa.

Kysymykset ilmoittautumisesta ja suoritusmerkinnöistä voi lähettää osoitteeseen mooc@laurea.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautteenannon ja arvioinnin käytänteet
Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.


Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana 5 -testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 94% – 100%
Arvosana 4 -testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 88% – 93%
Arvosana 3 -testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 82% – 87%
Arvosana 2 -testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 76% – 81%
Arvosana 1 -testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 70% – 75%
Arvosana 0 -testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 0% – 69%

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Palautteenannon ja arvioinnin käytänteet
Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä
5 94% – 100%
4 88% – 93%
3 82% – 87%
2 76% – 81%
1 70% – 75%
0 0% – 69%