Siirry suoraan sisältöön

Kirurgia ja anestesiologia (2 op)

Toteutuksen tunnus: R0148-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 600

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

  • Heli Kulomaa
  • Mikko Kinnunen
  • Jennymaria Hasselberg

Vastuuopettaja

Jennymaria Hasselberg

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)

Ryhmät

  • TOS223SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Terveys- ja hyvinvointialat

Pienryhmät

  • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät kirurgiset sairaudet ja kirurgisesti hoidettavat vammat
- kuvata esitietojen merkityksen potilaan leikkauskelpoisuuden arvioinnissa
- seurata aktiivisesti kirurgisen potilaan oireita ja tilaa lääketieteellisen tiedon avulla
- kirurgian yleisimmät tutkimus-, seuranta- ja hoitomenetelmät
- kuvata kirurgisen potilaan lääkehoidon erityispiirteet
- kuvata anestesiologian osa-alueet
- kuvata eri anestesiamuodot
- tunnistaa anestesioissa käytettävät keskeisimmät lääkkeet

Toteutustapa

Opintojen sisältö:
- Kirurgia
- Anestesiologia
Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien avulla, ja lopuksi on lopputentti. Opinnot toteutetaan omaan tahtiin suoritettavina verkko-opintoina.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimistehtäviin liittyvä aineisto on sähköisenä ja linkitettynä tehtävänantoihin.
Osa aineistosta on lisenssoituja (esim. Duodecimin Terveysportin digikirjat, Sanoma Pron animaatiot / hankittuina Laureassa). Jos nämä aineistot eivät ole omassa ammattikorkeakoulussasi käytössä, Duodecimin kirjoja löytyy printtiversioina ja animaatioita englanninkielisinä netistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelijan oman aikataulun mukaisesti verkossa.

MOOCin voi suorittaa omassa tahdissa, mutta kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti oppimisympäristössä opinnon päättymispäivään 31.12.2024 mennessä.

Suoritukset merkitään Laurean rekisteriin parin viikon sisällä suoritusmerkinnän pyynnöstä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Virtuaaliopinnot 2 op on 53 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Laurean tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle Pakin kautta! Tutkinto-opiskelijoiden sekä polkuopiskelijoiden ilmoittautumiset hyväksytään Pakissa noin kerran viikossa.

Voit olla yhteydessä MOOCiin liittyen osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokurssin lopuksi on lopputesti, jonka voit tehdä oman aikataulusi mukaan viimeistään 31.12.2024. Sinulla on mahdollisuus tehdä lopputesti max kolme (3) kertaa. Opinnot arvioidaan arvosanalla hyväksytty / hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen tulee saada vähintään 60% väittämistä oikein.